Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Tromboprofylaxe v onkologii

Clexane a Clexane Forte (enoxaparin sodný): k jakým změnám došlo v souhrnu údajů o přípravku

Clexane a Clexane Forte (enoxaparin sodný): k jakým změnám došlo v souhrnu údajů o přípravku

Na základě celoevropského přehodnocení proběhla ve všech zemích EU harmonizace informací o přípravcích (SPC) u nás registrovaných pod názvem Clexane a Clexane Forte, obsahujících účinnou látku enoxaparin sodný. Změny se týkají především upřesnění vyjádření síly, dávkování, použití u pacientů se závažnou poruchou ledvin, podávání v těhotenství a při kojení.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Enoxaparin při akutní žilní trombóze − jednou, nebo dvakrát denně?

Enoxaparin při akutní žilní trombóze − jednou, nebo dvakrát denně?

Je stále nejisté, zda je při iniciální léčbě akutní žilní trombózy vhodnější podání nízkomolekulárního heparinu (LWMH) enoxaparinu jednou, nebo dvakrát denně. Prezentovaná práce shrnuje, jaké výhody a jaká rizika s sebou nesou obě varianty.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Rekurence hluboké žilní trombózy u pacientů s rakovinou

Rekurence hluboké žilní trombózy u pacientů s rakovinou

Izolovaná distální hluboká žilní trombóza spojená s rakovinou nebyla nikdy specificky studovaná, pokud jde o dlouhodobý vývoj. Studie ukázala, že tito pacienti mají vysoké riziko symptomatické rekurence tromboembolické nemoci. Incidence závažného krvácení spojeného s antikoagulační léčbou je nízká.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Strategie řízení dávky enoxaparinu při léčbě trombocytopenie u onkologických pacientů

Strategie řízení dávky enoxaparinu při léčbě trombocytopenie u onkologických pacientů

Léčba žilní tromboembolie je běžným a náročným problémem u onkologických pacientů. Vyskytuje se přibližně v 19 % případů, v závislosti na typu nádoru a terapii. Pro léčbu trombózy jsou doporučeny nízkomolekulární hepariny (LMWH).   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Porovnání enoxaparinu a warfarinu v sekundární prevenci iktu vzniklého v souvislosti se zhoubným nádorem

Porovnání enoxaparinu a warfarinu v sekundární prevenci iktu vzniklého v souvislosti se zhoubným nádorem

Porovnáním vlivu enoxaparinu a warfarinu na hladiny D-dimerů u pacientů po prodělaném iktu v souvislosti se zhoubným onemocněním se zabývala studie z roku 2015 publikovaná v Journal of Oncology.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Incidence žilních tromboembolických příhod (VTE) u hospitalizovaných onkologických pacientů bývá uváděna jako vyšší než incidence VTE u jinak akutně nemocných přijatých k hospitalizaci. VTE u onkologických pacientů zvyšuje také riziko mortality, rekurence VTE a krvácivá rizika spojená s dlouhodobým podáváním terapeutických dávek antikoagulancií. Předkládaná práce hodnotí možné využití Khoranovy škály jako nástroje pro hodnocení rizika tromboembolických komplikací u onkologicky nemocných pacientů přijatých k hospitalizaci.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie