Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Rekurence hluboké žilní trombózy u pacientů s rakovinou

Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Téma: Tromboprofylaxe v onkologii

Vydáno: 7.9.2017

Rekurence hluboké žilní trombózy u pacientů s rakovinou

Izolovaná distální hluboká žilní trombóza spojená s rakovinou nebyla nikdy specificky studovaná, pokud jde o dlouhodobý vývoj. Studie ukázala, že tito pacienti mají vysoké riziko symptomatické rekurence tromboembolické nemoci. Incidence závažného krvácení spojeného s antikoagulační léčbou je nízká.

Izolovaná distální hluboká žilní trombóza (IDDVT) se často vyskytuje ve spojitosti s rakovinou. Autoři studie publikované v Journal of Thrombosis and Haemostasis se zaměřili na míru rekurence žilní tromboembolie a závažné krvácivé příhody u onkologických pacientů, u nichž se vyskytla IDDVT.

Sledovaná populace pacientů 

Do kohortové studie bylo zahrnuto 308 pacientů (průměrný věk 66,2 roku; 57,1 % žen) s aktivním solidním nádorem (n = 261) nebo hematoonkologickým onemocněním (n = 47) a objektivní diagnózou IDDVT, kteří byli léčeni v rámci 13 center v období od ledna 2011 do září 2014. Metastatickým onemocněním trpělo 148 (48,1 %) pacientů.

Byly shromážděny informace o výchozím stavu pacientů, lokalizaci a rozsahu IDDVT, rizikových faktorech žilní tromboembolie a typu a délce antikoagulační terapie.

Výsledky

99,0 % pacientů byla podávána antikoagulační léčba, nejčastěji nízkomolekulární heparin (93,5 % pacientů). U 14,9 % pacientů byla poté k dlouhodobé léčbě použita léčiva ze skupiny antagonistů vitaminu K, ostatní pacienti pokračovali v léčbě parenterálními přípravky po průměrnou dobu 4,2 měsíce (SD 4,6 měsíce).

Během celkové doby sledování odpovídající 355,8 pacientorokům (průměr 13,9 měsíce) se vyskytlo 47 objektivně diagnostikovaných rekurentních tromboembolických příhod, což odpovídá míře incidence 13,2 příhody/100 pacientoroků. Během antikoagulační léčby byla incidence závažného krvácení 2,0 příhody/100 pacientoroků.

Závěr

Onkologičtí pacienti s IDDVT mají vysoké riziko rekurence tromboembolické příhody. Pro stanovení optimální intenzity a délky trvání antikoagulační léčby u těchto nemocných je třeba provést další studie.

(este)

Zdroj: Dentali F., Pegoraro S., Barco S. et al. Clinical course of isolated distal deep vein thrombosis in patients with active cancer: a multicenter cohort study. J Thromb Haemostat 2017 Jun 21, doi: 10.1111/jth.13761 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Strategie řízení dávky enoxaparinu při léčbě trombocytopenie u onkologických pacientů

Léčba žilní tromboembolie je běžným a náročným problémem u onkologických pacientů. Vyskytuje se přibližně v 19 % případů, v závislosti na typu nádoru a terapii. Pro léčbu trombózy jsou doporučeny nízkomolekulární hepariny (LMWH).

Porovnání enoxaparinu a warfarinu v sekundární prevenci iktu vzniklého v souvislosti se zhoubným nádorem

Porovnáním vlivu enoxaparinu a warfarinu na hladiny D-dimerů u pacientů po prodělaném iktu v souvislosti se zhoubným onemocněním se zabývala studie z roku 2015 publikovaná v Journal of Oncology.

Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Incidence žilních tromboembolických příhod (VTE) u hospitalizovaných onkologických pacientů bývá uváděna jako vyšší než incidence VTE u jinak akutně nemocných přijatých k hospitalizaci. VTE u onkologických pacientů zvyšuje také riziko mortality, rekurence VTE a krvácivá rizika spojená s dlouhodobým podáváním terapeutických dávek antikoagulancií. Předkládaná práce hodnotí možné využití Khoranovy škály jako nástroje pro hodnocení rizika tromboembolických komplikací u onkologicky nemocných pacientů přijatých k hospitalizaci.Všechny novinky