Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Atopická dermatitida a lymfom − v inhibitorech kalcineurinu problém není

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 23.7.2017

Atopická dermatitida a lymfom − v inhibitorech kalcineurinu problém není

Atopická dermatitida (AD) je z hlediska možnosti vzniku lymfomu opravdu mírně riziková, ale nikoli na vrub topické aplikace takrolimu. Největším rizikem je dermatitida samotná.

Metaanalýza a její hlavní cíle

Metaanalýza na toto téma byla publikována v Journal of the American Academy of Dermatology v roce 2015. Mezinárodní tým, složený z francouzských a australských lékařů, systematicky prohledával vědecké databáze, aby získal informace o výsledcích studií, které se zabývaly rizikem lymfomu u osob s atopickou dermatitidou. Hlavními cíli bylo zjistit:

  1. Jestli mají osoby s atopickou dermatitidou obecně zvýšené riziko lymfomu ve srovnání s běžnou populací.
  2. Jestli je zvýšené riziko lymfomu spojené s topickou aplikací kortikoidů.
  3. Jestli je zvýšené riziko lymfomu spojené s topickou aplikací inhibitorů kalcineurinu.

Autoři prošli všechny studie zabývající se tímto tématem publikované od roku 1980 do konce února 2014. Ze 2046 článků, které na základě různých kombinací hesel nalezli, jich splňovalo vstupní kritéria do metaanalýzy pouze 23, z toho 5 kohortových studií a 18 kontrolovaných intervenčních studií.

Výsledky

V kohortových studiích bylo obecné riziko lymfomu u osob s atopickou dermatitidou mírně zvýšené, relativní riziko dosahovalo 1,43 (95% CI 1,12−1,81). V kontrolovaných studiích nebylo signifikantní zvýšení rizika zjištěno, OR činilo 1,18 (95% CI 0,94−1,47). Vzhledem k značné heterogenitě kontrolovaných studií ale autoři doporučují zachovat si určitý odstup. Navíc je zde i problém s diagnostikou kožního lymfomu, který bývá chybně diagnostikován jako atopická dermatitida a zprvu takto i léčen. Následnou diagnózu lymfomu pak nelze interpretovat jako lymfom vzniklý v terénu atopické dermatitidy. Signifikantním rizikovým faktorem pro lymfom však byla závažnost atopické dermatitidy, což bylo potvrzeno ve všech 3 studiích, které se tímto tématem zabývaly.

Se zvýšeným rizikem rozvoje lymfomu byla asociovaná také aplikace topických přípravků s obsahem silných kortikoidů.

Pro topickou aplikaci inhibitorů kalcineurinu byla signifikantní asociace s lymfomem (většinou kožním) nalezena jen v jedné studii. Nicméně lidské farmakokinetické studie ukázaly, že systémová absorpce inhibitorů kalcineurinu je nízká, takže riziko systémové imunosuprese je považováno za zanedbatelné. Studie, které ukazují možnost zvýšení rizika lymfomu u osob léčených topickou aplikací inhibitoru kalcineurinu, si přesto podle autorů ještě zaslouží důkladné prozkoumání a ověření. Za možnou příčinu jejich pozitivního výsledku autoři považují právě záměnu lymfomu a atopické dermatitidy.

Závěr

Zvýšené riziko lymfomu u osob s těžší atopickou dermatitidou považují autoři této metaanalýzy za zřejmé, nicméně topická léčba AD podle nich toto riziko výrazně nezvyšuje.

(pez)

Zdroj: Legendre L., Barnetche T., Mazereeuw-Hautier J. et al. Risk of lymphoma in patients with atopic dermatitis and the role of topical treatment: a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2015; 72 (6): 992−1002, doi: 10.1016/j.jaad.2015.02.1116.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie potvrzují souvislost mezi psoriázou a onemocněním jater

Na výzkumy, které se v uplynulých letech soustředily na komorbidity psoriázy a ukazují na souvislost s jaterními chorobami, navazuje prospektivní observační studie z indické Madras Medical College. Soustředila se mimo jiné na souvislost mezi psoriázou, projevy metabolického syndromu a výskytem jaterních onemocnění.

Použití ingenol-mebutátu v léčbě aktinické cheilitidy − kazuistika

Přípravky obsahující ingenol-mebutát jsou indikované k topické léčbě solární (aktinické) keratózy u dospělých. Na oddělení dermatovenerologie univerzitní nemocnice v Ženevě byl ingenol-mebutátem léčen úspěšně pacient s bělavou hyperkeratotickou lézí na rtu, jehož případ popisuje následující kazuistika.

Psoriáza + entezitida? Výsledek nejistý

Většina z nás by si při pohledu na pacienta s psoriázou, zánětem Achillových šlach a deformitou prstů byla prakticky jista, že se jedná o psoriatickou artritidu. To však nemusí být pravda, jak ukazuje i případ pacienta z následující kazuistiky.Všechny novinky