Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Topická léčba psoriázy

Analýza nákladové efektivity fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu ve formě kožní pěny a masti

Analýza nákladové efektivity fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu ve formě kožní pěny a masti

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace 0,005% kalcipotriolu a 0,065% betamethason-dipropionátu (Cal/BD) při topické terapii psoriázy byly v minulosti opakovaně prokázány. Na evropské úrovni jsou k dispozici dvě lékové formy této fixní kombinace – mast a kožní pěna, na jejichž srovnání z ekonomického hlediska se zaměřila britská studie prezentovaná na kongresu ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) v listopadu 2017.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Kombinace betamethasonu s kalcipotriolem ve formě gelu v udržovací léčbě psoriázy

Kombinace betamethasonu s kalcipotriolem ve formě gelu v udržovací léčbě psoriázy

Randomizovaná multicentrická prospektivní studie porovnávala tři různé režimy aplikace kombinace betamethasonu s kalcipotriolem ve formě v gelu v udržovací fázi léčby pacientů s psoriázou.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Srovnání kvality života pacientů s psoriázou a dalšími chronickými onemocněními

Srovnání kvality života pacientů s psoriázou a dalšími chronickými onemocněními

Cílem systematického přehledu zveřejněného v časopisu Patient Related Outcome Measures bylo srovnání kvality života pacientů s psoriázou a dalšími chronickými onemocněními. Ke srovnání byl využit nástroj EQ-5D, dotazník vypracovaný skupinou EuroQol, který se soustředí na 5 základních oblastí kvality života.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Brodalumab – nové léčivo pro středně těžkou a těžkou psoriázu

Brodalumab – nové léčivo pro středně těžkou a těžkou psoriázu

Monoklonální protilátka proti receptoru pro IL-17 brodalumab zasahuje do „bludného kruhu“ patologické IL-17 signalizace. Léčivo má za sebou úspěšné ověření bezpečnosti a účinnosti v klinickém hodnocení fáze I a II a rozsáhlé hodnocení v rámci fáze III s názvem AMAGINE. Série studií AMAGINE se zúčastnilo celkem více než 4 tisíce nemocných s psoriázou. K registraci brodalumabu došlo v červenci roku 2017.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Potenciální snížení nákladů na léčbu psoriázy při použití topické fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem

Potenciální snížení nákladů na léčbu psoriázy při použití topické fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem

Na základě údajů o aktuálních nákladech na systémová a cílená antipsoriatika a o předpokládané účinnosti těchto léčiv byl vytvořen model dopadu do rozpočtu plátců zdravotní péče při zavedení topické fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu do terapie středně těžké a těžké psoriázy. Model ukazuje, že širší zařazení této léčebné modality by mohlo vést k značným úsporám finančních prostředků.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Výzkum nových antipsoriatik se v posledních letech zaměřuje spíše na systémovou terapii lupénky a na poznání nových molekulárních cílů léčiv. Většina nemocných je však léčena také topickými přípravky. Přehledová práce mezinárodního týmu autorů shromáždila údaje o klinickém výzkumu v oblasti inovací topických lékových forem. Je zřejmé, že i tyto inovace mají výrazný potenciál zlepšit úspěšnost léčby, a tedy zvýšit kvalitu života nemocných.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie