Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Srovnání účinku takrolimu a betamethasonu na kožní bariéru u pacientů s atopickou dermatitidou

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 19.5.2017

Srovnání účinku takrolimu a betamethasonu na kožní bariéru u pacientů s atopickou dermatitidou

Topické inhibitory kalcineurinu se u pacientů s atopickou dermatitidou zdají být vhodnou alternativou k topické léčbě kortikosteroidy, neboť neoslabují bariérovou funkci kůže, inhibují proteolytické enzymy ve stratum corneum a zároveň dokážou výrazně zlepšit přirozenou hydrataci pokožky.

Úvod

Atopická dermatitida (AD) je zánětlivé onemocnění, které vzniká v důsledku narušení kožní bariéry a poruchy imunitního systému. Topické kortikosteroidy jsou − při krátkodobém používání − bezpečná a účinná léčba AD. Jejich dlouhodobé užívání je však spojené s poškozením kožní bariéry. Topické inhibitory kalcineurinu představují alternativní imunomodulační léčbu AD a předpokládá se, že nemají žádné nežádoucí vedlejší účinky na kožní bariéru.

Cílem studie britských autorů bylo porovnání účinků krému obsahujícího betamethason-valerát 0,1% (BMVc) a masti obsahující 0,1% takrolimus (TACo) na kožní bariéru.

Průběh studie

Randomizované dvojitě slepé studie se účastnilo celkem 44 dobrovolníků: 25 dobrovolníků s klidovým AD (bez aktivních příznaků a jakékoliv léčby po dobu nejméně 6 měsíců), 10 zdravých dobrovolníků bez AD v anamnéze a 9 dobrovolníků s aktivní AD (diagnóza byla klinicky potvrzena dermatologem), kteří však neměli postižena předloktí, na něž se v průběhu pokusu aplikovaly zkoumané látky.

Na jedno předloktí byl aplikován BMVc a na druhé TACo, a to 2× denně po dobu 4 týdnů. Před zahájením studie a po jejím skončení byly hodnoceny biofyzikální a biologické vlastnosti stratum corneum (SC).

Výsledky

BMVc významně narušil funkci kožní bariéry, snížil její integritu a soudržnost, sníženy byly i hladiny kyseliny pyrrolidonkarboxylové (PCA) a kyseliny urokanové (UCA). U pacientů s aktivní AD došlo ke snížení až na úroveň subklinické bariérové poruchy. TACo naopak zachoval funkce kožní bariéry bez narušení její integrity a soudržnosti a ani nedošlo ke snížení hladiny PCA a UCA, přičemž významně zvýšil hydrataci pokožky u pacientů s AD na úroveň srovnatelnou se zdravou kůží. Oba přípravky snížily pH povrchu pokožky a aktivitu trypsinové proteázy, přičemž TACo těchto účinků dosáhl v podstatně větší míře.

Závěr

Čtyři týdny léčby BMVc negativně ovlivnily biofyzikální a biologické vlastnosti pokožky a snížily úroveň přirozené hydratace. Naproti tomu TACo zlepšil stav kožní bariéry, zlepšil její hydrataci a efektivněji ovlivnil pH stratum corneum. Hlavním důvodem je, že reparační procesy kožní bariéry jsou významně ovlivněny pH v SC, jehož hodnota je regulačním faktorem homeostázy bariérové funkce kůže. Akutní forma AD se vyznačuje zvýšeným (zásaditějším) pH v SC, což vede k vyšší aktivitě proteolytických enzymů, degradaci enzymů nutných pro stavbu lipidových lamel, změnám v kožní bariéře a poruchám integrity SC. Kortikosteroidy vykazují alkalický účinek na kůži. Takrolimus naopak inhibuje proteolytické enzymy.

Výsledky ukazují, že takrolimus by měl být preferovaný jakožto dlouhodobá terapie AD, protože působí preventivně proti poškození kožní bariéry. 

(norg)

Zdroj: Danby S. G., Chittock J., Brown K. et al. The effect of tacrolimus compared with betamethasone valerate on the skin barrier in volunteers with quiescent atopic dermatitis. Br J Dermatol 2014; 170: 914−921, doi: 10.1111/bjd.12778.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Takrolimus v léčbě bolestivé formy lingua geographica

Lokální aplikace takrolimu se zdá být jednou z nadějných možností v léčbě bolestivé formy lingua geographica. Po měsíční pravidelné aplikaci došlo u sledovaných pacientů ke snížení bolestivosti jazyka a k celkovému subjektivnímu zlepšení kvality života. Léčba byla pacienty dobře snášena.

Kyselina fusidová a její uplatnění v dermatologii

Při infekcích kůže, které jsou vyvolány mikroorganismy jako Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes či Staphylococcus epidermidis, se často přistupuje k topické léčbě kyselinou fusidovou. K pozitivům této baktericidně působící látky patří nízký výskyt rezistence a zároveň dobrá penetrace do místa infekce. Nízké riziko alergických reakcí dělá z kyseliny fusidové velmi vyhledávanou látku.

Riziko roztroušené sklerózy u pacientů s psoriázou

Psoriáza i roztroušení skleróza (RS) jsou autoimunitní onemocnění, jež vznikají na základě podobných zánětlivých drah a zároveň jsou podmíněna některými společnými genetickými podklady. O vzájemném vztahu těchto dvou nemocí však máme pouze velmi omezené informace. Dánská studie se proto zabývala sledováním incidence RS u jedinců s psoriázou. Bylo zjištěno, že incidence RS je mezi jedinci s psoriázou vyšší než v běžné populaci.Všechny novinky