Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Topická léčba psoriázy

Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Výzkum nových antipsoriatik se v posledních letech zaměřuje spíše na systémovou terapii lupénky a na poznání nových molekulárních cílů léčiv. Většina nemocných je však léčena také topickými přípravky. Přehledová práce mezinárodního týmu autorů shromáždila údaje o klinickém výzkumu v oblasti inovací topických lékových forem. Je zřejmé, že i tyto inovace mají výrazný potenciál zlepšit úspěšnost léčby, a tedy zvýšit kvalitu života nemocných.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Alkohol může být jedním ze spouštěčů psoriázy (lupénky). Data z epidemiologických studií přitom ukazují, že mnozí pacienti s psoriázou konzumují alkohol ve zvýšené míře a současně je u nich vyšší výskyt onemocnění souvisejících s konzumací alkoholu i vyšší mortalita.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Topická léčba psoriázy je základ

Topická léčba psoriázy je základ

Ani příchod velice účinné systémové léčby nic nemění na faktu, že velká většina pacientů s psoriázou profituje z topické léčby. Záleží ovšem na její správné volbě. Jednotlivé možnosti shrnuje následující stručný přehled.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Psoriáza a kouření – vzájemně se potencující rizika?

Psoriáza a kouření – vzájemně se potencující rizika?

Jak psoriáza, tak kouření jsou rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Zároveň se v posledních letech objevují důkazy jejich zvýšené koincidence. Autoři prezentované metaanalýzy se zaměřili na otázku, zda mezi kouřením a psoriázou existuje přímý vztah.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Evropský průzkum psoriázy: Jak psoriatici hodnotí své onemocnění a jeho dopad na kvalitu života?

Evropský průzkum psoriázy: Jak psoriatici hodnotí své onemocnění a jeho dopad na kvalitu života?

Evropská federace psoriatických pacientských federací (EUROPSO) zorganizovala rozsáhlý průzkum mezi nemocnými s psoriázou (včetně českých), jehož cílem bylo hodnocení tohoto onemocnění právě z pacientského pohledu. Pozornost se soustředila na dopad psoriázy na kvalitu života a na spokojenost s terapií.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Etiopatogenetické souvislosti lupénky a psychických poruch

Etiopatogenetické souvislosti lupénky a psychických poruch

Lupénka je více než jiné kožní choroby spjatá s psychickými poruchami a komplexní léčba vyžaduje porozumění jejich etiopatogenetickým souvislostem.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie