Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Topická léčba psoriázy je základ

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 28.11.2017

Topická léčba psoriázy je základ

Ani příchod velice účinné systémové léčby nic nemění na faktu, že velká většina pacientů s psoriázou profituje z topické léčby. Záleží ovšem na její správné volbě. Jednotlivé možnosti shrnuje následující stručný přehled.

Přehled lékových skupin

Emoliencia

Emoliencia zlepšují bariérovou funkci kůže a tvoří základ léčby psoriázy, protože vysušení pokožky zvyšuje dráždivost a zhoršuje penetraci léčiv. Jako monoterapie nedostačují, měly by však být součástí všech léčebných režimů. V klinické studii bylo prokázáno, že umožňují snížit dávku topicky podávaných kortikoidů. Emoliencia je třeba používat tak často, aby se zabránilo dehydrataci kůže.

Antraceny

Antralin (ditranol, cignolin) se aplikuje na olupující se ložiska na těle a ve kštici. Dříve se nanášel na celou noc, nicméně podle stávajících výsledků klinických studií přináší stejnou účinnost a vyšší komfort krátká aplikace v řádu minut / desítek minut a následné odstranění. Dle dostupných údajů je méně účinný než topická léčba kortikoidy nebo analogy vitaminu D. Může způsobit podráždění kůže a silně barví kůži i kožní adnexa a textil na hnědo. Jeho stabilitu a penetraci podporuje kyselina salicylová.

Dehty

Kamenouhelný dehet se často používá při hospitalizaci, může se kombinovat s UVB zářením. Několik studií označilo dehet coby srovnatelně účinný jako kalcipotriol a kombinace kalcipotriol/betamethason, ale hůře tolerovaný a s pomalejším nástupem účinku. Další komparativní studie ovšem kladou kalcipotriol jednoznačně nad dehet.

Salicyláty

Kyselina salicylová je v 2–6% koncentraci účinné keratolytikum a může se kombinovat s topickými kortikoidy, čímž zvyšuje jejich absorpci. Monoterapie není podepřena kontrolovanou studií. Její aplikace se doporučuje v místech se silnějším stratum corneum, jako jsou dlaně a plosky nohou, vhodná je i pro léčbu kštice a může být použita rovněž na trup. Nedoporučuje se k aplikaci na genitál, sliznice a do oblasti očí. Při dlouhodobém užívání na velkých plochách je nutné sledovat výskyt příznaků naznačujících systémovou toxicitu (iritace ústní sliznice, frontální cefalea, tinnitus, nauzea apod.).

Kortikoidy 

Topické kortikoidy se používají při všech typech psoriázy − v monoterapii u těch nejlehčích forem a jako adjuvans systémové léčby u forem těžších. Důležitý je výběr síly (koncentrace) a vehikula, obojí závisí na tíži nemoci, lokalitě, věku a preferencích pacienta. Penetrace je nepřímo úměrná šíři stratum corneum, nejvyšší je na obličeji a skrotu. Nejsilnější kortikoidy se aplikují na refrakterní, ztluštělá a chronická ložiska. Účinnost kortikoidů v monoterapii je spolehlivě prokázána u nejsilnějších až středně silných kortikoidů, jako jsou např. betamethason-dipropionát nebo klobetasol-propionát. Léčba může mít různý průběh, nejčastěji se zahajovací a udržovací fází. Mohou být použity také k léčbě nehtů. Nežádoucí účinky se dostavují zejména při dlouhodobé aplikaci velmi silných kortikoidů na velkých plochách kůže.

Deriváty vitaminu D

Analoga vitaminu D jsou užitečným pomocníkem v léčbě chronické ložiskové psoriázy, nehtové psoriázy a také při postižení kštice. Oproti přirozenému vitaminu D mají intenzivnější kožní účinek a neovlivňují kalcémii. Mají obdobnou účinnost jako kortikoidy třídy II a III, nástup účinku je v porovnání s kortikoidy pomalejší, zato déle přetrvává. Kombinace kalcipotriolu a kortikoidů je účinnější než jejich samostatná aplikace. Fixní kombinace v aerosolové pěně byla shledána jako bezpečná a účinná u nemocných s rozsáhlou psoriázou. K dispozici jsou rovněž další látky − takalcitol a kalcitriol.

Další významné aspekty topické léčby

V topické léčbě psoriázy nejde jen o samotnou léčivou látku. Pro úspěšnou terapii je zásadní i správný výběr vehikula, což má následně výrazný vliv nejen na penetraci léčiva, ale také na adherenci nemocného k léčbě. Asi 39 % pacientů v klinickém výzkumu připouští, že topické preparáty neužívá podle pokynů lékaře. Adherence se zvyšuje u přípravků, které se aplikují snadněji a méně často, ideálně 1× denně.

(pez)

Zdroj: Torsekar R., Gautam M. M. Topical therapies in psoriasis. Indian Dermatol Online J 2017; 8 (4): 235−245, doi: 10.4103/2229-5178.209622.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Evropský průzkum psoriázy: Jak psoriatici hodnotí své onemocnění a jeho dopad na kvalitu života?

Evropská federace psoriatických pacientských federací (EUROPSO) zorganizovala rozsáhlý průzkum mezi nemocnými s psoriázou (včetně českých), jehož cílem bylo hodnocení tohoto onemocnění právě z pacientského pohledu. Pozornost se soustředila na dopad psoriázy na kvalitu života a na spokojenost s terapií.

Etiopatogenetické souvislosti lupénky a psychických poruch

Lupénka je více než jiné kožní choroby spjatá s psychickými poruchami a komplexní léčba vyžaduje porozumění jejich etiopatogenetickým souvislostem.

Takrolimus v terapii atopické dermatitidy a analýza jeho nákladové efektivity ve srovnání s kortikosteroidní léčbou

Atopická dermatitida (AD) je poměrně běžným kožním onemocněním, které pacientům znepříjemňuje život zánětlivými lézemi s úporným svěděním. Léčbou první volby jsou tradičně topické přípravky s obsahem kortikosteroidů, které s sebou při dlouhodobém užívání nesou značné riziko nežádoucích účinků. Účinnou alternativu pro terapii těžkých forem AD představuje použití topických přípravků obsahujících takrolimus.Všechny novinky