Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Studie potvrzují souvislost mezi psoriázou a onemocněním jater

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 17.7.2017

Studie potvrzují souvislost mezi psoriázou a onemocněním jater

Na výzkumy, které se v uplynulých letech soustředily na komorbidity psoriázy a ukazují na souvislost s jaterními chorobami, navazuje prospektivní observační studie z indické Madras Medical College. Soustředila se mimo jiné na souvislost mezi psoriázou, projevy metabolického syndromu a výskytem jaterních onemocnění.

Úvod

Psoriázu nelze považovat za onemocnění, které postihuje pouze kůži a klouby. Mezi komorbidity patří obezita či metabolický syndrom, které jsou rizikovými faktory pro nealkoholové jaterní choroby (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease). NAFLD zahrnuje široké spektrum onemocnění, od prostého ztučnění jater až po nealkoholovou steatohepatitidu, která může přecházet do fibrózy či cirhózy.

Cíl studie

Autoři studie vycházeli z dřívějších poznatků, že u pacientů s mírnou až těžkou formou psoriázy je vysoká prevalence chronických jaterních onemocnění. Cílem indické studie, která zahrnovala 215 pacientů z oddělení dermatologie Madras Medical College, byla analýza výskytu NAFLD u pacientů s psoriázou a souvislost mezi těmito dvěma onemocněními.

Metodika a charakteristika kohorty pacientů

Potvrzení diagnózy psoriázy provedl dermatolog, závažnost onemocnění pak hodnotil pomocí skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Kromě základních informací o pacientech, jako jsou věk, pohlaví, BMI (body mass index) a délka trvání psoriázy, se shromažďovaly údaje o hypertenzi, diabetu a dyslipidémii. Diagnózu NAFLD u sledovaných pacientů stanovil radiolog na základě ultrazvuku jater.

  • Sledovaní pacienti se léčili s různými typy psoriázy (plaková, palmoplantární, psoriatická artritida, pustulózní, psoriáza postihující vlasatou část hlavy a nehty).
  • U 70,8 % pacientů byla stanovena diagnóza metabolického syndromu dle definice NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III).
  • 48 % pacientů trpělo abdominální obezitou.
  • U 96 % pacientů byla prokázána dyslipidémie.
  • U 52,8 % pacientů byla naměřena hyperglykémie.
  • 53,6 % pacientů trpělo hypertenzí.
  • U 44 % byly zjištěny zvýšené hodnoty ALT.

Výsledky – výskyt NAFLD u pacientů s psoriázou

Sonografické vyšetření jater prokázalo NAFLD u 45,2 % sledovaných pacientů. V běžné populaci se prevalence NAFLD odhaduje na 20–30 %. Pacienti s psoriázou a zároveň NAFLD vykazovali vyšší stupeň obezity a byl u nich častější výskyt metabolického syndromu než u psoriatiků bez NAFLD. Autoři studie dále zjistili, že psoriatici s NAFLD trpěli závažnější formou psoriázy dle skóre PASI než sledovaní pacienti, u nichž NAFLD diagnostikována nebyla. Dalším výstupem bylo zjištění, že fibróza jater byla u pacientů s psoriázou a NAFLD hodnocena jako mírná (F1) v 63,8 % případů a středně závažná (F2) u 36,2 % pacientů. U psoriatiků bez NAFLD fibróza této závažnosti nedosahovala.

Diskuse a závěr

Pacienti s psoriázou jsou vystaveni vyššímu riziku NAFLD, tedy onemocnění souvisejícímu s metabolickým syndromem. Autoři studie prokázali, že kombinace psoriázy s NAFLD korelovala s projevy metabolického syndromu, tedy hyperglykémií, hypertriglyceridémií a abdominální obezitou. Souvislost s hypertenzí nehodnotili jako významnou.

Dříve provedené studie prokázaly vyšší výskyt NAFLD u pacientů s psoriázou oproti zbytku populace. Tato studie to poznatkem, že 45,2 % psoriatiků trpí NAFLD, potvrdila. Prokázána byla také souvislost mezi závažností psoriázy a výskytem NAFLD. Autoři práce tedy potvrzují, že rozvoj psoriázy a NAFLD spolu úzce souvisejí.

(pak)

Zdroj: Narayanasamy K., Sanmarkan A. D., Rajendran K. et al. Relationship between psoriasis and non-alcoholic fatty liver disease. Prz Gastroenterol 2016; 11 (4): 263−269.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Použití ingenol-mebutátu v léčbě aktinické cheilitidy − kazuistika

Přípravky obsahující ingenol-mebutát jsou indikované k topické léčbě solární (aktinické) keratózy u dospělých. Na oddělení dermatovenerologie univerzitní nemocnice v Ženevě byl ingenol-mebutátem léčen úspěšně pacient s bělavou hyperkeratotickou lézí na rtu, jehož případ popisuje následující kazuistika.

Psoriáza + entezitida? Výsledek nejistý

Většina z nás by si při pohledu na pacienta s psoriázou, zánětem Achillových šlach a deformitou prstů byla prakticky jista, že se jedná o psoriatickou artritidu. To však nemusí být pravda, jak ukazuje i případ pacienta z následující kazuistiky.

Srovnání účinku takrolimu a betamethasonu na kožní bariéru u pacientů s atopickou dermatitidou

Topické inhibitory kalcineurinu se u pacientů s atopickou dermatitidou zdají být vhodnou alternativou k topické léčbě kortikosteroidy, neboť neoslabují bariérovou funkci kůže, inhibují proteolytické enzymy ve stratum corneum a zároveň dokážou výrazně zlepšit přirozenou hydrataci pokožky.Všechny novinky