Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE U AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE: NOVÝ POHLED NA PATOGENEZI A VÝVOJ LEUKEMICKÝCH KLONŮ

Autoři: Čulen M.1,2,3, Kosařová Z.1,2, Ježíšková I.2, Folta A.2, Dvořáková D.1,2, Semerád L.1,2, Šustková Z.1,2, Ráčil Z.1,2,3

Autoři - působiště: 1Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, 3CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

Článek: Transfuze Hematol. dnes,23, 2017, No. 4, p. 185-191.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky
Počet zobrazení článku: 65x

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
uzamčeno uzamčeno

Next generation sequencing in acute myeloid leukaemia: new insights into the pathogenesis and development of leukemic clones

The pathogenesis of acute myeloid leukaemia is a gradual heterogeneous process induced in the majority of cases by multiple genetic aberrations. The latest evidence shows that different genetic lesions play specific roles in this process, cooperate with each other and are repeatedly found in a specific hierarchical order. In many cases, frank leukaemia is preceded by the development of non-malignant clonal haematopoiesis which transforms into a neoplastic process by the generation of further mutations. The successive accumulation of mutations then produces leukemic sub-clones which may even constitute phenotypically different cell populations with different sensitivity to therapy and relapse-inducing ability. This article aims to provide a concise review of the latest data on the kinetics of acute myeloid leukaemia generation and relapse and also on the role of somatic mutations most frequently involved in these processes.

Key words:
AML – clonality – NGS – haematopoiesis – relapse


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Patogeneze akutní myeloidní leukemie je několikastupňový heterogenní proces, který v naprosté většině případů vychází z vícečetných genetických aberací. Ukazuje se, že jednotlivé genetické léze hrají v tomto procesu specifickou roli, spolupracují mezi sebou a opakovaně se vyskytují v určitém hierarchickém uspořádání. V mnoha případech předchází samotné leukemii rozvoj nemaligní klonální hematopoézy, která se s výskytem dalších mutací přetváří na maligní. Postupný proces hromadění mutací dále generuje leukemické subklony, které mohou představovat i různé fenotypicky odlišné populace, s různou citlivostí na terapii a schopností vyvolat relaps onemocnění. Cílem této přehledové práce je podat stručný souhrn posledních poznatků o kinetice vzniku a rovněž relapsu akutní myeloidní leukemie a roli nejčastějších somatických mutací v těchto procesech.

Klíčová slova:
AML – klonalita – NGS – hematopoéza – relaps

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články