Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Potenciální snížení nákladů na léčbu psoriázy při použití topické fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 21.3.2018

Potenciální snížení nákladů na léčbu psoriázy při použití topické fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem

Na základě údajů o aktuálních nákladech na systémová a cílená antipsoriatika a o předpokládané účinnosti těchto léčiv byl vytvořen model dopadu do rozpočtu plátců zdravotní péče při zavedení topické fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu do terapie středně těžké a těžké psoriázy. Model ukazuje, že širší zařazení této léčebné modality by mohlo vést k značným úsporám finančních prostředků.

Úvod

Psoriáza vyžaduje dlouhotrvající léčbu většiny nemocných osob a představuje významnou ekonomickou a sociální zátěž jak pro pacienty, tak pro společnost. V USA žije přibližně 7,5 milionu psoriatiků. V roce 2015 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zaregistroval pěnu obsahující fixní kombinaci kalcipotriolu s betamethason-dipropionátem (Kal/BD; kalcipotriol 0,005% a betamethason-dipropionát 0,064%) určenou pro topickou léčbu psoriázy u dospělých. Pěna s obsahem Kal/BD má dobrý bezpečnostní profil a vykazuje vyšší účinnost ve srovnání s jinými topickými antipsoriatiky. S příchodem této nové možnosti léčby bylo potřeba prostudovat rovněž ekonomické aspekty zavedení kombinace Kal/BD do léčebného algoritmu. Tyto údaje jsou důležité pro tvorbu ekonomických plánů a stanovování úhrad ze zdravotního pojištění.

Metodika

Cílem studie bylo vyvinout model dopadu na rozpočet (budget impact model) pro pěnu Kal/BD, jenž by odhadoval počáteční a dlouhodobé náklady na léčbu spojené se zavedením tohoto léčivého přípravku u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou, kteří by jinak byli léčeni cíleným (biologickým) léčivem. Přímé srovnání s cílenými léčivy bylo vybráno proto, že v USA nejsou k dispozici biosimilární přípravky. Studie byla navržena z pohledu rozhodovacího orgánu veřejných i soukromých plátců zdravotní péče v USA (tj. poskytovatelů veřejného i komerčního zdravotního pojištění).

Hypotetický model dopadu do rozpočtu vycházel z epidemiologických údajů, předpokládaného podílu přípravku na trhu a nákladů souvisejících se spotřebou léčiva a simuloval léčbu psoriatiků, kteří jsou kandidáty cílené léčby, v populaci čítající 1 milion osob. Modelovány byly dvě situace možného vývoje: jednak situace před zavedením Kal/BD pěny do léčebného plánu a jednak situace, kdy byl přípravek zaveden do léčby 20 % nemocných. Výsledky byly vyjádřeny pomocí ročních nákladů na léčbu a nákladů na 1 plátce pojištění a 1 měsíc.

Výsledky

V 1. roce měla pěna s Kal/BD nejnižší průměrné náklady na pacienta potřebné k dosažení odpovědi PASI 75 (9913 USD) v porovnání s etanerceptem (73 773 USD), adalimumabem (92 871 USD), infliximabem (34 048 USD), ustekinumabem (83 975 USD), secukinumabem (113 858 USD), apremilastem (47 960 USD) a ixekizumabem (62 707 USD).

Po zařazení pěny Kal/BD do plánu by se roční náklady na léčbu středně těžké až těžké psoriázy snížily o 36 112 722 USD (tj. o 17,91 %). U nákladů na léčbu za 1 plátce pojištění a 1 měsíc by se očekával pokles o 3,00 USD (17,86 %).

Limitace modelu

V modelu nebyly zohledněny rozdíly v nákladech na léčbu související s podáváním léčivého přípravku, laboratorním sledováním nebo nežádoucími účinky a jejich léčbou. Údaje o účinnosti léčiv pocházely z klinických studií fáze III, a nemusejí tedy odpovídat výsledkům v reálné klinické praxi. 

Závěr

Zavedení účinného topického antipsoriatika, jakým je např. kombinace Kal/BD ve formě pěny, do léčby středně těžké až těžké psoriázy by dle vytvořeného modelu mohlo vést k významné redukci nákladů na systémovou terapii psoriázy. Má tedy smysl zvážit takovou léčbu před nasazením nákladnějších cílených léčiv. Samozřejmě je vždy třeba zohlednit situaci u konkrétního nemocného, kdy stále platí, že pro různé pacienty, resp. pacientské skupiny jsou vhodná různá schémata léčby (step-wise approach).

(norg)

Zdroj: Asche C. V., Kim M., Feldman S. R. et al. Budget impact model in moderate-to-severe psoriasis vulgaris assessing effects of calcipotriene and betamethasone dipropionate foam on per-patient standard of care costs. J Med Econ 2017 Sep; 20 (9): 1000−1006, doi: 10.1080/13696998.2017.1339279.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Výzkum nových antipsoriatik se v posledních letech zaměřuje spíše na systémovou terapii lupénky a na poznání nových molekulárních cílů léčiv. Většina nemocných je však léčena také topickými přípravky. Přehledová práce mezinárodního týmu autorů shromáždila údaje o klinickém výzkumu v oblasti inovací topických lékových forem. Je zřejmé, že i tyto inovace mají výrazný potenciál zlepšit úspěšnost léčby, a tedy zvýšit kvalitu života nemocných.

Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Alkohol může být jedním ze spouštěčů psoriázy (lupénky). Data z epidemiologických studií přitom ukazují, že mnozí pacienti s psoriázou konzumují alkohol ve zvýšené míře a současně je u nich vyšší výskyt onemocnění souvisejících s konzumací alkoholu i vyšší mortalita.

Topická léčba psoriázy je základ

Ani příchod velice účinné systémové léčby nic nemění na faktu, že velká většina pacientů s psoriázou profituje z topické léčby. Záleží ovšem na její správné volbě. Jednotlivé možnosti shrnuje následující stručný přehled.Všechny novinky