Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Tromboprofylaxe v onkologii

Enoxaparin v prevenci a terapii tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

Enoxaparin v prevenci a terapii tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

Tromboembolická nemoc (TEN) představuje častou komplikaci u pacientů se zhoubnými nádory, přičemž zvyšuje morbiditu a mortalitu nemocných, ale také snižuje kvalitu jejich života a komplikuje onkologickou terapii. V prevenci tromboembolické nemoci se často používají antikoagulancia v podobě nízkomolekulárních heparinů (LMWH), mezi něž se řadí enoxaparin.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Aktuální doporučení pro tromboprofylaxi u různých skupin onkologicky nemocných

Aktuální doporučení pro tromboprofylaxi u různých skupin onkologicky nemocných

Dle pracovní skupiny španělské Společnosti pro klinickou onkologii, která v přehledové práci shromáždila nejnovější poznatky a doporučení, je rutinní tromboprofylaxe vhodná především u pacientů hospitalizovaných a u těch, kteří podstupují chirurgickou léčbu.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Rizikové faktory tromboembolické nemoci u pacientek s karcinomem prsu

Rizikové faktory tromboembolické nemoci u pacientek s karcinomem prsu

Švédská populační studie hodnotila rizika a klinické prediktory žilní tromboembolické epizody u žen léčených pro karcinom prsu.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Doporučení týkající se prevence a léčby trombotických komplikací spojených s nádorovým onemocněním

Doporučení týkající se prevence a léčby trombotických komplikací spojených s nádorovým onemocněním

Mezinárodní kolektiv autorů se pokusil na podkladě literatury zodpovědět některé praktické otázky týkající se tromboembolických komplikací u nádorových onemocnění.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie