Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Veterinární péče: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možnosti a postupy terapie osteoartrózy u koní ilustrované kazuistikou

Specializace: koně lovná zvěř malá zvířata prasata ryby skot a malí přežvýkavci včely zoozvířata
Téma: Veterinární péče

Vydáno: 5.12.2017

Možnosti a postupy terapie osteoartrózy u koní ilustrované kazuistikou

Úvod

Mezi klouby hrudních končetin, jež jsou nejčastěji postiženy chronickým degenerativním procesem, patří kloub kopytní, kloub korunkový a kloub spěnkový. Na pánevní končetině je to kloub hlezenní. Pokud je kloubní pouzdro drážděno dlouhodobě, časem se rozvíjí osteoartróza. Neléčená kapsulitida vede ke vzniku osteofytů a ztuhlosti kloubů.

Klinické zkušenosti 

Autorka prezentovaného příspěvku, profesorka Alicia L. Bertone z Ohijské státní univerzity, doporučuje okamžitou aplikaci protizánětlivých látek pro oddálení rozvoje degenerativních změn, a to nikoliv hned přímo do kloubu, nýbrž pouze do kloubního pouzdra postiženého kapsulitidou. Pro aplikaci volí velmi nízké dávky naředěného methylprednisolon-acetátu (MPA) nebo triamcinolonu 0,3 ml. U koní s postižením kolaterálních vazů kopytního kloubu a kapsulitidou kloubního pouzdra kopytního kloubu lze rovněž použít směs sarapinu a 8 mg MPA. Toto ošetření doprovázené klidem a systémovou aplikací fenylbutazonu obvykle vrátí koně do pracovního využití. Systémová aplikace kyseliny hyaluronové nebo polysulfovaných glykosaminoglykanů je vhodnou podpůrnou léčbou osteoartrózy obecně. Dle zkušeností autorky je však efekt výraznější u koní mladších věkových kategorií. V případě, že příznaky zánětu i přes veškerou výše uvedenou terapii přetrvávají, se přiklání k aplikaci kortikosteroidů přímo do postiženého kloubu. Je lepší intraartikulárně aplikovat protizánětlivé látky než ponechat zánět v kloubu bez medikamentózní intervence. 

Jiné možnosti prevence a léčby OA

Místo kortikosteroidů lze intraartikulárně aplikovat plazmu bohatou na trombocyty (PRP − platelet-rich plasma). Další alternativou k intraartikulárním aplikacím kortikosteroidů je terapie rázovou vlnou a aplikace protizánětlivých látek do nervů inervujících postiženou oblast. Preventivní používání nízkých dávek fenylbutazonu nebo firokoxibu před soutěží, během ní nebo po jejím skončení zmírňuje riziko poškození kloubních struktur. V případě, že se do kloubu uvolní část poškozené chrupavky, je však nutno provést artroskopii. U vysoce pohyblivých kloubů, mezi něž patří kloub spěnkový, kloub karpální a kloub kolenní, lze intraartikulárně aplikovat autologní sérum. Při mírném poškození chrupavky u těchto kloubů často chybí pozitivní rentgenologický nález. Intraartikulární aplikace kmenových buněk vyžaduje další výzkum a studie k prokázání efektivity při léčbě degenerativních onemocnění kloubů.

Kazuistika

Následující kazuistika demonstruje příklad dlouhodobého managementu osteoartrózy u koně (stáří 16 let, sportovně využíván 7 let). Kvůli bilaterální ztuhlosti hrudních končetin a intermitentnímu kulhání na pravou hrudní končetinu byl vyřazen ze sportu a začal být využíván pouze pro dětské jezdecké disciplíny. Mírný valgus korunkového kloubu na pravé hrudní končetině. Pravidelná korekce kopyt, vnější stěna kopyta na pravé hrudní končetině ponechávána o 2−3 mm delší. Navzdory zmírnění zátěže a pravidelné korekci valgózní deformity vykazuje laterální kolaterální vaz kopytního kloubu známky zánětu (lokální otok a hřejivost). V kopytním kloubu je efuze. Na palmární mediální a dorzolaterální části kloubního pouzdra korunkového kloubu je palpačně nalézáno zbytnění měkkých tkání. Okamžité vyřazení ze zátěže, ledování, masáže a injekční aplikace utlumí zánětlivý proces a vedou k vymizení klinických příznaků. Efuze kopytního kloubu je dle potřeby odsávána a do kloubu je následně aplikována kyselina hyaluronová. Maximálně 3× ročně je do kopytního kloubu aplikován methylprednisolon-acetát (MPA) v dávce 40 mg či méně.

