Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Systémová léčba psoriázy: aktualizace evropských doporučení z roku 2015

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 4.5.2016

Systémová léčba psoriázy: aktualizace evropských doporučení z roku 2015

Článek shrnuje doporučení k systémové léčbě psoriázy, která byla pro rok 2015 aktualizována v dokumentu European Psoriasis Guidelines – Update 2015. Tyto pokyny mají platnost do 31. 12. 2019.

Konvenční systémová terapie

Acitretin: Na základě dostupných důkazů nebylo vydáno doporučení pro nebo proti použití acitretinu v monoterapii. Podle klinických zkušeností a v závislosti na nejvýznamnějších výsledcích se doporučuje u jednotlivých pacientů podávat nízké dávky (20–30 mg denně) s ohledem na snášenlivost a vysoké dávky (> 30 mg denně) s ohledem na účinnost.

Cyklosporin (CSA): Pokud je indikovaný krátký postup indukční léčby, doporučuje se CSA. U dlouhodobé léčby se navrhuje podávání CSA jen vybraným pacientům. V případě dlouhodobé kontinuální léčby se navrhuje podávání CSA maximálně dva roky. V případě potřeby delšího ošetření je namístě konzultace s nefrologem.

Estery kyseliny fumarové: Experti doporučují podávání esterů kyseliny fumarové v případě indukční léčby, dlouhodobé léčby a s režimem pomalého zvyšování dávek.

Methotrexát (MTX): Doporučuje se jak pro indukční, tak pro dlouhodobou léčbu. MTX může být podán orálně nebo subkutánně. Obecně se podává první dávka ve výši 15 mg týdně, ale může se lišit v rozmezí od 5 do 25 mg týdně v závislosti na individuálních faktorech.

Biologická terapie

Adalimumab, etanercept a infliximab: Tato léčiva se doporučují jako terapie 2. linie v případě indukční léčby a dlouhodobé terapie, pokud na fototerapii a konvenční systémovou terapii nebyla dostatečná odezva nebo v případě, že jsou kontraindikované nebo nejsou tolerované.

 • Adalimumab: Doporučuje se podání počáteční nárazové dávky 80 mg v 1. týdnu, následované 40 mg každý týden.
 • Etanercept: Obecně se podává počáteční dávka 50 mg 1× nebo 2× týdně v závislosti na individuálních faktorech. V případě udržovací léčby se běžně podává dávka 50 mg 1× týdně.
 • Infliximab: Jako dlouhodobá léčba se doporučuje podávání v dávce 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 8 týdnů.

Ustekinumab: Ustekinumab je doporučen ve 2. linii pro indukční i dlouhodobou léčbu, pokud na fototerapii a konvenční systémovou terapii nebyla dostatečná odezva nebo v případě, že jsou kontraindikované nebo nejsou tolerované, avšak při definici termínu „2. linie léčby“ u tohoto léčiva nepanovala mezi experty silná shoda. Doporučuje se podávat dávku 45 mg u pacientů s tělesnou hmotností 100 kg a 90 mg u pacientů s tělesnou hmotností 100 kg.

Zvláštní skupiny pacientů

Závěr dokumentu poskytuje další doporučení a věnuje se rovněž terapii u specifických skupin pacientů:

 • TBC screening před nasazením a během biologické léčby,
 • hepatitida / ostatní jaterní dysfunkce,
 • HIV,
 • malignity zahrnující lymfomy a rakovinu kůže,
 • neurologická onemocnění,
 • diabetes mellitus,
 • selhání ledvin / zhoršení renálních funkcí,
 • snaha otěhotnět v blízké době,
 • psoriatická artritida.

(ave)

Zdroj: Nast A., Gisondi P., Ormerod A. D. et al. European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris – update 2015 – short version – EDF in cooperation with EADV and IPC. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015 Dec; 29 (12): 2277–2294; doi: 10.1111/jdv.13354.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ingenol-mebutát v léčbě solární keratózy: účinný i při opakované aplikaci

Ingenol-mebutát prokázal svou účinnost v léčbě solární keratózy v řadě klinických studií. Lze jej použít i v případě perzistence či recidivy nemoci? Jaký bude jeho efekt při opakovaném použití?

Použití fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu v léčbě psoriázy

Psoriáza je chronické kožní onemocnění, které se v populaci vyskytuje s prevalencí 2−3 %. V léčbě se užívají lokální přípravky, systémová terapie nebo fototerapie. Následující článek shrnuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zhodnotit efekt Programu optimalizace topické léčby psoriázy (TTOP – Topical Treatment Optimisation Programme) na adherenci pacientů.

Lékový profil přípravku Picato

Přípravek Picato je indikován k topické léčbě nehyperkeratotické nehypertrofické solární (aktinické) keratózy u dospělých. Přípravek je k dispozici jako gel v koncentraci 150 μg/g a 500 μg/g. Čirý bezbarvý gel je dodáván v jednorázových obalech.Všechny novinky