Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Intenzita symptomů psoriázy koreluje s nižší produktivitou a kvalitou života

Specializace: dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 7.12.2016

Intenzita symptomů psoriázy koreluje s nižší produktivitou a kvalitou života

Americká studie prokázala značný psychosociální dopad výskytu příznaků psoriázy, jako jsou svědění, bolest a šupinatění kůže. Se závažností příznaků klesá kvalita života pacientů i produktivita jejich práce.

Úvod

Pacienti s psoriázou udávají, že jejich onemocnění negativně ovlivňuje kvalitu života související se zdravím (HR-QoL – health-related quality of life) a pracovní produktivitu. Mezi běžné symptomy psoriázy se řadí svědění, bolest a odlupování (šupinatění) kůže, avšak není zcela jasné, jak velký psychosociální dopad mají tyto symptomy na pacienta.

Metodika studie

Autoři prezentované studie se rozhodli prozkoumat, do jaké míry jsou kvalita života a pracovní výkon sníženy v závislosti na klinickém obrazu psoriázy a závažnosti její symptomatologie. Pro svou analýzu využili data ze dvou amerických průzkumů z reálné dermatologické praxe – Adelphi 2011 a Psoriasis Disease Specific Programmes 2013. HR-QoL byla měřena s pomocí dermatologického indexu kvality života (DLQI − Dermatology Life Quality Index) a dotazníku EuroQOL 5-Dimension Health Questionnaire (EQ-5D). Míra, respektive ztráta pracovní produktivity byla posuzována pomocí dotazníku Work Productivity and Activity Impairment (WPAI). Následně byl hodnocen vliv intenzity (žádný, mírný, středně silný / silný) jednotlivých symptomů (svědění, bolest a odlupování kůže) na skóre DLQI, EQ-5D a WPAI při zohlednění demografických rozdílů a komorbidit. 

Výsledky

Průměrný věk pacientů činil 44 let, 55 % respondentů tvořili muži. Středně silnou / silnou intenzitu symptomů psoriázy udávalo 33 % pacientů v případě svědění, 13 % pacientů u bolesti a 41 % pacientů u odlupování kůže. Zvýšená intenzita symptomů souvisela se sníženou HR-QoL. Bylo pozorováno postupné snižování skóre EQ-5D s narůstající intenzitou symptomatologie (středně silný / silný vs. žádný: −0,07; CI −0,09 až −0,04), naproti tomu skóre DLQI se závažností příznaků narůstalo (středně silný / silný vs. žádný: 4,9; CI 3,9−5,9). Hodnota skóre WPAI pak narůstala v korelaci s intenzitou svědění, což svědčí pro zvyšující pokles produktivity práce (středně silný / silný vs. žádný: 17,6; CI 11,8−23,5). Obdobný vztah byl pozorován u bolesti a odlupování kůže. 

Závěr

Na sledovaném vzorku reálných pacientů v USA bylo zjištěno, že intenzita symptomů psoriázy – svědění, bolesti a odlupování kůže − koreluje s poklesem kvality života a produktivity práce.

(ask)

Zdroj: Korman N. J. et al. Increased severity of itching, pain, and scaling in psoriasis patients is associated with increased disease severity, reduced quality of life, and reduced work productivity. Dermatol Online J 2015; 16: 21 (10), pii: 13030/qt1x16v3dg.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Novinky v lokální léčbě psoriázy kštice

Přehledový článek kanadských autorů publikovaný v roce 2015 v časopisu Skin Therapy Letter shrnuje možnosti léčby lupénky ve kštici a naznačuje možné směry ve vývoji lokálních léčiv.

Fixní kombinace kalcipotriol/betamethason v topické léčbě psoriázy

Adherence je kritickým bodem jakékoli léčby. Nejde tedy jen o to, jaká je účinnost daného léčiva či jak je podáváno. V reálném životě rozhoduje o výsledcích do značné míry to, jak jsou pacienti schopni a ochotni léčebný režim dodržovat. Zdravotníci si pak kladou otázku, jak toho dosáhnout.

Topická léčba plakové psoriázy − italská dotazníková studie

Italští dermatologové preferují v léčbě plakové psoriázy použití fixní kombinace betamethason-dipropionát/kalcipotriol v gelu před fixní kombinací v masti a před monoterapií betamethasonem a kalcipotriolem.Všechny novinky