Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antirevmatika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Topický diklofenak v terapii chronické bolesti Achillovy šlachy

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antirevmatika

Vydáno: 31.7.2017

Topický diklofenak v terapii chronické bolesti Achillovy šlachy

Chronická bolest Achillovy šlachy znepříjemňuje život mnoha aktivním sportovcům, a nejen jim. Může v řešení těchto potíží pomoci i běžný topický diklofenak?

Chronická tendinopatie Achillovy šlachy a její rehabilitace

Chronické bolestivé postižení Achillovy šlachy se často přisuzuje selhání adaptivní a reparativní odpovědi šlachy na opakovanou zátěž. Je běžné u sportovců, kteří běhají nebo skáčou, ale dostavuje se také u osob středního věku se sedavým životním stylem.

Jednou z hlavních léčebných strategií je rehabilitace, jejímž cílem je posílit šlachu tak, aby vydržela stejnou zátěž jako zdravá šlacha. Překážkou rehabilitace – a nejen subjektivní – ovšem bývá bolest. Vystavování pacienta bolesti během rehabilitace má totiž pravděpodobně nepříznivý účinek na výsledek léčby. Určitá míra bolesti je ale většinou nutná, má-li být na šlachu kladena dostatečná zátěž, aby byly vyvolány odpovídající adaptivní změny.

Může dostatečnou analgezii pro kvalitní rehabilitaci navodit topická aplikace diklofenaku? To je otázka, na kterou ve dvojitě zaslepené a placebem kontrolované pilotní studii odpověděl tým výzkumníků z Kanady a Dánska.

Bolest při skákání

Před léčbou byla bolest při skoku testovanými osobami hodnocena (podle 10bodové škály) průměrně jako 4,3 (95% CI 3,42–5,18). Po použití diklofenaku se bolest snížila průměrně na 3,1 (95% CI 2,35–3,85), zatímco v kontrolní skupině, která použila placebo, se bolest snížila pouze na 3,8 (95% CI 2,63–4,97). Lineární smíšený model ukázal, že po použití topického diklofenaku došlo ke statisticky významnému poklesu průměrné bolesti při skákání (p < 0,001).

Příznaky tendinopatie a bolest při odpočinku

Testované osoby aplikovaly gel s diklofenakem nebo placebem po dobu 3 dnů. Ve skupině s diklofenakem byl patrný signifikantní trend zlepšování (p = 0,045), 55 % osob udávalo zlepšení, naproti tomu ve skupině s placebem hlásilo zlepšení jen 23 % osob. Odds ratio (OR) zmírnění symptomů při aplikaci diklofenaku vs. placeba činilo 8,0 (95% CI 1,1–350; p = 0,041).

Průměrná bolest při odpočinku byla před terapeutickým zásahem 3,1 (95% CI 2,51–3,69), při používání diklofenaku se snížila na 2,3 (95% CI 1,67–2,93) a při použití placeba na 2,7 (95% CI 1,86–3,54). Zmírnění bolesti při použití diklofenaku bylo statisticky významné (p = 0,031).

Vztah mezi bolestí a silou při skoku

Doplňkovou analýzou výzkumníci zjistili, že při zmírnění bolesti po aplikaci diklofenaku se zvýšila síla, které pacienti dosáhli při skoku (rs = −0,41, p < 0,001).

Závěr

V terapii chronické tendinopatie Achillovy šlachy je topicky aplikovaný diklofenak účinný. Usnadněním rehabilitace přispívá ke zlepšení výsledků léčby.

(pez)

Zdroj: Bussin E. R., Cairns B., Bovard J., Scott A. Randomised controlled trial evaluating the short-term analgesic effect of topical diclofenac on chronic Achilles tendon pain: a pilot study. BMJ Open 2017 May 4; 7 (4): e015126, doi: 10.1136/bmjopen-2016-015126.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výhody nesteroidních antirevmatik podávaných lokálně a jejich charakteristické vlastnosti

Léčba lokálně podávanými nesteroidními antirevmatiky má dlouhou tradici. Její výhodou je vyšší koncentrace v cílové tkáni a minimální systémové nežádoucí účinky (zejména GIT a kardiovaskulární). U některých účinných látek však hrozí riziko fotosenzibilizace a je lepší jejich výdej omezit na lékařský předpis.

Lokální léčba diklofenakem snižuje nitrooční koncentraci interleukinu 12 a výskyt makulárního edému po operaci katarakty u pacientů s diabetickou retinopatií

Diabetická retinopatie patří mezi hlavní komplikace diabetu. Podle odhadů je jednou z nejčastějších příčin ztráty zraku u dospělých ve věku 20−74 let. Diabetes také přispívá ke vzniku katarakty. Pacienti pak musejí podstoupit operaci obou očí technikou fakoemulzifikace.

Využití diklofenaku ve formě gelu v terapii seboroické keratózy

Seboroická keratóza je řazena mezi benigní nádory epidermis. Projevuje se tvorbou vyvýšených hnědavých lézí na kůži. Léčba zahrnuje mechanické odstranění léze (například pomocí kyretáže či kryoterapie) a lokální aplikaci léčiv. Následující článek prezentuje kazuistiku pacienta, který se po odmítnutí chirurgické terapie rozhodl pro topickou léčbu diklofenakem ve formě gelu.Všechny novinky