Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Trombózy v gynekologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Diane-35 vs. medroxyprogesteron-acetát v léčbě syndromu polycystických ovarií u adolescentních dívek

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví
Téma: Trombózy v gynekologii

Vydáno: 12.9.2016

Diane-35 vs. medroxyprogesteron-acetát v léčbě syndromu polycystických ovarií u adolescentních dívek

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) patří mezi časté endokrinologické poruchy u žen v reprodukčním věku. Jedním z hlavních cílů terapie je potlačení hyperandrogenismu a s ním spojených příznaků. Většina publikovaných studií se však zaměřuje na léčbu dospělých žen, proto se lékaři z Hongkongu rozhodli zacílit specificky na adolescentní dívky, které PCOS a hyperandrogenismem rovněž mohou trpět.

Metodika studie

Prospektivní randomizovaná studie měla za úkol zhodnotit klinické a biochemické známky hyperandrogenního stavu a kvalitu života u adolescentních dívek s PCOS léčených buď gestagenní, nebo kombinovanou terapií. Celkem 76 dívek ve věku 14−19 let bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. Klinická studie měla zkřížené uspořádání: skupina 1 užívala 4 měsíce medroxyprogesteron-acetát (MPA), následovala 4měsíční pauza bez terapie a pak dívky užívaly 4 měsíce kombinaci ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu (Diane-35). Skupina 2 měla přípravky nasazeny v obráceném sledu.

Výsledky

Na počátku léčby nebyl mezi skupinami žádný významný rozdíl v hodnocených parametrech. Po 4 měsících užívání MPA nebyly pozorovány žádné změny v biochemickém ani klinickém obrazu. Signifikantní snížení výskytu akné, snížení poměru LH/FSH a hladin testosteronu bylo pozorováno po užívání Diane-35. Stejně tak se při této léčbě zmírnil hirsutismus, ačkoli rozdíl nedosahoval signifikantních hodnot. V rámci hodnocení kvality života nebyl pozorován rozdíl mezi oběma skupinami.

Závěr

Kombinace ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu by mohla být v léčbě adolescentních dívek s PCOS lepší volbou v porovnání s léčbou medroxyprogesteron-acetátem.

(boba)

Zdroj: Chung J. P., Yiu A. K., Chung T. K. et al.: A randomized crossover study of medroxyprogesterone acetate and Diane-35 in adolescent girls with polycystic ovarian syndrome. J Pediatr Adolesc Gynecol 2014; 27 (3): 166−171.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cyproteron-acetát jako součást léčby syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) patří mezi nejčastější endokrinní poruchy u žen. Klinicky se může manifestovat různými symptomy, od mírných poruch menstruace až po těžká poškození reprodukčních funkcí provázená metabolickými komplikacemi. Léčba tohoto onemocnění je komplexní, využívají se farmakologické i nefarmakologické metody. Mezi ty farmakologické se řadí i podávání cyproteron-acetátu.

Vliv cyproteron-acetátu na endotelovou dysfunkci u syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) představuje onemocnění charakterizované heterogenním spektrem reprodukčních a metabolických změn, které vedou k rozvoji endotelové dysfunkce, aterosklerózy a následných komplikací. Z výsledků současných studií vyplývá, že kombinovaná hormonální léčba cyproteron-acetátem a ethinylestradiolem snižuje riziko rozvoje endotelové dysfunkce.

Endotelová dysfunkce u syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je onemocnění charakterizované heterogenním spektrem reprodukčních a metabolických změn, které jsou spojené se zvýšením dlouhodobého rizika kardiovaskulárních chorob. Tento jev je přisuzován oxidačnímu stresu, elevaci zánětlivých markerů, ale také tvorbě pokročilých produktů glykace.Všechny novinky