Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Povinnosti a odpovědnost redakce

Redakce zveřejňuje příspěvky formou OPEN ACCESS.

Při obdržení nového příspěvku zajistí zpracování dvou nezávislých recenzních posudků, korekci gramatiky a autorské korektury před tiskem. Kontroluje formální zpracování příspěvku. Redakce má možnost vrátit článek autorům bez recenzního řízení, pokud je důvodné podezření, že autoři nerespektovali Pokyny pro autory či Etický kodex časopisu. V tomto případě redakce podá autorům vysvětlení, proč byl článek odmítnut bez recenzního řízení. Autoři mají možnost podat redakci vysvětlení a článek znovu zaslat k posouzení.

Redakce dále zprostředkovává oboustranně anonymní komunikaci mezi recenzenty a autory.

Rozhoduje o přijetí článku k publikaci a o obsahu jednotlivých čísel. Chrání publikační etiketu, ale není povinna přezkoumávat, zda existuje střed zájmů. Zachovává integritu akademické pověsti. Vydává a aktualizuje Pokyny pro inzerenty tak, aby obchodní zájmy nenarušovaly standardy intelektuální práce a etikety. Nezveřejňuje podvodné dokumenty.

Redakce je připravena a schopna otisknout korekce, vysvětlení, stažení článků a omluvy, pokud je to zapotřebí.

Členům Redakční rady časopisu Úrazová chirurgie není odepřena možnost publikování v domovském časopise. Redakce zajistí recenzní řízení nezávisle na autorovi/redaktorovi.

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články