Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Pacienti s psoriázou upřednostňují gel před mastí − výsledky studie PRO-long

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 4.5.2016

Pacienti s psoriázou upřednostňují gel před mastí − výsledky studie PRO-long

Studie PRO-long, která porovnávala efekt fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu ve formě gelu oproti masti u pacientů s psoriázou, prokázala obdobný účinek obou preparátů, pacienti však udávali větší spokojenost s gelem.

Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které má výrazný dopad na kvalitu života pacientů. Mezi léčebné možnosti mírné psoriázy se řadí topické preparáty, jako je fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu.

Studie z reálné praxe nicméně ukazují, že adherence nemocných s topickou léčbou je obecně neuspokojivá. Až 46 % pacientů s psoriázou vykazuje špatnou adherenci a léky aplikuje jen občas. Nonadherence přitom snižuje účinek léčby a má negativní dopad na kvalitu života nemocných. 

O studii PRO-long

PRO-long (Pacient-Reported Outcomes in long-term study) byla první studie, která porovnávala léčbu gelem a mastí z pohledu pacientů. Tato multicentrická prospektivní observační studie sledovala po dobu 52 týdnů účinky fixní kombinace kalcipotriolu (50 μg/g) a betamethason-dipropionátu (0,5 mg/g) u 328 pacientů s psoriázou. Jedna skupina (n = 152) používala gel, druhá skupina (n = 176) mast. Cílem práce bylo porovnat tyto dvě lékové formy z pohledu účinku, adherence, spokojenosti s léčbou a kvality života pacientů.

Pacienti nanášeli 1× denně fixní kombinaci léku ve formě gelu nebo masti a prostřednictvím dotazníků hodnotili (ve 24., 36. a 52. týdnu) jejich účinek. Na konci studie udávala větší část pacientů zlepšení projevů psoriázy (mírné / velmi mírné) oproti začátku studie (gel: 60,2 vs. 47,1 %; mast 58,8 vs. 42,2 %). Pacienti však byli spokojenější s gelem než s mastí, který se podle nich lépe nanášel a snadněji používal (66,7 vs. 45,2 %). Dobu aplikace kratší než 5 minut udávalo 86,1 % pacientů používajících gel oproti 71,0 % pacientů, kteří používali mast. 

Závěr

Topické preparáty mají v léčbě psoriázy nezastupitelné místo. Léky jsou dostupné ve formě mastí či gelů. V této studii se ukázalo, že obě formy jsou stejně účinné, avšak pacienti dávají přednost gelu před mastí. Lékař by měl při výběru formy léku přihlédnout k preferenci pacienta – s ohledem na lepší adherenci, vyšší účinek léčby a lepší kvalitu života pacienta.

(ask)

Zdroj: Lambert J., Hol C. W., Vink J. Real-life effectiveness of once-daily calcipotriol and betamethasone dipropionate gel vs. ointment formulations in psorisis vulgaris: final analysis of the 52-week PRO-long study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015 Dec; 29 (12): 2349−2355; doi: 10.1111/jdv.13230.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ingenol-mebutát v léčbě solární keratózy: účinný i při opakované aplikaci

Ingenol-mebutát prokázal svou účinnost v léčbě solární keratózy v řadě klinických studií. Lze jej použít i v případě perzistence či recidivy nemoci? Jaký bude jeho efekt při opakovaném použití?

Použití fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu v léčbě psoriázy

Psoriáza je chronické kožní onemocnění, které se v populaci vyskytuje s prevalencí 2−3 %. V léčbě se užívají lokální přípravky, systémová terapie nebo fototerapie. Následující článek shrnuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zhodnotit efekt Programu optimalizace topické léčby psoriázy (TTOP – Topical Treatment Optimisation Programme) na adherenci pacientů.

Lékový profil přípravku Picato

Přípravek Picato je indikován k topické léčbě nehyperkeratotické nehypertrofické solární (aktinické) keratózy u dospělých. Přípravek je k dispozici jako gel v koncentraci 150 μg/g a 500 μg/g. Čirý bezbarvý gel je dodáván v jednorázových obalech.Všechny novinky