Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Daivobet gel – lékový profil

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 24.1.2016

Daivobet gel – lékový profil

Daivobet gel (LEO Pharma) je antipsoriatikum určené k lokální aplikaci, které obsahuje fixní kombinaci 50 µg kalcipotriolu a 0,5 mg betamethason-dipropionátu ve formě čirého gelu. Je indikován k topické léčbě psoriázy v kapiliciu a k lokální léčbě lehkých až středně závažných ložisek psoriasis vulgaris na těle u dospělých.

Kalcipotriol je analog vitaminu D, který indukuje diferenciaci keratinocytů a potlačuje jejich proliferaci. Betamethason-dipropionát má jakožto topický kortikosteroid protizánětlivé, antipruriginózní, vazokonstrikční a imunosupresivní účinky.

Účinnost Daivobet gelu byla hodnocena ve 2 základních randomizovaných dvojitě zaslepených 8týdenních studiích s více než 2900 pacienty s psoriázou v kapiliciu. V porovnání s každou ze složek přípravku i s gelovým vehikulem prokázal Daivobet gel významně větší účinnost z hlediska podílu pacientů s „čistou“ nebo „téměř čistou“ pokožkou (dle IGA). Přínos Daivobet gelu byl prokázán také z hlediska rychlosti nástupu účinku. Při aplikaci mimo kapilicium byl Daivobet gel hodnocen v randomizované dvojitě zaslepené 8týdenní studii s 296 pacienty s mírnou až středně závažnou psoriázou. V porovnání s jednotlivými složkami i s gelovým vehikulem prokázal významně lepší účinnost z hlediska procenta pacientů s kontrolovaným onemocněním i z hlediska procentuálního snížení PASI. Randomizované dvojitě zaslepené dlouhodobé porovnání Daivobet gelu s kalcipotriolem u 873 pacientů s psoriázou v kapiliciu nejméně střední závažnosti (přerušovaná léčba po dobu 52 týdnů) neukázalo rozdíl ve výskytu nežádoucích účinků mezi skupinami.

Nejčastějším nežádoucím účinkem při léčbě Daivobet gelem je svědění. Další nežádoucí účinky zahrnují reakci v místě aplikace, podráždění kůže, pálení, suchou kůži, erytém, dermatitidu, fotosenzitivitu aj., při dlouhodobém podávání betamethasonu se můžou vyskytnout lokální reakce včetně atrofie kůže, teleangiektazií, strií, folikulitidy, hypertrichózy a dalších příznaků. Bylo ovšem klinicky prokázáno, že kalcipotriol předchází vzniku atrofie kůže, kterou mohou vyvolat kortikosteroidy. Systémové reakce jsou vzácné.

Daivobet gel se nanáší na postižená místa 1× denně. Maximální denní dávka by neměla přesáhnout 15 g a ošetřená plocha by neměla být větší než 30 % povrchu těla. Na léčbu psoriázy v kapiliciu postačují 1–4 g denně. Kromě hypersenzitivity na léčivé či pomocné látky obsažené v přípravku je Daivobet gel kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku a platí u něj kontraindikace pro lokální kortikosteroidy (kožní infekce, perorální dermatitida, atrofie kůže, strie, fragilita kožních žil apod.). Bezpečnost a účinnost Daivobet gelu u osob do 18 let nebyla stanovena.

Daivobet je na trhu v balení 15 g, 30 g, 60 g, 2× 60 g a 3× 60 g. Přípravek je částečně hrazen ze zdravotního pojištění.

(zza)

Zdroje:

  1. SPC Daivobet gel. Dostupné na: www.sukl.cz [12. 1. 2016]
  2. Segaert S., Ropke M. The biological rationale for use of vitamin D analogs in combination with corticosteroids for the topical treatment of plaque psoriasis. J Drugs Dermatol 2013 Aug; 12 (8): e129−e137.
  3. Norsgaard H. et al. Beneficial effects of the fixed combination of calcipotriol and betamethasone dipropionate on skin atrophy biomarkers. EADV 2012; P946.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Komplementární mechanismus účinku analog vitaminu D a topických kortikosteroidů v léčbě ložiskové psoriázy

Díky vzájemně se doplňujícímu mechanismu účinku analog vitaminu D a kortikosteroidů má tato kombinace aditivní terapeutické účinky a může snížit výskyt nežádoucích účinků jednotlivých složek. Autoři ve svém článku z roku 2013 přinášejí přehled biologických důkazů o výhodách této kombinace v topické léčbě ložiskové psoriázy.

Aktuální epidemiologie psoriázy

Epidemiologie psoriázy je relativně dobře prozkoumána. Podle aktuálních údajů postihuje toto onemocnění na celém světě zhruba 125 milionů osob, což představuje 2,2 % celosvětové populace. Prevalence se v jednotlivých částech světa liší, přičemž vyšší výskyt je popsán v rozvinutých zemích (4,6 % populace) a stoupá rovněž se zvětšující se vzdáleností od rovníku. Například v USA je psoriáza nejčastějším autoimunitním onemocněním.Všechny novinky