Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Trombózy v gynekologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Syndrom polycystických ovarií – diagnostika a léčba

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví
Téma: Trombózy v gynekologii

Vydáno: 30.11.2015

Syndrom polycystických ovarií – diagnostika a léčba

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) patří mezi časté endokrinopatie u žen a může být příčinou neplodnosti. V říjnu roku 2013 vydala Endocrine Society guidelines pro diagnostiku a léčbu toho syndromu.

Definice PCOS vychází z Rotterdamských kritérií z roku 2003. Dle Endocrine Society jsou kritéria pro diagnózu naplněna, pokud se u pacientky objeví dva ze tří hlavních znaků:

  • hyperandrogenisumus (klinické příznaky nadbytku androgenů) nebo hyperandrogenémie (laboratorní známky nadbytku androgenů),
  • oligo- či anovulace,
  • sonografický nález polycystických vaječníků.

Ženy trpící PCOS jsou často obézní. Mezi další příznaky patří poruchy menstruace, neplodnost, hirsutismus a akné. Často je syndrom provázen poruchami, jako jsou dyslipidémie, inzulinorezistence a hyperinzulinémie, porucha glukózové tolerance, diabetes mellitus 2. typu a metabolický syndrom.

Diferenciální diagnostika

Při podezření na PCOS je nutné u pacientky vyloučit jiné stavy, které by mohly tento syndrom připomínat, jako jsou např.:

  • nádory nadledvin a vaječníků,
  • dysfunkce štítné žlázy,
  • kongenitální adrenální hyperplazie,
  • hyperprolaktinémie,
  • akromegalie,
  • Cushingův syndrom.

Terapie PCOS

Jako první by v léčbě PCOS měla na řadu přijít režimová opatření, tedy dieta, pravidelný pohyb a regulace tělesné hmotnosti.

Farmakologická léčba je individuální a vždy se odvíjí od konkrétních obtíží dané pacientky. Akné, hirsutismus a nepravidelná menstruace se řeší pomocí kombinované hormonální antikoncepce, kdy přednost mají přípravky s progestinem s nízkou reziduální androgenní aktivitou nebo s antiandrogenními účinky (cyproteron-acetát). První volbou při léčbě neplodnosti bývá klomifen-citrát. Pro pacientky trpící diabetem mellitem 2. typu je vhodnou léčbou metformin.

V případě potřeby je možné léčbu hirsutismu ještě doplnit o spironolakton nebo lokálně aplikovaný eflornitin. Naopak od léčby metabolických komplikací pomocí thiazolidindionů se upouští.

Chirurgická léčba PCOS se soustředí především na obnovení ovulace.

(mak)

Zdroj: Lucidi R. S. Polycystic ovarian syndrome. Medscape, Drugs & Diseases, update 2015 Nov 15.
Dostupné na: http://emedicine.medscape.com/article/256806-overview

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kombinace ethinylestradiolu a cyproteron acetátu na endotelovou dysfunkci u žen se syndromem polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je u žen ve fertilním věku relativně často se vyskytující endokrinopatie, charakterizovaná především hyperandrogenismem a inzulinorezistencí. PCOS je provázen endotelovou dysfunkcí, která se vyskytuje již u mladých žen a dle výzkumů nesouvisí s lipidy, byla však nalezena její korelace s hyperandrogenemií. Endotelová dysfunkce je první funkční stadium aterosklerózy, jež je zjistitelné dlouho před přítomností morfologických změn.

Akné je možné řešit hormonální antikoncepcí s antiandrogenním účinkem

Akné (acne vulgaris) je onemocnění, které může zanechat dlouhodobé kosmetické vady pokožky. Jeho léčba se opírá o celou řadu postupů, včetně ovlivnění vnitřního prostředí. Možnostem použití kombinované hormonální antikoncepce (COC) v léčbě akné se věnovala práce uveřejněná v časopise Dermatológia pre prax.

Úloha kombinované perorální antikoncepce v léčbě akné

Autoři se zabývají účinkem kombinované hormonální antikoncepce v rámci terapeutického ovlivnění androgenně podmíněných dermatologických onemocnění.Všechny novinky