Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Ingenol-mebutát v léčbě solární keratózy: účinný i při opakované aplikaci

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 1.5.2016

Ingenol-mebutát v léčbě solární keratózy: účinný i při opakované aplikaci

Ingenol-mebutát prokázal svou účinnost v léčbě solární keratózy v řadě klinických studií. Lze jej použít i v případě perzistence či recidivy nemoci? Jaký bude jeho efekt při opakovaném použití?

Ingenol-mebutát představuje nejnovější účinnou látku v léčbě solární keratózy, co do účinnosti srovnatelnou s jinými léčebnými modalitami, a to při velmi dobrém bezpečnostním profilu. Předností léku je vynikající compliance daná krátkodobým (3denním) podáním s aplikací 1× denně.

Každý dermatolog se však jistě setkává s pacienty, u kterých se nedaří žádnou terapií aktinické léze zcela zvládnout a výsev v nějaké podobě přetrvává, popř. se opět objeví na již zhojené kůži. 

Studie perzistence/recidivy solární keratózy

Multicentrická randomizovaná a dvojitě zaslepená studie publikovaná v březnu 2016 v British Journal of Dermatology byla zaměřena právě na pacienty s perzistencí či recidivou solární keratózy. Vstupní kritéria byla následující:

  • solární keratóza obličeje nebo kštice v rozsahu 4−8 sousedících lézí o celkové ploše do 25 cm2,
  • úvodní 3denní léčba ingenol-mebutátem ve formě 0,015% gelu 1× denně,
  • perzistence solární keratózy za 8 týdnů nebo recidiva v původní, již zhojené lokalizaci při kontrole po 26 či 44 týdnech.

Výsledky

Osm týdnů po úvodní léčbě ingenol-mebutátem bylo ze 450 pacientů zařazených do studie u 277 (61,6 %) zcela zhojeno původní ložisko. Nemocní s přetrvávající lézí nebo s recidivou pak byli randomizováni v poměru 2 : 1, tedy 134 z nich bylo léčeno další třídenní aplikací 0,015% gelu s ingenol-mebutátem, kontrolní skupina 69 pacientů dostávala vehikulum (placebo gel). Terapie byla považována za účinnou v případě kompletního zhojení ložiska po 8 týdnech od randomizace.

U 46,7 % pacientů s perzistencí ložiska bylo ingenol-mebutátem dosaženo kompletního zhojení (oproti 18,4 % pacientů léčených placebem, p < 0,01). U nemocných s recidivou solární keratózy byl ingenol-mebutát účinný v 59,5 % případů (oproti 25,0 % v placebové skupině, p = 0,01). 

Celkem dokončilo 12měsíční studii 340 pacientů, u 50,0 % z nich bylo dosaženo dlouhodobé remise po úvodní či opakované léčbě ingenol-mebutátem.

Závěr

Recentní studie potvrdila výborný efekt ingenol-mebutátu již dříve doložený v literatuře. Navíc se ukazuje, že i při perzistenci nebo recidivě solární keratózy lze léčivo opakovaně aplikovat a i v těchto případech můžeme očekávat příznivé výsledky při dobré toleranci léčby.

(thr)

Zdroj: Garbe C., Basset-Seguin N., Poulin Y. et al. Efficacy and safety of follow-up field treatment of actinic keratosis with ingenol mebutate 0.015% gel: a randomized, controlled 12-month study. Br J Dermatol 2016 Mar; 174 (3): 505−513; doi: 10.1111/bjd.14222.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Použití fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu v léčbě psoriázy

Psoriáza je chronické kožní onemocnění, které se v populaci vyskytuje s prevalencí 2−3 %. V léčbě se užívají lokální přípravky, systémová terapie nebo fototerapie. Následující článek shrnuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zhodnotit efekt Programu optimalizace topické léčby psoriázy (TTOP – Topical Treatment Optimisation Programme) na adherenci pacientů.

Lékový profil přípravku Picato

Přípravek Picato je indikován k topické léčbě nehyperkeratotické nehypertrofické solární (aktinické) keratózy u dospělých. Přípravek je k dispozici jako gel v koncentraci 150 μg/g a 500 μg/g. Čirý bezbarvý gel je dodáván v jednorázových obalech.

Ingenol-mebutát rozšiřuje možnosti léčby aktinické keratózy

Ingenol-mebutát je nový topický přípravek k léčbě aktinické keratózy. Jak shrnuje přehledový článek publikovaný na roku 2015, toto léčivo má inovativní duální mechanismus účinku, který umožňuje rychle dosáhnout terapeutického efektu, a výhodné vlastnosti z hlediska bezpečnosti léčby.Všechny novinky