Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kalcipotriol inhibuje atrofogenní účinek kortikoidů

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 13.11.2016

Kalcipotriol inhibuje atrofogenní účinek kortikoidů

Topická aplikace kortikoidů je v současné době ožehavé téma. Riziko systémových nežádoucích účinků je sice nízké, při dlouhodobé aplikaci se však může rozvinout kožní atrofie. Komparativní studie, která využila in vitro, ex vivo a in vivo přístupy, potvrdila, že kalcipotriol může různými mechanismy toto riziko významně snížit.

Příčiny kožní atrofie

Kožní atrofie navozená dlouhodobou léčbou kortikoidy je charakteristická především ztenčením epidermis, zhoršením její elasticity a vznikem teleangiektázií a purpury.

Na buněčné úrovni je její příčinou:

  • útlum proliferace a zmenšení keratinocytů,
  • poškození kožní bariéry redukcí syntézy lipidů,
  • snížená proliferace fibroblastů,
  • útlum syntézy proteinů extracelulární matrix,
  • inhibice syntézy kolagenu ve fibroblastech,
  • redukce exprese a aktivity kolagenáz a jiných matrixových metaloproteináz (MMP) v keratinocytech a fibroblastech,
  • snížení aktivity hyaluronansyntázy 2 ve fibroblastech a keratinocytech následované poklesem množství kyseliny hyaluronové.

Pozitivní efekt kalcipotriolu v terapeutické kombinaci

Fixní kombinace kalcipotriol/betamethason je široce používaná k topické léčbě psoriázy. Jednou z významných výhod této kombinace je možnost dlouhodobého užívání s nízkým rizikem rozvoje kožní atrofie. Kalcipotriol, agonista receptorů pro vitamín D, má pozitivní vliv na extracelulární hmotu kůže, na proliferaci kožních buněk a zvyšuje také množství kožních lipidů. Na základě poznatků získaných především z animálních studií byla vyslovena hypotéza, že kalcipotriol tak může působit proti rozvoji kožní atrofie navozené kortikoidy.

K objasnění účinků kombinace kalcipotriolu a kortikoidů na klíčové komponenty extracelulární matrix byla provedena komparativní studie, která srovnávala účinek kombinace s jednotlivými monoterapiemi na buněčných kulturách lidských fibroblastů a keratinocytů v modelu explantované lidské kůže a v animálním modelu miniprasete.

Podařilo se prokázat, že kalcipotriol zabraňuje potlačení syntézy kolagenu typu 1, jež byla navozena betamethasonem v in vitro kultuře fibroblastů i v modelu explantované kůže. Obdobně protichůdné byly účinky kalcipotriolu na expresi matrixových metaloproteináz, a to ve fibroblastech (MMP-3), keratinocytech (MMP-1, MMP-3) i v modelu explantované kůže (MMP-1, MMP-3). Navíc je kalcipotriol schopen obnovit betamethasonem potlačenou syntézu kyseliny hyaluronové v keratinocytech a předcházet ztenčování epidermis u miniprasat během 4týdenní léčby fixní kombinací kalcipotriol/betamethason ve formě gelu.

Závěr

Tyto výsledky tedy ukazují, že kalcipotriol může zásadně redukovat atrofogenní účinek kortikoidů.

(pez)

Zdroj: Norsgaard H., Kurdykowski S., Descargues P. et al. Calcipotriol counteracts betamethasone-induced decrease in extracellular matrix components related to skin atrophy. Arch Dermatol Res 2014; 306 (8): 719−729, doi: 10.1007/s00403-014-1485-3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Redukce nadváhy prokazatelně zlepšuje stav psoriázy

Randomizovaná kontrolovaná studie provedená v Itálii na třech stovkách pacientů s psoriázou, kteří zároveň trpěli nadváhou, měla za cíl zhodnotit dopad redukce tělesné hmotnosti na stav psoriázy.

Fixní kombinace účinných látek v kožní pěně zlepšuje kvalitu života pacientů s psoriázou

Výsledky studie PSO-FAST potvrdily, že inovativní fixní kombinace kalcipotrienu (0,005 %) a betamethason-dipropionátu (0,064 %) v kožní pěně přináší klinicky významné zlepšení kvality života u pacientů s psoriázou.

Nástroje k hodnocení závažnosti psoriázy v klinických studiích

Na rozdíl od běžné medicínské praxe je v klinických studiích vyžadováno používání relativně objektivních a validovaných nástrojů k hodnocení závažnosti kožních lézí. Při hodnocení léčby je rovněž třeba brát v úvahu změny v kvalitě života pacienta s psoriázou. Přehled nástrojů k hodnocení obou aspektů přináší článek publikovaný v Annals of Rheumatic Diseases.Všechny novinky