Závěr

Osteoartróza postihuje velkou část populace sportovně využívaných koní. Klíčem ke zmírnění průběhu OA je včasný zásah a prevence. Kortikosteroidy a nesteroidní antiflogistika již neznamenají jedinou možnost v léčbě OA. Další možnosti terapie představují autologní sérum, plazma bohatá na trombocyty, sarapin, kyselina hyaluronová, polysulfované glykosaminoglykany a rehabilitační techniky.

(dewa) 

Zdroj: Bertone A. L. What to do with the osteoarthritic horse? Proceedings of the 17th congress of the Italian Association of Equine Veterinarians, Montesilvano, Italy, 2011 Feb 4−6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Látky prospěšné pro regeneraci kůže, srsti a kopytní rohoviny

Látky prospěšné pro regeneraci kůže, srsti a kopytní rohoviny jsou biotin, zinek, methionin, vitamin B6 a vitamin B5.

Nutraceutika v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů

Osteoartróza (OA) je bolestivé chronické progresivní degenerativní onemocnění kloubů. Kromě nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) jsou v léčbě OA využívána různá nutraceutika ve formě veterinárních přípravků. Veterinární přípravky nemají charakter léčivých přípravků a nepodléhají registraci podle zvláštních právních předpisů. Široká nabídka mnoha výrobců a kontroverzní deklarace účinnosti jsou hlavními otazníky při rozhodování, zda se investice majitele skutečně vyplatí.

Vliv cetylované mastné kyseliny (CFA) na zlepšení kvality života u psů

Tato studie zkoumala, zda mohou cetylované mastné kyseliny (CFA) zlepšit kvalitu života u psů trpících artritidou. Do studie byli zahrnuti psi malých a velkých plemen bez ohledu na momentálně užívaná léčiva proti artritidě. Majitelé psů vyplnili dotazník pro vyhodnocení parametrů kvality života. Veterinární lékař provedl fyzikální vyšetření hlavních kloubních struktur. Standardními veterinárními postupy bylo odebráno sérum a moč. Zvířata byla hodnocena před suplementací a 30 dní po suplementaci. Psi dostávali žvýkací pochoutky obsahující směs CFA, dextrátů, sušených jater a ořechovcové příchuti. Standardní dávka byla tvořena dvěma žvýkacími tabletami na 20 liber (9,1 kg) hmotnosti denně. Celkem se studie účastnilo 27 zvířat, z nichž tři zvířata ji nedokončila (věk: 10,5 roku ± 2,0 roky; samci: 13, samice: 11). Veterináři zaznamenali, že u zvířat s mírnými až středně závažnými symptomy se reakce na léčbu jevila jako příznivější, než u pokročilých případů. Ze subjektivních poznámek vyplynulo, že 75 % majitelů zaznamenalo v kvalitě každodenního života svého psa zlepšení. Běžně uváděli, že se zvířata zdála „šťastnější“, „energičtější“ a „temperamentnější“. Informace z dotazníků naznačovaly, že se u zvířat projevilo zlepšení chůze, pohybu po schodech a nálady. Markery v séru a moči byly beze změn. Celkově lze říci, že předložená data naznačují možnost využití směsi CFA ke zlepšení stavu psů trpících kloubními obtížemi. Pro objasnění mechanismu působení se nicméně doporučuje další výzkum.Všechny novinky