Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Takrolimus v léčbě bolestivé formy lingua geographica

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 8.2.2017

Takrolimus v léčbě bolestivé formy lingua geographica

Lokální aplikace takrolimu se zdá být jednou z nadějných možností v léčbě bolestivé formy lingua geographica. Po měsíční pravidelné aplikaci došlo u sledovaných pacientů ke snížení bolestivosti jazyka a k celkovému subjektivnímu zlepšení kvality života. Léčba byla pacienty dobře snášena.

Lingua geographica

Lingua geographica (dále LG) se vyskytuje s prevalencí 0,6−6,8 %. Zpravidla postiženému nezpůsobuje žádné potíže. V menšině případů se ale může vyskytovat její bolestivá forma, kdy pacienti pociťují bolest nebo pálení jazyka a v souvislosti s tím mohou mít potíže s příjmem potravy. Symptomatická léčba tohoto problému je obtížná a v současné době neexistuje jednoznačné doporučení podpořené rozsáhlým klinickým výzkumem. V retrospektivní studii francouzských autorů proto byly zkoumány účinky lokální aplikace takrolimu (v přípravku Protopic) na zmírnění bolestivosti a celkové zlepšení kvality života u pacientů postižených bolestivou formou LG.

Metodika a sledovaná kohorta

Z 31 pacientů s bolestmi jazyka, kteří byli vyšetřováni na oddělení odontologie Univerzitní nemocnice v Bordeaux od ledna 2012 do listopadu 2013, bylo vybráno 10 nemocných s diagnózou bolestivé LG. Skupinu tvořilo 6 žen ve věku od 8 do 78 let a 4 muži od 26 do 66 let.

Pacienti aplikovali mast s obsahem 0,1 % takrolimu na jazyk 2× denně po dobu 1 měsíce. V průběhu studie byla nemocnými hodnocena bolestivost jazyka na stupnici od 1 do 10. Dále hodnotili kvalitu života s ohledem na přítomnost potíží s příjmem potravy a výskyt lézí jazyka. Hodnocení probíhalo při úvodním vyšetření a následně po měsíci léčby.

Výsledky

Při úvodní konzultaci dosahovala průměrná hodnota na stupnici bolestivosti 5,9 ± 1,87. Nejvyšší uváděná hodnota činila 8 a nejnižší 3. Po měsíční medikaci došlo k významnému zlepšení hodnocení bolestivosti jazyka na průměrnou hodnotu 1,6 ± 1,51, kdy nejvyšší uváděná hodnota činila 4 a nejnižší 0. Hodnota 0, tedy úplné vymizení bolesti, byla uvedena 4 pacienty z 10. Rozdíl mezi prvním a druhým hodnocením byl vyhodnocen Studentovým testem a byl shledán statisticky významným (p < 0,001).

U všech pacientů došlo k subjektivnímu zlepšení kvality života a také ke zmenšení lézí na jazyku, které ale u většiny z nich zcela nezmizely. Během trvání studie nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky léčby, pouze u 3 pacientů bylo hlášeno podráždění jícnu.

Závěr a diskuse

Topická aplikace takrolimu se zdá být vhodnou možností ke snížení obtíží pacientů s bolestivou formou LG. Jeho užití je dobře tolerované a bez závažných vedlejších účinků. Výskyt podráždění jícnu je možno snížit úpravou podávání.

V jiné studii zabývající se použitím takrolimu při léčbě orálního lichen planus byla použita ústní voda s obsahem účinné látky 0,005 mg/ml v kombinaci s tabletami Profag. Nežádoucí účinky byly v tomto případě ještě méně výrazné. 

(norg)

Zdroj: Haddad S., Boralévi F., Catros S., Fricain J. Étude rétrospective de l’efficacité du Protopic (tacrolimus) dans le traitement de la langue géographique algique. Med Buccale Chir Buccale 2015; 21 (2): 85−89, doi: http://dx.doi.org/10.1051/mbcb/2015020.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko roztroušené sklerózy u pacientů s psoriázou

Psoriáza i roztroušení skleróza (RS) jsou autoimunitní onemocnění, jež vznikají na základě podobných zánětlivých drah a zároveň jsou podmíněna některými společnými genetickými podklady. O vzájemném vztahu těchto dvou nemocí však máme pouze velmi omezené informace. Dánská studie se proto zabývala sledováním incidence RS u jedinců s psoriázou. Bylo zjištěno, že incidence RS je mezi jedinci s psoriázou vyšší než v běžné populaci.

Léčbě vzdorující cheilitida? Myslete na psoriázu

Psoriáza dovede být záludná a kromě klasických numulárních lézí se stříbrnými šupinkami mívá i velmi odlišné projevy. Jedním z nich je pustulární psoriáza.

C-reaktivní protein ukazuje závažnost psoriázy i riziko metabolického syndromu u nemocných s psoriázou

Studií zabývajících se vzestupem C-reaktivního proteinu (CRP) u nemocných s psoriázou a jeho úlohou v posouzení tíže onemocnění a spojením s kardiovaskulárním rizikem není mnoho. Indičtí autoři porovnávali 100 nemocných s psoriázou se zdravými kontrolami.Všechny novinky