Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Topická léčba plakové psoriázy − italská dotazníková studie

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 20.11.2016

Topická léčba plakové psoriázy − italská dotazníková studie

Italští dermatologové preferují v léčbě plakové psoriázy použití fixní kombinace betamethason-dipropionát/kalcipotriol v gelu před fixní kombinací v masti a před monoterapií betamethasonem a kalcipotriolem.

Základním pilířem léčby lehké až středně závažné formy plakové psoriázy jsou lokální kortikosteroidy a analog vitaminu D kalcipotriol. Preparát s fixní kombinací betamethason/kalcipotriol přináší pohodlnější možnost kontroly nemoci a s ní spojenou vyšší adherenci k léčbě. Obavy lékařů z nežádoucích účinků kortikoidů však mohou limitovat jeho předepisování v běžné praxi. Cílem tohoto šetření bylo zmapovat zkušenosti a postoj dermatologů k lokální léčbě plakové psoriázy.

Dotazovaný soubor a metodika

Osobního dotazování se zúčastnilo 242 dermatologů. První část dotazníku obsahovala položky týkající se jejich lékařské praxe. Další část sestávala z obecných prohlášení ohledně lokální léčby, jejichž důležitost respondenti subjektivně hodnotili na 10bodové stupnici. Podobně byli lékaři vyzváni k ohodnocení 8 terapeutických atributů 4 preparátů určených k léčbě plakové psoriázy: betamethason/kalcipotriol v gelu, betamethason/kalcipotriol v masti, klobetasol a takalcitol. Terapeutické atributy se týkaly efektivity, adherence, toxicity a pohodlí z hlediska použití lokálního přípravku.

Výsledná zjištění

Výsledky dotazování lze shrnout takto: Třetina dermatologů během měsíce předcházejícího dotazování vyšetřila více než 30 pacientů s psoriázou a čtvrtina méně než 10 pacientů. Lokální terapie byla předepsána 80 % z nich. Výměna léčivé látky nebo galenické formy byla hlášena u 51 % léčených. Až 95 % lékařů předepsalo fixní kombinaci betamethason/kalcipotriol v gelu. Betamethason/kalcipotriol v gelu byl nejčastěji předepsaným preparátem. Většina respondentů přikládala velkou důležitost obecným prohlášením o lokální léčbě. V jednotlivých terapeutických atributech i v jejich celkovém součtu byla fixní kombinace betamethason/kalcipotriol v gelu považována za nadřazenou oproti monoterapii i fixní kombinaci v masti.

Závěr

V dotazníkové studii lékaři jednoznačně upřednostnili fixní kombinaci betamethason/kalcipotriol v gelu před fixní kombinací v masti a před monokomponentními přípravky. Toto zjištění koreluje se závěry publikovaných klinických studií, že použití fixní kombinace betamethason-dipropionát/kalcipotriol v gelu vede k lepším klinickým výsledkům, kvalitě života, tolerabilitě a k nižšímu riziku vzniku nežádoucích účinků.

(raj)

Zdroj: Neri L., Miracapillo A. Treatment adherence and real-life effectiveness of topical therapy in patients with mild or moderate psoriasis: uptake of scientific evidence in clinical practice and dermatologists’ preferences for alternative treatment options. G Ital Dermatol Venereol 2015 Feb; 150 (1): 19−26.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kožní pěna Enstilar – profil přípravku

Kožní pěna Enstilar (LEO Pharma) je antipsoriatikum určené k lokální aplikaci, které obsahuje fixní kombinaci 50 µg/g kalcipotriolu a 0,5 mg/g betamethason-dipropionátu ve formě kožní pěny. Je indikován k topické léčbě psoriasis vulgaris u dospělých.

Kalcipotriol inhibuje atrofogenní účinek kortikoidů

Topická aplikace kortikoidů je v současné době ožehavé téma. Riziko systémových nežádoucích účinků je sice nízké, při dlouhodobé aplikaci se však může rozvinout kožní atrofie. Komparativní studie, která využila in vitro, ex vivo a in vivo přístupy, potvrdila, že kalcipotriol může různými mechanismy toto riziko významně snížit.

Redukce nadváhy prokazatelně zlepšuje stav psoriázy

Randomizovaná kontrolovaná studie provedená v Itálii na třech stovkách pacientů s psoriázou, kteří zároveň trpěli nadváhou, měla za cíl zhodnotit dopad redukce tělesné hmotnosti na stav psoriázy.Všechny novinky