Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 28.11.2017

Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Alkohol může být jedním ze spouštěčů psoriázy (lupénky). Data z epidemiologických studií přitom ukazují, že mnozí pacienti s psoriázou konzumují alkohol ve zvýšené míře a současně je u nich vyšší výskyt onemocnění souvisejících s konzumací alkoholu i vyšší mortalita.

Vliv pravidelného užívání alkoholu na vznik psoriázy

Psoriáza je zánětlivé autoimunitní onemocnění vyskytující se u přibližně 2 % populace. Existují důkazy svědčící pro to, že alkohol může přispívat k rozvoji psoriázy, což ukázala například prospektivní americká studie na ženách, v níž konzumace alkoholu v množství maximálně 2–3 drinky týdně vedla ke zvýšenému riziku rozvoje psoriázy.

Ve studii autorů prezentovaného článku pak byla u pacientů s poškozením jater způsobeným alkoholem zjištěna 15% prevalence psoriázy, což je významně vyšší výskyt než u běžné populace (1–3 %). Finská studie, která sledovala přes 3 tisíce mužů a 2,5 tisíce žen po dobu 22 let, zase zjistila, že pacienti léčení pro psoriázu měli zvýšené riziko úmrtí z příčin souvisejících s konzumací alkoholu.

Zajímavé je, že u ostatních autoimunitních onemocnění (Crohnova choroba, roztroušená skleróza či revmatoidní artritida) tento negativní efekt alkoholu prokázán nebyl – naopak, v některých případech působí alkohol i mírně protektivně. U psoriázy se nicméně předpokládá, že chronická konzumace alkoholu stimuluje protizánětlivou buněčnou odpověď, projevující se zvýšením markerů, jako jsou TACE, solubilní TNF receptory typu 1 nebo prozánětlivé cytokiny, typické pro toto onemocnění. Patrně dochází též k deregulaci genů odpovědných za proliferaci keratinocytů.

Abúzus alkoholu u psoriatiků

Mnoho pacientů s psoriázou ovšem i nadále chronicky konzumuje alkohol. Psoriatici často trpí komorbiditami, jako je deprese či úzkost, a alkohol užívají ke zmírnění psychické symptomatologie. Bohužel pravidelná konzumace alkoholu projevy deprese a úzkostí spíše zhoršuje. Dlouhodobá konzumace alkoholu je též dávána do spojení s nižší compliance pacientů užívajících antipsoriatickou léčbu, což má za následek horší léčebnou odpověď.

Lékaři by proto měli u psoriatiků vzít v úvahu i možnost zneužívání alkoholu a v případě zjištění nadměrné konzumace alkoholu, úzkosti nebo deprese pacientům nabídnout psychologickou podporu. Pro vyhodnocení rizika se jako vhodné jeví dotazníky AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) nebo michiganský dotazník (Michigan Alcohol Screening Test), případně dotazník CAGE, které mají vysokou senzitivitu.

(ask)

Zdroj: Adamzik K., McAleer M. A., Kirby B. et al. Alcohol and psoriasis: sobering thoughts. Clin Experiment Dermatol 2013; 38 (8): 819−822, doi: 10.1111/ced.12013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Evropský průzkum psoriázy: Jak psoriatici hodnotí své onemocnění a jeho dopad na kvalitu života?

Evropská federace psoriatických pacientských federací (EUROPSO) zorganizovala rozsáhlý průzkum mezi nemocnými s psoriázou (včetně českých), jehož cílem bylo hodnocení tohoto onemocnění právě z pacientského pohledu. Pozornost se soustředila na dopad psoriázy na kvalitu života a na spokojenost s terapií.

Etiopatogenetické souvislosti lupénky a psychických poruch

Lupénka je více než jiné kožní choroby spjatá s psychickými poruchami a komplexní léčba vyžaduje porozumění jejich etiopatogenetickým souvislostem.

Takrolimus v terapii atopické dermatitidy a analýza jeho nákladové efektivity ve srovnání s kortikosteroidní léčbou

Atopická dermatitida (AD) je poměrně běžným kožním onemocněním, které pacientům znepříjemňuje život zánětlivými lézemi s úporným svěděním. Léčbou první volby jsou tradičně topické přípravky s obsahem kortikosteroidů, které s sebou při dlouhodobém užívání nesou značné riziko nežádoucích účinků. Účinnou alternativu pro terapii těžkých forem AD představuje použití topických přípravků obsahujících takrolimus.Všechny novinky