Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Lékový profil přípravku Picato

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 20.3.2016

Lékový profil přípravku Picato

Přípravek Picato je indikován k topické léčbě nehyperkeratotické nehypertrofické solární (aktinické) keratózy u dospělých. Přípravek je k dispozici jako gel v koncentraci 150 μg/g a 500 μg/g. Čirý bezbarvý gel je dodáván v jednorázových obalech.

Aplikace a dávkování

V terapii solární keratózy na obličeji a vlasové pokožce u dospělých se užívá gel Picato (v České a Slovenské republice je k dostání zatím pouze v koncentraci 150 μg/g). Přípravek se aplikuje na postižené místo 1× denně po dobu 3 po sobě jdoucích dnů. Při postižení končetin a trupu je užíván gel Picato 500 μg/g gelu 1× denně po dobu 2 po sobě následujících dnů (zatím nedostupné v ČR a SR). Tento koncentrovanější gel není vhodný pro použití na pokožku obličeje a hlavy.

Jedna tuba přípravku je určena pro jednorázové použití k ošetření jednoho ložiska o max. 25 cm2. Přípravek zasychá asi 15 minut. Na ošetřené místo se nesmí přikládat okluzivní obvaz a po dobu 6 hod. od aplikace není vhodné se místa dotýkat nebo jej mýt. Přípravek nemá být aplikován na otevřené rány nebo poškozenou (nezhojenou) kůži, kde došlo k narušení kožní bariéry. Je třeba se vyhnout oblastem kolem očí, nosních dírek, uší a rtů. Dávkování u starší populace nevyžaduje žádnou úpravu.

Nežádoucí účinky a bezpečnost léčiva

Po nanesení přípravku lze u většiny pacientů (> 95 %) očekávat lokální kožní reakce, jako jsou erytém, svědění, odlupování kůže a tvorba krust, vezikul a pustul. Objevily se rovněž infekce v místě aplikace. Lokální reakce jsou přechodné a obvykle vymizí do 2 týdnů (obličej, pokožka hlavy), popřípadě do 4 týdnů (končetiny, trup) od zahájení léčby. Optimální léčebný účinek lze posoudit přibližně za 8 týdnů po léčbě.

Ingenol-mebutát se po lokální aplikaci nevstřebává do systémového oběhu. Přesto se ale použití gelu v těhotenství preventivně nedoporučuje. Kojící matky mohou léčbu gelem Picato podstoupit, nutné však je zabezpečit, aby se dítě nedostalo do kontaktu s léčeným místem po dobu 6 hodin od nanesení. Interakce s jinými léčivými přípravky jsou považovány za nepravděpodobné.

Mechanismus účinku

Přesný mechanismus účinku ingenol-mebutátu není dosud plně poznán. Studie in vivo a in vitro prokázaly dvojí působení:

  1. vyvolání buněčné smrti v lokální lézi,
  2. stimulace zánětlivé reakce lokální tvorbou prozánětlivých cytokinů a chemokinů.

Bylo prokázáno, že topické podání ingenol-mebutátu vyvolává epidermální nekrózu následovanou silnou zánětlivou infiltrací (zejména T-lymfocyty, neutrofily a makrofágy). Nekróza škáry byla pozorována zřídka.

(ave)

Zdroj: SPC Picato. Dostupné na: http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002275/WC500135327.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ingenol-mebutát rozšiřuje možnosti léčby aktinické keratózy

Ingenol-mebutát je nový topický přípravek k léčbě aktinické keratózy. Jak shrnuje přehledový článek publikovaný na roku 2015, toto léčivo má inovativní duální mechanismus účinku, který umožňuje rychle dosáhnout terapeutického efektu, a výhodné vlastnosti z hlediska bezpečnosti léčby.

Lokální léčba psoriázy − doporučené postupy

Lokální léčba tvoří základní pilíř léčby mírné a středně těžké psoriázy. Mezi hlavní výhody lokální terapie patří především působení léku přímo v místě projevů choroby, dlouhodobá bezpečnost, dostupnost a v neposlední řadě i cena. Lokální léčba jakožto monoterapie je u psoriázy doporučována při postižení méně než 10 % tělesného povrchu.

Důvodem léčby aktinické keratózy je riziko progrese do spinocelulárního karcinomu

Aktinická keratóza je markerem zvýšeného rizika vzniku spinocelulárního karcinomu (SCC). Riziko rozvoje invazivního SCC s potenciálem tvořit metastázy je důvodem, proč aktinickou keratózu léčit.Všechny novinky