Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Evropský průzkum psoriázy: Jak psoriatici hodnotí své onemocnění a jeho dopad na kvalitu života?

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 24.10.2017

Evropský průzkum psoriázy: Jak psoriatici hodnotí své onemocnění a jeho dopad na kvalitu života?

Evropská federace psoriatických pacientských federací (EUROPSO) zorganizovala rozsáhlý průzkum mezi nemocnými s psoriázou (včetně českých), jehož cílem bylo hodnocení tohoto onemocnění právě z pacientského pohledu. Pozornost se soustředila na dopad psoriázy na kvalitu života a na spokojenost s terapií.

Respondenti výzkumu

Průzkumu se zúčastnilo 17 990 psoriatiků ze 7 evropských zemí − Belgie, Česka, Finska, Francie, Itálie, Německa a Nizozemska. Pacienti v dotazníku uváděli typ psoriázy, stupeň závažnosti, symptomy, současnou i předchozí terapii a hodnotili také kvalitu života dle indexu PDI (Psoriasis Disability Index). Mezi respondenty byli rovnoměrně zastoupeni muži i ženy.

Hodnocení rozsahu a projevů nemoci

Tři čtvrtiny dotazovaných psoriatiků uvedly, že trpí plakovou formou psoriázy. 32 % respondentů uvádělo lehkou formu psoriázy (nemoc postihuje 1–2 % povrchu těla), 42 % pacientů hodnotilo nemoc jako středně těžkou (psoriáza se projevuje na 3–10 % povrchu těla) a 17 % pacientů uvedlo těžkou formu psoriázy. Zbylých 9 % respondentů hodnotilo projevy psoriázy jako zanedbatelné.

Spokojenost s léčbou

Pětina zúčastněných pacientů uvedla, že v době průzkumu nebyli v souvislosti s psoriázou v péči lékaře. Důvodem byla nespokojenost s předchozí léčbou nebo obavy z nežádoucích účinků terapie, což platí zejména u nemocných, kterým byla diagnostikována také psoriatická artritida. Obecně považuje za největší problém léčby polovina respondentů časovou náročnost a třetina neúčinnost léčby.

Celkem 40 % pacientů potvrdilo, že užívají léky na předpis (topické či systémové podání), část nemocných využívala také fototerapii. Při hodnocení léčby převažovala nespokojenost (72 % odpovědí). Vyšší spokojenost pacienti uváděli u systémové terapie methotrexátem, cyklosporinem, fumaráty, naopak menší spokojenost byla pozorována u léčby tazarotenem a etretinátem. Značná část dotazovaných potvrdila, že využívají i metody, které označují jako alternativní, tedy byliny, akupunkturu, koupele či speciální diety.

Dopad nemoci na kvalitu života

Psoriatici v rámci prezentovaného průzkumu hodnotili kvalitu života pomocí indexu PDI. Skóre dosahovalo průměrně hodnoty 12,2 (25 % maximální hodnoty), přičemž největší omezení nemocní uváděli u výběru oděvů, frekvence hygieny, sportovních činností a kvality spánku. Nejmenší dopad byl zaznamenán v oblasti pracovního života či vzdělávání a osobních vztahů. Celkově byl dopad psoriázy na kvalitu života výraznější u nemocných s těžkou formou psoriázy. Více než tři čtvrtiny všech pacientů (77 %) považují psoriázu za problém.

Závěr

Výsledky průzkumu jsou konzistentní se zjištěními dalších výzkumů a potvrzují, že kvalita života je u psoriatiků onemocněním značně ovlivněna. Psoriáza má nepříznivý dopad zejména na činnosti, které souvisejí s pokožkou a jejím stavem (například omezení některých sportovních aktivit kvůli působení potu nebo nutnosti odhalit léze).

Výsledky mohou být přínosem pro všechny lékaře, kteří mají v péči psoriatiky, a fungovat jako připomenutí, že při komunikaci s pacienty by neměla být opomíjena žádná témata, jež se týkají léčby psoriázy, jejího dopadu na kvalitu života nebo obav pacientů.

Pacienti v průzkumu potvrdili, že činnost pacientských organizací považují v případě psoriázy za velmi důležitou, zejména s ohledem na edukaci a podporu výzkumu léčby psoriázy. Výsledky proto mohou podpořit rovněž činnost pacientských spolků a organizací.

(pak)

Zdroje:
1. Dubertret L., Mrowietz U., Ranki A. et al. EUROPSO Patient Survey Group. European patient perspectives on the impact of psoriasis: the EUROPSO patient membership survey. Br J Dermatol 2006; 155 (4): 729−736.
2. Salonen S.-H. on behalf of the EUROPSO Patient Survey Study Group. The EUROPSO Psoriasis Patient Study: Treatment history and satisfaction reported by 17,990 members of European Psoriasis Patient Associations. EUROPSO, Helsinki, Finland, 2003.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Etiopatogenetické souvislosti lupénky a psychických poruch

Lupénka je více než jiné kožní choroby spjatá s psychickými poruchami a komplexní léčba vyžaduje porozumění jejich etiopatogenetickým souvislostem.

Takrolimus v terapii atopické dermatitidy a analýza jeho nákladové efektivity ve srovnání s kortikosteroidní léčbou

Atopická dermatitida (AD) je poměrně běžným kožním onemocněním, které pacientům znepříjemňuje život zánětlivými lézemi s úporným svěděním. Léčbou první volby jsou tradičně topické přípravky s obsahem kortikosteroidů, které s sebou při dlouhodobém užívání nesou značné riziko nežádoucích účinků. Účinnou alternativu pro terapii těžkých forem AD představuje použití topických přípravků obsahujících takrolimus.

Systémová léčba těžké psoriázy u dětí − přehled současných možností

Skupina italských odborníků sestavila přehled doporučení pro systémovou léčbu těžké psoriázy u dětí, která vycházejí z aktuálního systematického přehledu literatury založené na důkazech, schválení léčby Evropskou lékovou agenturou (EMA) u pediatrické populace a konsenzu expertů v oblasti dermatologie a pediatrie.Všechny novinky