Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Fixní kombinace účinných látek v kožní pěně zlepšuje kvalitu života pacientů s psoriázou

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 8.11.2016

Fixní kombinace účinných látek v kožní pěně zlepšuje kvalitu života pacientů s psoriázou

Výsledky studie PSO-FAST potvrdily, že inovativní fixní kombinace kalcipotrienu (0,005 %) a betamethason-dipropionátu (0,064 %) v kožní pěně přináší klinicky významné zlepšení kvality života u pacientů s psoriázou.

Kvalita života psoriatiků a nízká adherence k léčbě

Psoriáza má výrazný dopad na kvalitu života související se zdravím (HRQoL). Podílejí se na tom jednak symptomy nemoci (bolest, svědění a šupinatění kůže), jednak komorbidity jako autoimunitní či kardiovaskulární onemocnění. Pacienti s psoriázou také často trpí depresí a sníženou sebeúctou.

Topická léčba psoriázy, která je jednou z léčebných modalit, bývá často spojena se špatnou adherencí. Každodenní používání topických přípravků je pro mnohé pacienty provázeno nepříjemnými pocity a časovou náročností, léčbu proto vynechávají nebo přerušují. 

Studie PSO-FAST − metodika

Jedním z dobře snášených topických přípravků je fixní kombinace kalcipotrienu (0,005 %) a betamethason-dipropionátu (0,064 %) – kal/bd – v kožní pěně. Účinnost a bezpečnost tohoto přípravku u pacientů s ložiskovou psoriázou a jeho vliv na kvalitu života sledovala 4týdenní dvojitě zaslepená multicentrická studie fáze III PSO-FAST. Porovnávala efekt pěny s kombinací kal/bd oproti kožní pěně bez účinných látek (vehikulu). Kvalita života byla posuzována pomocí dotazníku DLQI (Dermatologický index kvality života) a vizuální analogové škály EQ-5D. 

Výsledky

Ze studie vyplynulo, že přípravek s fixní kombinací léčiv kal/bd zlepšuje HRQoL. Ve skupině pacientů, kteří používali pěnu s touto fixní kombinací účinných látek, jich udávalo 81 % ve 4. týdnu klinicky významné zlepšení. Na konci 4. týdne dosáhlo léčebného úspěchu signifikantně více pacientů, kteří používali kal/bd, oproti skupině používající pěnu bez účinných látek (53,4 vs. 4,8 %). Průměrná hodnota skóre PASI byla signifikantně nižší u pacientů s kal/bd než u pacientů s placebem (2,0 vs. 5,5).

Významná byla i rychlost nástupu účinku pěny s fixní kombinací. Ve skupině pacientů, kteří užívali pěnu s kal/bd, došlo k viditelnému zlepšení již po prvním týdnu aplikace, což odpovídá průměrnému snížení mPASI o 38 %. Po 4. týdnu aplikace pak došlo k poklesu mPASI o 72 % (viz graf).

Téměř polovina pacientů, kteří používali pěnu s fixní kombinací, na konci studie nepociťovala žádné ovlivnění kvality života lupénkou (skóre DLQI 0/1). Zlepšení u pacientů, kteří používali pěnu s kal/bd, bylo potvrzeno také na škále EQ-5D. Nebyly zaznamenány klinicky významné změny v kalciové homeostáze.

Závěr

Souhrnně lze konstatovat, že kožní pěna s fixní kombinací kal/bd je účinná a dobře tolerovaná a přináší významné zlepšení kvality života pacientů s ložiskovou psoriázou.

(ask)

Zdroj: Leonardi C. Innovative fixed combination calcipotriene 0.005%/betamethasone dipropionate 0.064% aerosol foam provides clinically relevant improvement in quality of life in psoriasis patients (PSO-FAST study). Poster prezentovaný na 23. světovém dermatologickém kongresu, Vancouver, Kanada, červen 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nástroje k hodnocení závažnosti psoriázy v klinických studiích

Na rozdíl od běžné medicínské praxe je v klinických studiích vyžadováno používání relativně objektivních a validovaných nástrojů k hodnocení závažnosti kožních lézí. Při hodnocení léčby je rovněž třeba brát v úvahu změny v kvalitě života pacienta s psoriázou. Přehled nástrojů k hodnocení obou aspektů přináší článek publikovaný v Annals of Rheumatic Diseases.

Takrolimus má své místo v proaktivní léčbě atopické dermatitidy

Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se často vyskytuje v rodinách s dalšími atopickými chorobami. Jde o jedno z nejčastějších dermatologických onemocnění s prevalencí 2−5 % v dospělém věku a 20 % u dětí.

Účinek kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu na expresi zánětlivých cytokinů

V patogenezi psoriázy hraje významnou úlohu komunikace imunitních buněk a keratinocytů prostřednictvím cytokinů a chemokinů. V léčbě používaná kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu má aditivní inhibiční účinky na expresi prozánětlivých cytokinů. K přesnějšímu poznání mechanismu účinku této léčby přispěla studie publikovaná začátkem roku 2016 v Journal of Dermatological Science.Všechny novinky