Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Udržovací topická léčba psoriázy analogy vitaminu D3 v monoterapii, nebo v kombinaci s kortikosteroidy?

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 9.5.2016

Udržovací topická léčba psoriázy analogy vitaminu D3 v monoterapii, nebo v kombinaci s kortikosteroidy?

Kortikosteroidy a analoga vitaminu D3 se k léčbě psoriázy využívají již relativně dlouhou dobu. Způsob jejich aplikace je však značně heterogenní, proto byla v roce 2014 provedena metaanalýza dostupných klinických studií, která měla upřesnit, jakým způsobem je vhodné tyto látky podávat a kombinovat.

Metaanalýza německých autorů byla provedena na základě 21 relevantních klinických studií. Jejím cílem bylo nasměrovat ke standardní a jednoduché léčbě, která bude mít lepší klinické výsledky než náhodně zvolená terapie.

Fixní kombinace, střídavá terapie i monoterapie

Mezi jednotlivými pracemi, jež zkoumaly účinnost této kombinace, můžeme jmenovat prospektivní dvojitě zaslepenou randomizovanou studii dánského autorského týmu (Kragballe et al.). Studie srovnávala skupinu léčenou fixní kombinací (kalcipotriol v koncentraci 50 μg/g + betamethason 0,5 mg/g) s terapeutickým režimem střídajícím každé 4 týdny tuto fixní kombinaci s monoterapií D3-analogy a se skupinou, která po úvodní kombinační terapii dostávala udržovací monoterapii kalcipotriolem v koncentraci 50 μg/g.

Ve skupině s fixní kombinací byla uspokojivá odpověď pozorována u 84 % pacientů, ve skupině se střídavou terapií bylo dosaženo odpovědi v 75 % případů. V monoterapeutické skupině s kalcipotriolem byla odpověď na léčbu patrná u 70 % pacientů. Dlouhodobá terapie fixní kombinací vykázala trend vyšší účinnosti.

Expertní konsenzus

Tato dílčí studie zároveň reprezentuje i výsledky celé metaanalýzy, jež byly na závěr shrnuty do expertního konsenzu:

  • Dlouhodobá topická léčba analogy vitaminu D3 v kombinaci s kortikosteroidy je podle dostupných dat účinná a bezpečná.
  • Analoga vitaminu D3 a jejich kombinace lze používat i v pokračovací terapii.
  • Nejlepšího klinického účinku dosahuje dvousložková fixní kombinace kalcipotriol a betamethason.
  • V přímých srovnávacích studiích byla tolerabilita této fixní kombinace lepší než u monoterapie analogy vitaminu D3.
  • Srovnávací studie udržovací léčby některých druhů psoriázy (např. kromě kštice) ukázala trend k lepší klinické účinnosti dvousložkového přípravku než monoterapie kalcipotriolem.
  • Srovnávací studie psoriázy kštice ukázala vyšší klinickou účinnost dvousložkového gelu než monoterapie kalcipotriolem.
  • Vzhledem k příznivému poměru rizika a přínosu v udržovací léčbě a vzhledem k nákladové efektivitě se po iniciální léčbě doporučuje dlouhodobá aplikace dvousložkového přípravku 1−2× týdně.

(pez)

Zdroj: Augustin M., Mrowietz U., Bonnekoh B. et al. Topical long-term therapy of psoriasis with vitamin D3 analogues, corticosteroids and their two compound formulations: position paper on evidence and use in daily practice. J Dtsch Dermatol Ges 2014 Aug; 12 (8): 667−682; doi: 10.1111/ddg.12396.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Systémová léčba psoriázy: aktualizace evropských doporučení z roku 2015

Článek shrnuje doporučení k systémové léčbě psoriázy, která byla pro rok 2015 aktualizována v dokumentu European Psoriasis Guidelines – Update 2015. Tyto pokyny mají platnost do 31. 12. 2019.

Pacienti s psoriázou upřednostňují gel před mastí − výsledky studie PRO-long

Studie PRO-long, která porovnávala efekt fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu ve formě gelu oproti masti u pacientů s psoriázou, prokázala obdobný účinek obou preparátů, pacienti však udávali větší spokojenost s gelem.

Ingenol-mebutát v léčbě solární keratózy: účinný i při opakované aplikaci

Ingenol-mebutát prokázal svou účinnost v léčbě solární keratózy v řadě klinických studií. Lze jej použít i v případě perzistence či recidivy nemoci? Jaký bude jeho efekt při opakovaném použití?Všechny novinky