Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Tromboprofylaxe v onkologii

Prodloužená farmakologická tromboprofylaxe u onkologických pacientů po resekci jater

Prodloužená farmakologická tromboprofylaxe u onkologických pacientů po resekci jater

Riziko tromboembolické nemoci po resekci jater zůstává i v současnosti vysoké. Ve studii autorů z prestižních amerických pracovišť (MD Anderson Cancer Center a Mayo Clinic) byla hodnocena bezpečnost a účinnost prodloužené antikoagulace po operačních výkonech na játrech.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Význam monitorování hladiny anti-Xa u pacientů užívajících profylaktické dávky enoxaparinu − série kazuistik

Význam monitorování hladiny anti-Xa u pacientů užívajících profylaktické dávky enoxaparinu − série kazuistik

Nádory, přítomnost centrálního žilního vstupu a chirurgické zákroky znamenají v případě žilního tromboembolismu (VTE − venous thromboembolism) riziko. Proto se onkologickým pacientům po chirurgickém zákroku podává jako pooperační profylaxe nízkomolekulární heparin, například enoxaparin. Ukazatelem účinnosti a bezpečnosti enoxaparinu je hladina anti-Xa (aFXa). Její monitorování a individuální dávkování enoxaparinu dle hladin se u chirurgických pacientů s enoxaparinovou profylaxí provádí stále častěji. Důležité je však vždy racionálně interpretovat získané výsledky.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Trombóza navzdory tromboprofylaxi u onkologických pacientů: terapie a prognóza

Trombóza navzdory tromboprofylaxi u onkologických pacientů: terapie a prognóza

Rekurence žilního tromboembolismu při probíhající antikoagulační terapii je vysoce nepříznivým prognostickým znakem u onkologicky nemocných. Jaký léčebný postup je vhodné zvolit a jaké lze očekávat výsledky?   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Tromboprofylaxe a léčba žilní trombózy u onkologických pacientů

Tromboprofylaxe a léčba žilní trombózy u onkologických pacientů

Větší riziko tromboflebitidy u pacientů s onkologickým onemocněním poprvé popsal před více než 150 lety Armand Trousseau. Dysregulace koagulační kaskády vedoucí k žilní trombóze, krvácení nebo diseminované intravaskulární koagulopatii (DIC) zůstává i dnes velkou výzvou v léčbě onkologických pacientů a významně se podílí na jejich mortalitě, nutnosti opakovaných hospitalizací a snížení kvality života. V klinické praxi je zásadní stratifikace pacientů podle rizika na základě aktuálních doporučení s přihlédnutím k momentálnímu klinickému stavu a prognóze pacienta.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Tromfoprofylaxe u pacientů s mnohočetným myelomem

Tromfoprofylaxe u pacientů s mnohočetným myelomem

Žilní tromboembolie (VTE), která zahrnuje hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE), se vyskytuje u více než 7 % onkologických pacientů. Výskyt trombózy závisí na typu nádorového onemocnění – vyšší je u pacientů s hematologickými malignitami, především s mnohočetným myelomem (MM). Zavedením perorálních imunomodulačních léčiv, thalidomidu a lenalidomidu, se zlepšily výsledky léčby MM. Tato terapie je však spojena s vyšším rizikem VTE.    celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Prediktivní skóre pro určení rizika žilní trombózy u onkologických pacientů

Prediktivní skóre pro určení rizika žilní trombózy u onkologických pacientů

Stratifikace ambulantních onkologických pacientů podstupujících chemoterapii podle rizika rozvoje žilní trombózy (VTE) zůstává v klinické praxi naléhavým problémem. Cílem studie COMPASS-CAT bylo odvození modelu pro hodnocení rizika, který by predikoval riziko rozvoje VTE u této skupiny pacientů na základě vyhodnocení snadno zjistitelných a spolehlivých prognostických faktorů.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie