Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Topická léčba psoriázy

Brodalumab – nové léčivo pro středně těžkou a těžkou psoriázu

Brodalumab – nové léčivo pro středně těžkou a těžkou psoriázu

Monoklonální protilátka proti receptoru pro IL-17 brodalumab zasahuje do „bludného kruhu“ patologické IL-17 signalizace. Léčivo má za sebou úspěšné ověření bezpečnosti a účinnosti v klinickém hodnocení fáze I a II a rozsáhlé hodnocení v rámci fáze III s názvem AMAGINE. Série studií AMAGINE se zúčastnilo celkem více než 4 tisíce nemocných s psoriázou. K registraci brodalumabu došlo v červenci roku 2017.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Potenciální snížení nákladů na léčbu psoriázy při použití topické fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem

Potenciální snížení nákladů na léčbu psoriázy při použití topické fixní kombinace kalcipotriolu s betamethasonem

Na základě údajů o aktuálních nákladech na systémová a cílená antipsoriatika a o předpokládané účinnosti těchto léčiv byl vytvořen model dopadu do rozpočtu plátců zdravotní péče při zavedení topické fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu do terapie středně těžké a těžké psoriázy. Model ukazuje, že širší zařazení této léčebné modality by mohlo vést k značným úsporám finančních prostředků.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Výzkum nových antipsoriatik se v posledních letech zaměřuje spíše na systémovou terapii lupénky a na poznání nových molekulárních cílů léčiv. Většina nemocných je však léčena také topickými přípravky. Přehledová práce mezinárodního týmu autorů shromáždila údaje o klinickém výzkumu v oblasti inovací topických lékových forem. Je zřejmé, že i tyto inovace mají výrazný potenciál zlepšit úspěšnost léčby, a tedy zvýšit kvalitu života nemocných.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Alkohol může být jedním ze spouštěčů psoriázy (lupénky). Data z epidemiologických studií přitom ukazují, že mnozí pacienti s psoriázou konzumují alkohol ve zvýšené míře a současně je u nich vyšší výskyt onemocnění souvisejících s konzumací alkoholu i vyšší mortalita.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Topická léčba psoriázy je základ

Topická léčba psoriázy je základ

Ani příchod velice účinné systémové léčby nic nemění na faktu, že velká většina pacientů s psoriázou profituje z topické léčby. Záleží ovšem na její správné volbě. Jednotlivé možnosti shrnuje následující stručný přehled.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Psoriáza a kouření – vzájemně se potencující rizika?

Psoriáza a kouření – vzájemně se potencující rizika?

Jak psoriáza, tak kouření jsou rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Zároveň se v posledních letech objevují důkazy jejich zvýšené koincidence. Autoři prezentované metaanalýzy se zaměřili na otázku, zda mezi kouřením a psoriázou existuje přímý vztah.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie