Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Psoriáza a kouření – vzájemně se potencující rizika?

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 28.11.2017

Psoriáza a kouření – vzájemně se potencující rizika?

Jak psoriáza, tak kouření jsou rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Zároveň se v posledních letech objevují důkazy jejich zvýšené koincidence. Autoři prezentované metaanalýzy se zaměřili na otázku, zda mezi kouřením a psoriázou existuje přímý vztah.

Psoriáza, kouření a kardiovaskulární choroby − rizikový trojúhelník

Psoriáza je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění, které celosvětově postihuje 2–4 % populace. Je asociována s mnoha kardiovaskulárními rizikovými faktory, zejména hypertenzí, diabetem, obezitou, metabolickým syndromem a dyslipidémií. Stejně tak kouření je dobře známým rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních chorob, jako je ischemická choroba srdeční, a u kuřáků je prokázané zvýšené riziko mozkové mrtvice či infarktu myokardu. Kouření je navíc také asociováno s některými typy malignit, onemocněními gastrointestinálního traktu a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Dle dat z roku 2012 získaných od 3 miliard lidí ze 16 zemí je v populaci 22 % kuřáků.

Dříve provedené studie naznačují, že kouření je spojeno se zvýšením závažnosti psoriázy a zároveň u pacientů snižuje odpověď na léčbu. Zároveň některé výzkumy zjistily vyšší výskyt závislosti na nikotinu u osob s psoriázou. Cílem následujícího systematického přehledu a metaanalýzy proto bylo zjistit prevalenci kouření mezi psoriatiky a také podíl kuřáctví na incidenci a závažnosti psoriázy.

Metodika analýzy

Bylo zahrnuto celkem 25 studií prevalence a 3 studie incidence. U prevalenčních studií bylo možné provést metaanalýzu, která zahrnovala celkem 146 934 pacientů s psoriázou a 529 111 jedinců bez psoriázy. Pro studie incidence nebylo možné metaanalýzu vzhledem k jejich počtu provést, a proto jsou zahrnuty pouze ve formě souhrnného přehledu.

Výsledky

Prevalence kouření u pacientů s psoriázou

Metaanalýza studií prevalence prokázala asociaci mezi psoriázou a kouřením, kdy u psoriatiků je jak zvýšená prevalence kouření v současnosti (poolovaný poměr šancí [OR] 1,78; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,52–2,06), tak i zvýšený výskyt kouření v minulosti (poolovaný OR 1,62; 95% CI 1,33–1,99).

Nebyl prokázán nárůst prevalence kouření se stoupající závažností psoriázy. Bylo nicméně zjištěno větší množství vykouřených cigaret u psoriatiků. Mezi muži, kteří vykouří ≥ 20 cigaret denně, je 1,4× častější výskyt psoriázy než u kuřáků, kteří vykouří < 20 cigaret za den. U žen, které jsou silnějšími kuřačkami, je pak výskyt psoriázy 1,12× častější. Některé studie rovněž naznačují, že psoriatici v průměrů kouří déle (větší počet let) než lidé bez psoriázy, to však nebylo metaanalýzou potvrzeno.

Incidence psoriázy u kuřáků

Použité studie incidence zahrnovaly celkem 185 836 jedinců, z toho 2 410 pacientů s psoriázou.

Podle jejich výsledků je u bývalých kuřáků 1,39× vyšší riziko vzniku psoriázy v průběhu života a u aktivních kuřáků téměř dvojnásobné (adjustovaný OR 1,94; 95% CI 1,64–2,28). Studie také ukazují, že se stoupající dobou kouření a množstvím vykouřených cigaret narůstá též incidence psoriázy. Osoby, které vykouří ≤ 14 cigaret denně, mají ve srovnání s nekuřáky 1,81× vyšší riziko vzniku psoriázy a u těch, kteří vykouří ≥ 25 cigaret denně, je toto riziko dokonce 2,29× vyšší. Zároveň jedinci, kteří kouří ≥ 30 let (bez ohledu na množství cigaret), mají 1,99× vyšší riziko vzniku psoriázy.

Na základě těchto zjištění lze kouření považovat za samostatný rizikový faktor pro vznik psoriázy.

Závěr

Kouření je rizikovým faktorem pro vznik psoriázy. Svoji roli hraje jak intenzita kouření, tak i doba trvání kuřáctví. Rizikovým faktorem pro vznik psoriázy je rovněž kouření v minulosti. Zároveň bylo zjištěno, že psoriatici kouří častěji a více než jedinci bez psoriázy. 

(norg)

Zdroj: Armstrong A. W., Harskamp C. T., Dhillon J. S. et al. Psoriasis and smoking: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol 2014; 170: 304–314, doi: 10.1111/bjd.12670.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Evropský průzkum psoriázy: Jak psoriatici hodnotí své onemocnění a jeho dopad na kvalitu života?

Evropská federace psoriatických pacientských federací (EUROPSO) zorganizovala rozsáhlý průzkum mezi nemocnými s psoriázou (včetně českých), jehož cílem bylo hodnocení tohoto onemocnění právě z pacientského pohledu. Pozornost se soustředila na dopad psoriázy na kvalitu života a na spokojenost s terapií.

Etiopatogenetické souvislosti lupénky a psychických poruch

Lupénka je více než jiné kožní choroby spjatá s psychickými poruchami a komplexní léčba vyžaduje porozumění jejich etiopatogenetickým souvislostem.

Takrolimus v terapii atopické dermatitidy a analýza jeho nákladové efektivity ve srovnání s kortikosteroidní léčbou

Atopická dermatitida (AD) je poměrně běžným kožním onemocněním, které pacientům znepříjemňuje život zánětlivými lézemi s úporným svěděním. Léčbou první volby jsou tradičně topické přípravky s obsahem kortikosteroidů, které s sebou při dlouhodobém užívání nesou značné riziko nežádoucích účinků. Účinnou alternativu pro terapii těžkých forem AD představuje použití topických přípravků obsahujících takrolimus.Všechny novinky