Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Veterinární péče: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Látky prospěšné pro regeneraci kůže, srsti a kopytní rohoviny

Specializace: koně lovná zvěř malá zvířata prasata ryby skot a malí přežvýkavci včely zoozvířata
Téma: Veterinární péče

Vydáno: 15.11.2017

Látky prospěšné pro regeneraci kůže, srsti a kopytní rohoviny

Vitamin H (biotin) urychluje regeneraci kůže, srsti a kožních derivátů a účinně udržuje jejich kvalitní stav. Chrání citlivé tkáně kopyt a zesiluje rohovinu spodní části kopytní stěny. Je nezbytný pro růst buněk a hraje důležitou roli v aktivitě enzymů, které se podílejí na metabolismu organismu, zejména metabolismu mastných kyselin, tuků a aminokyselin. Je nezbytný pro využití živin a tím pro podporu a růst tkání a pro reprodukci zvířat. Dále podporuje vstřebávání kyseliny listové, pantothenové a vitamínu B12.

Methionin je základní esenciální aminokyselina obsahující síru, kterou organismus neumí vytvořit a musí být do těla dodávána potravou. Síra je důležitá pro stavbu tkáně kopyta a zajišťuje její pevnost a pružnost. Z methioninu navíc vzniká cystein, který je důležitý pro stavbu keratinu. Keratin má vláknitou terciální strukturu zpevněnou pomocí disulfidových můstků.

Vitamin B6 (pyridoxin) je důležitý pro vznik alaninu a glycinu z přijímaných živin. Alanin a glycin se spolu s cysteinem řadí mezi hlavní aminokyseliny keratinu.

Vitamin B5 (kyselina pantothenová) ve formě biologicky dostupného pantothenátu vápenatého

zlepšuje funkci pojiva mezi buňkami keratinu a rohovinou.

Zinek je důležitý pro řadu enzymů, které jsou potřeba pro metabolismus buňky a podílí se na regulaci rychlosti buněčného dělení, buněčné aktivity a buněčného zrání.

 

Tyto látky mají u koní pozitivní vliv:

  • pro regeneraci a zkvalitnění kůže a srsti
  • při kožních lézích a traumatech
  • pro zkvalitnění a zpevnění kopytní rohoviny, např. při křehké a lámavé kopytní rohovině
  • pro urychlení růstu kopytní rohoviny
  • pro podporu léčby při laminitis, při zánětu škáry kopytní či při hnilobě střelky a patek
  • na podporu reprodukčních funkcí u hřebců a klisenStudie na podávání biotinu u koní:

Abnormality kopytní rohoviny u lipicánských koní a účinky dietárního biotinu na makroskopické aspekty kvality kopytní rohoviny

  1. Josseck*, W. Zenker a H. Geyer

Institut veterinární anatomie, Curyšská univerzita, Winterthurerstr. 260, CH 8057 Curych, Švýcarsko, a *Klinika pro koně a hospodářská zvířata, Bernská univerzita, Länggassstr. 124, CH 3012 Bern, Švýcarsko.

 

Klíčová slova: kůň; kopyto; kvalita rohoviny; biotin

 

Souhrn

Tato studie zahrnovala makroskopické hodnocení kvality kopyt 152 lipicánských koní (130 z Rakouska a 22 z jiných zemí) a kontrolovanou dvojitě zaslepenou klinickou studii účinků biotinu na růst a kvalitu kopytní rohoviny prováděnou více než 19 měsíců na 42 hřebcích ze Španělské jezdecké školy (ŠJŠ) ve Vídni. S využitím hodnoticího systému zahrnujícího hodnocení rohovinové stěny, bílé čáry, chodidla a střelky zjistila makroskopická studie následující: 90 % rakouských lipicánů mělo měkkou bílou čáru a drolivou, popraskanou rohovinu na nosném okraji kopytní stěny; 39 % hřebců ze ŠJŠ ve věku >4 let mělo středně závažné až závažné změny v kopytní rohovině. Denní podávání 20 mg biotinu experimentální skupině koní (n = 26) a placeba kontrolní skupině (n = 16) ukázalo, že po 9 měsících nastalo u experimentální skupiny ve srovnání se stavem na začátku studie a se skupinou na placebu významné zlepšení (P <0,01). V experimentální skupině bylo pozorováno další zlepšení během následujících 5 měsíců a následně se stejně dobrý stav kopyt udržel po další 3 roky pozorování. Rychlost růstu kopytní rohoviny byla stejná v experimentální i placebové skupině (7 mm/28 dní), což znamená obnovu kopytní stěny za 11 měsíců. Průměrná hladina biotinu v plazmě neléčených koní byla 350 ng/l; u koní suplementovaných biotinem to bylo >1000 ng/l. Byl učiněn závěr, že kontinuální dietární suplementace biotinem v denní dávce 20 mg je indikována pro zlepšení a udržení kvality kopytní rohoviny u koní se suboptimální kvalitou kopyt.

