Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Trombózy v gynekologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Léčba PCOS s využitím ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu indukuje příznivé změny v lipidovém metabolismu

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví
Téma: Trombózy v gynekologii

Vydáno: 30.11.2015

Léčba PCOS s využitím ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu indukuje příznivé změny v lipidovém metabolismu

Ethinylestradiol představuje v kombinaci s antiandrogenně působícím progestinem cyproteron-acetátem jednu z možných strategií léčby syndromu polycystických ovarií (PCOS). Dopadem této terapie na sacharidový a lipidový metabolismus jinak zdravých žen se zabývala studie uveřejněná v roce 2004 v časopisu The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.

Do studie bylo zahrnuto 31 žen, které byly rozděleny do dvou skupin spárovaných dle hodnot BMI (body mass index). Kontrolní skupina A čítala 15 žen, které po dobu deseti dnů v měsíci užívaly medroxyprogesteron-acetát v denní dávce 10 mg, přičemž celková doba terapie činila 3 měsíce. Ve skupině B bylo 16 žen, jež byly po dobu 3 měsíců léčeny kombinovaným hormonálním kontraceptivem obsahujícím 35 μg ethinylestradiolu a 2 mg cyproteron-acetátu. Metabolický a hormonální profil se mezi subjekty obou skupin významně nelišily.

Výsledky studie ukázaly následující: Pacientky ve skupině A nevykazovaly v souvislosti s terapií žádné významné změny v metabolických či hormonálních parametrech. Oproti tomu u žen ze skupiny B došlo k signifikantnímu poklesu FAI (free androgen index), a to o 81 %, a vzestupu SHBG (sex hormone-binding globulin) o 639 %. Co se týče lipidového metabolismu, v hodnotách LDL došlo ke snížení o 14 %, HDL-cholesterol vzrostl průměrně o 23 % a triglyceridy o 82 %. Hodnoty indexu celkový cholesterol / HDL-cholesterol poklesly v průměru o 19 % (vše: p < 0,001). V parametrech sacharidového metabolismu nebyly v porovnání se vstupními hodnotami nalezeny ani v jedné skupině statisticky významné rozdíly.

Provedená studie potvrdila, že terapie PCOS s využitím kombinace ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu indukuje příznivé hormonální změny a pozitivně ovlivňuje lipidový metabolismus s výjimkou triglyceridů, u nichž došlo následkem léčby ke zvýšení plazmatických koncentrací.

(veri)

Zdroj: Villaseca P., Hormaza P., Cárdenas I., Oestreicher E., Arteaga E.: Ethinylestradiol/cyproterone acetate in polycystic ovary syndrome: lipid and carbohydrate changes. Eur J Contracept Reprod Health Care 2004 Sep; 9 (3): 155–165.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kombinace ethinylestradiolu a cyproteron acetátu na endotelovou dysfunkci u žen se syndromem polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je u žen ve fertilním věku relativně často se vyskytující endokrinopatie, charakterizovaná především hyperandrogenismem a inzulinorezistencí. PCOS je provázen endotelovou dysfunkcí, která se vyskytuje již u mladých žen a dle výzkumů nesouvisí s lipidy, byla však nalezena její korelace s hyperandrogenemií. Endotelová dysfunkce je první funkční stadium aterosklerózy, jež je zjistitelné dlouho před přítomností morfologických změn.

Akné je možné řešit hormonální antikoncepcí s antiandrogenním účinkem

Akné (acne vulgaris) je onemocnění, které může zanechat dlouhodobé kosmetické vady pokožky. Jeho léčba se opírá o celou řadu postupů, včetně ovlivnění vnitřního prostředí. Možnostem použití kombinované hormonální antikoncepce (COC) v léčbě akné se věnovala práce uveřejněná v časopise Dermatológia pre prax.

Úloha kombinované perorální antikoncepce v léčbě akné

Autoři se zabývají účinkem kombinované hormonální antikoncepce v rámci terapeutického ovlivnění androgenně podmíněných dermatologických onemocnění.Všechny novinky