Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

PORANĚNÍ BRÁNICE

Autoři: Peter Tóth, Josef März

Autoři - působiště: Oddělení chirurgie Karlovarské krajské nemocnice v Karlových Varech Surgical Department, Regional Hospital Karlovy Vary

Článek: Úraz chir. 24., 2016, č.4
Počet zobrazení článku: 99x

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Diaphragm injury

Introduction:
Ruptures of the diaphragm are not frequent injuries, but they have an increasing incidence and we can tell, that their presence is a certain indicator of the severity of the injury. Originate mostly from blunt abdomi­nal and chest trauma, they are often part of poly­trauma and multiple injuries.

Case report:
In the following text we present three case reports of patients treated by us. Two of the ruptures were treated immidiately after injury. The third patient was presented with rupture of the diaphragm 31 years after from the injury.

Discussion:
Diaphragm injuries are infrequent, often difficult to diagnose and even overlooked yet, but its consequences can be a source of early or late complications. It is necessary to think about the diaphragm injury in abdominal and chest trauma.

Case words:
Diaphragm, rupture, diagnosis, treatment.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Ruptury bránice nejsou častými úrazy, mají však vzrůstající incidenci a lze říct, že jejich přítomnost bývá jistým indikátorem závažnosti poranění. Vyskytují se v naprosté většině u tupých poranění břicha a hrudníku a jsou součástí polytraumat či sdružených poranění.

Kazuistika:
V následujícím textu uvádíme tři kazuistiky námi léčených pacientů. U dvou byla ruptura bránice primárně ošetřena, u třetího pacienta byla diagnostikovaná ruptura bránice po 31 letech od úrazu obrazem ile­ózní náhlé příhody břišní.

Diskuze:
Ruptury bránice jsou poranění málo frekventní, často špatně diagnostikovatelná a i přehlédnuta, přesto ale svými důsledky mohou být zdrojem časných nebo pozdních komplikací. Nutné je na ruptury bránice myslet při tupých poranění břicha a hrudníku a u pádu z výše a cíleně po nich pátrat.

Závěr:
Včasná diagnóza ruptury bránice je rozhodující pro další management námi léčených pacientů.

Klíčová slova:
Bránice, ruptura, diagnostika, léčba.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články