Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Ingenol-mebutát rozšiřuje možnosti léčby aktinické keratózy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 19.3.2016

Ingenol-mebutát rozšiřuje možnosti léčby aktinické keratózy

Ingenol-mebutát je nový topický přípravek k léčbě aktinické keratózy. Jak shrnuje přehledový článek publikovaný na roku 2015, toto léčivo má inovativní duální mechanismus účinku, který umožňuje rychle dosáhnout terapeutického efektu, a výhodné vlastnosti z hlediska bezpečnosti léčby.

Mechanismus účinku

V iniciální fázi ingenol-mebutát navozuje rychlou buněčnou smrt spojenou s otokem mitochondrií a narušením buněčné membrány. Poté dochází k zánětlivé reakci závislé na neutrofilních granulocytech, která podporuje hojení rány. K zapojení neutrofilů dochází pravděpodobně prostřednictvím aktivace endotelových buněk vyvolané interakcí mezi ingenol-mebutátem a jednou z izoforem proteinkinázy C. Jedinečnou vlastností ingenol-mebutátu je jeho aktivní penetrace do dermis a podkoží, ale nikoli do systémové cirkulace.

Klinické studie prokázaly srovnatelnou účinnost ingenol-mebutátu s dalšími topickými přípravky v léčbě aktinické keratózy. Délka podávání činí pouhé 2−3 dny, což je významně méně než u ostatních lokálních přípravků.

Bezpečnostní profil

Navíc nebyla prokázána žádná systémová absorpce. Většina lokálních kožních reakcí (LRS) pozorovaných po aplikaci ingenol-mebutátu byla mírné až střední závažnosti a přechodného charakteru. V klinických studiích fáze III byl maximální výskyt LRS pozorován 4. den po zahájení léčby a většina odezněla do 2 týdnů. Nežádoucí účinky se týkaly místa aplikace a zahrnovaly především bolest (ve 13,9 % případů), pruritus (v 8 %) a podráždění (v 1,8 %).

Nezávislé studie potvrdily příznivý bezpečnostní profil ingenol-mebutátu. Mezi nejčastější LRS patřily erytém, olupování a šupinatění kůže a tvorba krust. Incidence závažných nežádoucích příhod byla nízká. Nedávno provedená studie, která porovnávala bezpečnost ingenol-mebutátu s 5-fluorouracilem, ukázala srovnatelné maximální skóre LRS, ale významně menší AUC tohoto skóre v čase u ingenol-mebutátu. U ingenol-mebutátu také LRS rychleji odezněly.

Lokální kožní reakce 4.den po použití Ingenol mebutátu

Obr. 1.: Lokální kožní reakce 4.den po použití Ingenol mebutátu

Závěr

Ingenol-mebutát je přírodní látka pocházející z pryšce okrouhlého (Euphorbia peplus). V terapii aktinické keratózy významně rozšiřuje výzbroj, kterou mají dermatologové k dispozici v léčbě aktinické keratózy. Jeho použití je krátkodobé, terapie je efektivní a bezpečná. Lokální aplikace ingenol-mebutátu je spojena s přijatelnou mírou a závažností nežádoucích účinků.

(zza)

Zdroj: Berman B. Safety and tolerability of ingenol mebutate in the treatment of actinic keratosis. Expert Opin Drug Saf 2015 Dec; 14 (12): 1969−1978; doi: 10.1517/14740338.2015.1108962.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Důvodem léčby aktinické keratózy je riziko progrese do spinocelulárního karcinomu

Aktinická keratóza je markerem zvýšeného rizika vzniku spinocelulárního karcinomu (SCC). Riziko rozvoje invazivního SCC s potenciálem tvořit metastázy je důvodem, proč aktinickou keratózu léčit.

Daivobet gel – lékový profil

Daivobet gel (LEO Pharma) je antipsoriatikum určené k lokální aplikaci, které obsahuje fixní kombinaci 50 µg kalcipotriolu a 0,5 mg betamethason-dipropionátu ve formě čirého gelu. Je indikován k topické léčbě psoriázy v kapiliciu a k lokální léčbě lehkých až středně závažných ložisek psoriasis vulgaris na těle u dospělých.

Komplementární mechanismus účinku analog vitaminu D a topických kortikosteroidů v léčbě ložiskové psoriázy

Díky vzájemně se doplňujícímu mechanismu účinku analog vitaminu D a kortikosteroidů má tato kombinace aditivní terapeutické účinky a může snížit výskyt nežádoucích účinků jednotlivých složek. Autoři ve svém článku z roku 2013 přinášejí přehled biologických důkazů o výhodách této kombinace v topické léčbě ložiskové psoriázy.Všechny novinky