 

Více o studii: zde

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutraceutika v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů

Osteoartróza (OA) je bolestivé chronické progresivní degenerativní onemocnění kloubů. Kromě nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) jsou v léčbě OA využívána různá nutraceutika ve formě veterinárních přípravků. Veterinární přípravky nemají charakter léčivých přípravků a nepodléhají registraci podle zvláštních právních předpisů. Široká nabídka mnoha výrobců a kontroverzní deklarace účinnosti jsou hlavními otazníky při rozhodování, zda se investice majitele skutečně vyplatí.

Vliv cetylované mastné kyseliny (CFA) na zlepšení kvality života u psů

Tato studie zkoumala, zda mohou cetylované mastné kyseliny (CFA) zlepšit kvalitu života u psů trpících artritidou. Do studie byli zahrnuti psi malých a velkých plemen bez ohledu na momentálně užívaná léčiva proti artritidě. Majitelé psů vyplnili dotazník pro vyhodnocení parametrů kvality života. Veterinární lékař provedl fyzikální vyšetření hlavních kloubních struktur. Standardními veterinárními postupy bylo odebráno sérum a moč. Zvířata byla hodnocena před suplementací a 30 dní po suplementaci. Psi dostávali žvýkací pochoutky obsahující směs CFA, dextrátů, sušených jater a ořechovcové příchuti. Standardní dávka byla tvořena dvěma žvýkacími tabletami na 20 liber (9,1 kg) hmotnosti denně. Celkem se studie účastnilo 27 zvířat, z nichž tři zvířata ji nedokončila (věk: 10,5 roku ± 2,0 roky; samci: 13, samice: 11). Veterináři zaznamenali, že u zvířat s mírnými až středně závažnými symptomy se reakce na léčbu jevila jako příznivější, než u pokročilých případů. Ze subjektivních poznámek vyplynulo, že 75 % majitelů zaznamenalo v kvalitě každodenního života svého psa zlepšení. Běžně uváděli, že se zvířata zdála „šťastnější“, „energičtější“ a „temperamentnější“. Informace z dotazníků naznačovaly, že se u zvířat projevilo zlepšení chůze, pohybu po schodech a nálady. Markery v séru a moči byly beze změn. Celkově lze říci, že předložená data naznačují možnost využití směsi CFA ke zlepšení stavu psů trpících kloubními obtížemi. Pro objasnění mechanismu působení se nicméně doporučuje další výzkum.

Metabolismus S-adenosylmethioninu a onemocnění jater

Methionin je esenciální aminokyselina, metabolizovaná převážně v játrech, kde dochází působením enzymu methionin adenosyltransferázy ke konverzi na S-adenosylmethionin (SAMe). Ačkoli SAMe syntetizují veškeré buňky savců, většina ho vzniká v játrech – orgánu metabolizujícím přes 50 % methioninu z potravy. SAMe je nezbytný pro metylaci řady substrátů (DNA, proteinů, lipidů a mnoha dalších malých molekul) a syntézu polyaminů, proto poklesne-li jeho koncentrace pod určitou hladinu, případně je-li příliš vysoká, bude ovlivněna i normální funkce jater. Obsah SAMe v játrech ovlivňují fyziologické podmínky. Pro omezení těchto fluktuací je tedy rychlost syntézy a katabolismu SAMe v játrech přísně regulována. U myší může selhání regulace vést ke steatóze jater a rozvoji hepatocelulárního karcinomu (HCC). Z tohoto důvodu by udržování homeostáze SAMe mělo být terapeutickým cílem při léčbě nealkoholické steatohepatitidy, alkoholické a nealkoholické cirhózy jater a v chemoprevenci vzniku HCC.Všechny novinky