Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rozdíly ve vnímání psoriázy lékařem a pacientem

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 6.9.2017

Rozdíly ve vnímání psoriázy lékařem a pacientem

Psoriáza a psoriatická artritida znamenají pro pacienty nejen zdravotní problém a vyšší výskyt komorbidit, ale také významný zásah do kvality života. Vnímání této skutečnosti z pohledu lékaře a pacienta se ovšem může lišit. V USA, Kanadě a 5 západoevropských zemích byl proveden průzkum mezi 781 lékaři (390 revmatologů a 391 dermatologů) a jejich 4400 pacienty, který se zaměřil mimo jiné na tuto problematiku. Vedle kvality života pacientů výzkum hodnotil také diagnostiku psoriázy a postoj k různým druhům terapie.

Podceňované aspekty onemocnění

Dopad psoriázy a psoriatické artritidy na běžné denní činnosti, pracovní a společenský život i psychiku si uvědomuje 57,2–79,3 % dotazovaných lékařů. Zároveň si jsou vědomi, že se mnohdy jedná o podceňovaný faktor. Dermatologové se na rozdíl od revmatologů domnívají, že větší dopad choroby na život pacientů lze pozorovat u psoriatické artritidy.

Obě specializace se shodují, že psoriatická artritida není v některých případech dostatečně diagnostikována kvůli opomíjení souvislostí mezi kožními a kloubními obtížemi. Dotazovaní dermatologové uvádějí, že 20 % jejich pacientů s psoriázou si stěžuje na bolesti kloubů, ale pouze u 33 % z nich byla diagnostikována psoriatická artritida.

Pohled lékařů a pacientů se liší

Dermatologové považují za nejdůležitější faktor ovlivňující závažnost psoriázy umístění a velikost kožních lézí. U psoriatické artritidy je to podle dermatologů i revmatologů bolest kloubů a jejich otoky. Tyto faktory také považují za hlavní kritérium hodnocení dopadu psoriázy a psoriatické artritidy na psychiku pacientů a jejich společenské uplatnění.

V tomto směru se vnímání lékařů značně liší od toho, jak na nemoc nahlížejí sami pacienti. Pro ně je nejvýznamnějším faktorem svědění a umístění ložisek. Svědění přitom udává jako kritérium závažnosti nemoci jen 7 % dermatologů, na straně pacientů je to 38 % účastníků průzkumu.

Graf 1: Nejvýznamnější faktory, podle kterých lékaři a pacienti hodnotí stupeň závažnosti psoriázy

Graf 2: Nejdůležitější faktory ovlivňujících závažnost psoriatické artritidy a kvalitu života pacientů (podle dermatologů a revmatologů)

Diskuse a závěr

Autoři průzkumu se domnívají, že tyto rozdíly je možné smazat například dalším vzděláváním zdravotníků. Pomoci by mohlo také začlenění různých hodnoticích nástrojů zaměřených na pruritus do klinických studií. Pokud se náhled pacientů a lékařů na symptomy psoriázy, jejich hodnocení i cíle léčby podaří sjednotit, jistě to přispěje k poskytování odpovídající léčby a rovněž k dostatečné diagnostice dosud podceňované psoriatické artritidy u pacientů s psoriázou.

V případě dermatologů by mohla edukace pomoci právě v péči o psoriatiky s bolestmi kloubů. Průzkum ukázal, že dermatologové s nimi o kloubních problémech v mnoha případech nehovoří, což může být překážkou adekvátní revmatologické léčby.

(pak)

Zdroj: van de Kerkhof P. C., Reich K., Kavanaugh A. et al. Physician perspectives in the management of psoriasis and psoriatic arthritis: results from the population-based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis survey. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015; 29 (10): 2002–2010, doi: 10.1111/jdv.13150.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atopická dermatitida a lymfom − v inhibitorech kalcineurinu problém není

Atopická dermatitida (AD) je z hlediska možnosti vzniku lymfomu opravdu mírně riziková, ale nikoli na vrub topické aplikace takrolimu. Největším rizikem je dermatitida samotná.

Kyselina fusidová a její galenické formy v dermatologii

Dominujícími organismy vyvolávajícími infekce kůže a podkoží jsou streptokoky (zejm. Streptococcus pyogenes) a stafylokoky (zejm. Staphylococcus aureus); méně často jsou infekčními agens gramnegativní bakterie. Vedle systémově aplikovaných antibiotik (peniciliny, cefalosporiny, makrolidy aj.) je v některých případech využívána rovněž lokálně vedená antimikrobiální léčba. Své uplatnění tak zde nachází mimo jiné kyselina fusidová.

Fixní kombinace pro léčbu psoriázy neovlivňuje osu hypotalamus–hypofýza–nadledviny ani metabolismus vápníku

Bezpečnost fixní kombinace kalcipotriolu a betamethasonu v novém pěnovém vehikulu hodnotila kanadská studie. Byly sledovány možné nežádoucí účinky, které by mohly vznikat v důsledku systémové absorpce účinných látek: ovlivnění osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny a abnormality v metabolismu vápníku.Všechny novinky