Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Fixní kombinace pro léčbu psoriázy neovlivňuje osu hypotalamus–hypofýza–nadledviny ani metabolismus vápníku

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 23.7.2017

Fixní kombinace pro léčbu psoriázy neovlivňuje osu hypotalamus–hypofýza–nadledviny ani metabolismus vápníku

Bezpečnost fixní kombinace kalcipotriolu a betamethasonu v novém pěnovém vehikulu hodnotila kanadská studie. Byly sledovány možné nežádoucí účinky, které by mohly vznikat v důsledku systémové absorpce účinných látek: ovlivnění osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny a abnormality v metabolismu vápníku.

Léčba psoriázy a její cíle

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje 2–4 % západní populace. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje psoriázu jako znetvořující hendikepující onemocnění, na které neexistuje léčba. Psoriáza je často provázena přidruženými onemocněními, jako je metabolický syndrom nebo psoriatická artritida, a psychickými problémy včetně deprese. Neadekvátně léčená psoriáza může zhoršovat kvalitu života pacienta srovnatelně s diabetem či malignitami.

Cílem léčby psoriázy je navodit kompletní vymizení kožních symptomů. Léčba se považuje za dostatečně účinnou, pokud je dosaženo nejméně 75% zlepšení (v některých případech 50%) v porovnání se stavem před léčbou.

Fixní kombinace topických přípravků a pěnová forma

Evropské i americké guidelines doporučují použít v 1. linii lokální léčby mírné a středně těžké psoriázy kombinaci analogů vitaminu D3 a topických kortikosteroidů. Příkladem je fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu, která byla již rozsáhle hodnocena ve formě gelu a masti. Navozuje rychlou a efektivní kontrolu příznaků a je účinnější než použití jejích složek v monoterapii.

Pro použití této fixní kombinace při léčbě psoriázy byla vyvinuta nová léková forma, kožní pěna bez obsahu alkoholu, která by měla zajistit zvýšený prostup aktivních složek do kůže a zároveň nabídnout pacientům kosmeticky přijatelnou alternativu gelu nebo masti.

Lokální aplikace topických kortikosteroidů a analogů vitaminu D3 byla ve vzácných případech spojena s reverzibilní supresí osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny a změnami v metabolismu vápníku (Ca): hyperkalcémií a hyperkalciurií. Studie ukázaly, že pěnové vehikulum zvyšuje penetranci látek do kůže a že kalcipotriol s betamethasonem ve formě pěny mají v porovnání s dříve užívanými lékovými formami významně lepší antipsoriatický účinek. Vyhodnocení potenciálních systémových nežádoucích účinků je důležitou součástí klinického výzkumu tohoto nového produktu.

Metodika studie

Do multicentrické jednoramenné otevřené klinické studie s maximálními dávkami fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem v pěnovém vehikulu bylo zařazeno 35 pacientů s rozsáhlou středně závažnou až závažnou psoriázou dle PGA (Physician’s Global Assessment of Disease Severity). Rozsáhlá psoriáza byla definována jako postižení trupu končetin a kštice zasahující 15–30 % tělesného povrchu, přičemž minimální postižení vlasaté části dosahovalo 30 %. Při vstupu do studie měli pacienti normální test odpovědi nadledvin na ACTH (cosyntropinový test). Fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem ve formě pěny byla aplikována 1× denně po dobu 4 týdnů. Cílem studie byla abnormální odpověď při stimulačním ACTH testu po 4. týdnech léčby, změny v sérových hodnotách Ca, ve 24hodinové exkreci Ca močí a poměru Ca/kreatinin v moči.

Výsledky

U všech 35 pacientů byla po 4 týdnech léčby zjištěna normální odpověď nadledvin na ACTH, změny v homeostáze Ca byly minimální a klinicky nevýznamné a u žádného pacienta nedošlo ke zvýšení sledovaných parametrů nad normální hodnoty. Došlo ke snížení závažnosti onemocnění a u 49 % pacientů byla léčba dle PGA úspěšná.

Závěr

Po 4 týdnech aplikace fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem v pěnovém vehikulu nebyl u pacientů s rozsáhlou psoriasis vulgaris zaznamenán žádný vliv na osu hypotalamus–hypofýza–nadledviny ani na homeostázu vápníku. Přípravek je účinný, s dobrou tolerabilitou a jeho aplikace je bezpečná.

(blu)

Zdroj: Taraska V., Tuppal R., Olesen M. et al. A novel aerosol foam formulation of calcipotriol and betamethasone has no impact on HPA axis and calcium homeostasis in patients with extensive psoriasis vulgaris. J Cutan Med Surg 2016; 20 (1): 44–51, doi: 10.1177/1203475415597094.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie potvrzují souvislost mezi psoriázou a onemocněním jater

Na výzkumy, které se v uplynulých letech soustředily na komorbidity psoriázy a ukazují na souvislost s jaterními chorobami, navazuje prospektivní observační studie z indické Madras Medical College. Soustředila se mimo jiné na souvislost mezi psoriázou, projevy metabolického syndromu a výskytem jaterních onemocnění.

Použití ingenol-mebutátu v léčbě aktinické cheilitidy − kazuistika

Přípravky obsahující ingenol-mebutát jsou indikované k topické léčbě solární (aktinické) keratózy u dospělých. Na oddělení dermatovenerologie univerzitní nemocnice v Ženevě byl ingenol-mebutátem léčen úspěšně pacient s bělavou hyperkeratotickou lézí na rtu, jehož případ popisuje následující kazuistika.

Psoriáza + entezitida? Výsledek nejistý

Většina z nás by si při pohledu na pacienta s psoriázou, zánětem Achillových šlach a deformitou prstů byla prakticky jista, že se jedná o psoriatickou artritidu. To však nemusí být pravda, jak ukazuje i případ pacienta z následující kazuistiky.Všechny novinky