Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antirevmatika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinnost a bezpečnost topických nesteroidních antirevmatik − přehled kontrolovaných studií

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antirevmatika

Vydáno: 5.12.2016

Účinnost a bezpečnost topických nesteroidních antirevmatik − přehled kontrolovaných studií

Analýza publikovaných studií provedená autory z Oxfordské univerzity hodnotí účinnost a bezpečnost lokálních nesteroidních antirevmatik (NSAIDs) v léčbě chronické muskuloskeletální bolesti. Přináší také výsledky porovnání lokálních a perorálních systémových NSAIDs. Původní práce z roku 2012 byla aktualizována na základě nově publikovaných studií v roce 2016.

Metodika analýzy

Do analýzy byly zahrnuty randomizované dvojitě zaslepené kontrolované studie z databází Cochrane, Medline a Embase publikované do února 2016. Kromě toho byl proveden průzkum prací uvedených v seznamu literatury zařazených studií a průzkum nepublikovaných studií v on-line registrech klinických studií. Zařazené studie musely splňovat přísná kritéria kvality a hodnotit dospělé pacienty s chronickou muskuloskeletální bolestí střední a vysoké intenzity léčené nejméně 1× denně topickými NSAIDs v porovnání s placebem nebo aktivním komparátorem pod dobu nejméně 2 týdnů.

Primárním sledovaným parametrem bylo minimálně 50% snížení intenzity bolesti nebo dosažené skóre na hodnoticí škále odpovídající celkovému hodnocení terapeutického efektu jako „velmi dobrý“ nebo „výborný“, popř. hodnocení bolesti při pohybu jako „žádná“ či „mírná“. Počet pacientů, kteří dosáhli tohoto úspěchu léčby, byl použit pro výpočet relativního rizika (RR) a počtu pacientů, které je nutné léčit, aby bylo u 1 pacienta dosaženo úspěchu léčby (NNT), v porovnání s placebem nebo aktivní léčbou.

Topická NSAIDs vs. placebo a perorální NSAIDs – účinnost

Do původní práce z roku 2012 bylo zahrnuto 34 studií a do aktualizace z roku 2016 dalších 5 studií (celkem 10 631 účastníků). Všechny studie hodnotily účinnost topických NSAIDs v léčbě osteoartrózy. Ve studiích s délkou trvání 6–12 týdnů prokázal diklofenak a ketoprofen významně větší účinnost na zmírnění bolesti než nosič s placebem – většího zmírnění bolesti bylo dosaženo u 60 % pacientů. Hodnota NNT činila v 6 studiích s diklofenakem (2343 pacientů) 9,8 (95% CI 7,1–16) a ve 4 studiích s ketoprofenem (2573 pacientů) 6,9 (95% CI 5,4–9,3). U ostatních topických NSAIDs nebylo pro analýzu dostatek informací.

Několik studií porovnávalo topická a perorální NSAIDs. Toto přímé porovnání neukázalo významný rozdíl v účinnosti (většinou se jednalo o pacienty s osteoartrózou kolene). Zajímavý byl také zjištěný vliv topicky aplikovaného nosiče s placebem, při jehož použití bylo terapeutického úspěchu dosaženo 2× častěji než u perorálně podávaného placeba.

Bezpečnost

Použití topického diklofenaku bylo spojeno s větším výskytem lokálních reakcí než placebo nebo perorální přípravky. Většinou se jednalo o mírné kožní reakce. Výskyt závažných nežádoucích účinků se u topických NSAIDs nelišil od nosiče s placebem. Systémové nežádoucí účinky (především gastrointestinální) byly u topických NSAIDs srovnatelné s placebem a významně méně časté než u perorálních NSAIDs.

Závěr a diskuse

Autoři došli k závěru, že topická NSAIDs (především diklofenak a ketoprofen) mohou přinést významné zmírnění bolesti u pacientů s osteoartrózou srovnatelné s perorální formou těchto léků při velmi dobré bezpečnosti. Významný se zdá být placebo efekt samotného nosiče topické léčby.

(imt)

Zdroje:
1. Derry S., Conaghan P., Da Silva J. A. et al. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016 Apr 22; 4: CD007400, doi: 10.1002/14651858.CD007400.pub3.
2. Derry S., Moore R. A., Rabbie R. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012; 9: CD007400.
3. Kostiuk P. Lokální vs. perorální nesteroidní antirevmatika: nová metaanalýza. Edukafarm 2013 Nov 11. Dostupné na: www.edukafarm.cz/c1279-lokalni-vs-peroralni-nesteroidni-antirevmatika-nova-metaanalýza

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,8/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

NSAIDs: od vrbové kůry k moderním přípravkům

Přípravky s obsahem nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs) zaznamenaly v posledních dekádách prudký technologický vývoj. Nové lékové formy pomohly zlepšit bezpečnostní profil léčiv, modifikován byl nástup účinku, biologická dostupnost i účinnost.

Postavení lokálně aplikovaných nesteroidních protizánětlivých látek v léčbě osteoartrózy kolenního kloubu

Evropská společnost pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) publikovala v roce 2014 nový algoritmus léčby osteoartrózy kolenního kloubu. Na základě další analýzy dat získaných zejména z reálné praxe sestavila pracovní skupina ESCEO aktualizovaný zjednodušený algoritmus pro léčbu osteoartrózy kolenního kloubu, který byl spolu s detailním popisem doporučených farmakoterapeutických intervencí publikován v roce 2015.

Specifika topické aplikace NSAIDs při muskuloskeletálních bolestech

Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs, antirevmatika) patří mezi nejužívanější léky vůbec. Nejčastěji jsou aplikovány při muskuloskeletálních bolestech, které jsou způsobené poraněním svalů, vazů, osteoartrózou či myofasciálním syndromem.Všechny novinky