Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Lokální léčba psoriázy − doporučené postupy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 19.3.2016

Lokální léčba psoriázy − doporučené postupy

Lokální léčba tvoří základní pilíř léčby mírné a středně těžké psoriázy. Mezi hlavní výhody lokální terapie patří především působení léku přímo v místě projevů choroby, dlouhodobá bezpečnost, dostupnost a v neposlední řadě i cena. Lokální léčba jakožto monoterapie je u psoriázy doporučována při postižení méně než 10 % tělesného povrchu.

Volba léku

Při volbě léku pro lokální terapii je potřeba zvážit řadu faktorů, mezi které patří:

 1. z hlediska choroby typ psoriázy, fáze choroby, závažnost, rozsah, intenzita, lokalizace, průběh, předchozí reakce na léčbu, kvalita života.
 2. z hlediska léku dlouhodobá bezpečnost a účinnost, cena.
 3. z hlediska pacienta věk, compliance, pracnost a časová náročnost aplikace, osobní preference.
 4. z hlediska lékaře ambulantní či nemocniční léčba, osobní zkušenost a preference.

Pro komplexní lokální léčbu psoriázy můžeme vybírat z léků diferentních (kortikoidy, analoga vitaminu D3, cignolin a dehty) a léků podpůrných (keratolytika a emoliencia).

Diferentní léčiva

Lokální kortikosteroidy

Představují nepostradatelnou součást akutní léčby. V monoterapii se hodí u mírných forem nebo k předléčení. U středně těžkých až těžkých forem se doporučuje kombinovat je s nekortikoidními externy (analoga vitaminu D3, cignolin a dehty). V indukční fázi lokální léčby jsou doporučovány zejména kortikoidy silné a velmi silné, jako jsou betamethason-dipropionát, momethason-fuorát či klobetasol-propionát. Dětem, starším lidem a osobám s projevy psoriázy v obličeji se doporučují kortikosteroidy slabší.

Analoga vitaminu D3

Současným trendem je jejich použití v kombinaci s kortikosteroidy, jsou tedy výhodné i pro indukční terapii. Prvním lékem registrovaným v České republice byl kalcipotriol. Srovnávací studie prokázaly vyšší účinnost při používání fixních kombinací analog vitaminu D3 s kortikosteroidy (například kalcipotriol a betamethason-dipropionát) než při jejich samostatném použití.

Keratolytika a emoliencia

Hlavním zástupcem je kyselina salicylová, používaná obvykle v 5−10% koncentraci. Důležité je vědět, že se nesmí používat současně s analogy vitaminu D3, protože způsobuje jejich inaktivaci, a také není vhodná před fototerapií. Dalšími významnými keratolytiky jsou urea (4–8 %), kyselina mléčná (6–12 %) či propylenglykol (10 %) a glycerin.

Léčebná schémata

 • Počáteční léčba (1–2 měsíce) – lze ji zahájit dvěma způsoby:
   1. Samotné kortikoidy 3.–4. skupiny jako předléčení po dobu 2−4 týdnů a následně přechod na kombinaci s analogy vitaminu D3 (fixní či rozdělenou), 1× denně (na noc).
   2. Fixní kombinace kortikoidu + analog vitaminu D3 po dobu 4 týdnů, 1× denně (na noc).
    • Přechodná léčba (1–2 měsíce):
   3. V případě předléčení kortikoidem lze postupovat následujícími dvěma způsoby:
    a) ke kortikoidu se ob den přidává analogon vitaminu D3 (rozdělená kombinace), 1× denně (na noc); 
    b) přímo se přechází na fixní kombinaci kortikoid + analogon vitaminu D3, 1× denně (na noc).
   4. V případě fixní kombinace v počáteční léčbě se po stabilizaci ustupuje s frekvencí aplikace (lze postupovat dvěma způsoby):
    a) postupné podávání ob den, ob dva dny, ob 3 dny – tedy na 2× týdně;
    b) rovnou aplikaci zredukovat na 2× týdně.
    • Udržovací léčba (dlouhodobě):
   5. V případě rozdělené kombinace: 
    a) při stabilitě choroby se redukuje kortikoid na víkendy a ve všední dny se ponechává analogon vitaminu D3, podává se 1× denně (na noc);
    b) při trendu k hojení a malém rozsahu lze ponechat jen kortikoidy 2× týdně, popř. je lze používat jen nárazově, podle potřeby (on demand), vždy 1× denně (na noc).
   6. V případě fixní kombinace lze lék aplikovat následujícími způsoby.
    a) 2× týdně – intervalově ob 3 dny;
    b) pulzně – na víkendy;
    c) nárazově, podle potřeby (on demand);
    vždy 1× denně (na noc).

(zzka)

Zdroj: Benáková N. Lokální léčba psoriázy I: psoriasis vulgaris. Doporučené postupy České dermatologické společnosti ČLS JEP. Česká a slovenská dermatologie 2012; 87 (1): XXIV–XXXII.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Důvodem léčby aktinické keratózy je riziko progrese do spinocelulárního karcinomu

Aktinická keratóza je markerem zvýšeného rizika vzniku spinocelulárního karcinomu (SCC). Riziko rozvoje invazivního SCC s potenciálem tvořit metastázy je důvodem, proč aktinickou keratózu léčit.

Daivobet gel – lékový profil

Daivobet gel (LEO Pharma) je antipsoriatikum určené k lokální aplikaci, které obsahuje fixní kombinaci 50 µg kalcipotriolu a 0,5 mg betamethason-dipropionátu ve formě čirého gelu. Je indikován k topické léčbě psoriázy v kapiliciu a k lokální léčbě lehkých až středně závažných ložisek psoriasis vulgaris na těle u dospělých.

Komplementární mechanismus účinku analog vitaminu D a topických kortikosteroidů v léčbě ložiskové psoriázy

Díky vzájemně se doplňujícímu mechanismu účinku analog vitaminu D a kortikosteroidů má tato kombinace aditivní terapeutické účinky a může snížit výskyt nežádoucích účinků jednotlivých složek. Autoři ve svém článku z roku 2013 přinášejí přehled biologických důkazů o výhodách této kombinace v topické léčbě ložiskové psoriázy.Všechny novinky