Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antirevmatika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Postavení lokálně aplikovaných nesteroidních protizánětlivých látek v léčbě osteoartrózy kolenního kloubu

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antirevmatika

Vydáno: 24.11.2016

Postavení lokálně aplikovaných nesteroidních protizánětlivých látek v léčbě osteoartrózy kolenního kloubu

Evropská společnost pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) publikovala v roce 2014 nový algoritmus léčby osteoartrózy kolenního kloubu. Na základě další analýzy dat získaných zejména z reálné praxe sestavila pracovní skupina ESCEO aktualizovaný zjednodušený algoritmus pro léčbu osteoartrózy kolenního kloubu, který byl spolu s detailním popisem doporučených farmakoterapeutických intervencí publikován v roce 2015.

Nový algoritmus člení postup farmakoterapie osteoartrózy kolenního kloubu do 3 kroků:

Krok 1

Jako základ léčby je doporučeno použití SYSADOA (symptomatic slow acting drugs) s upřesněním, že přínos jejich podávání byl prokázán pouze při použití přípravků vázaných na lékařský předpis a obsahujících krystalický glukosamin-sulfát nebo chondroitin-sulfát. Pro léčbu bolesti je doporučeno podávat krátkodobě paracetamol do maximální denní dávky 3 g. Ačkoliv je paracetamol považován za relativně bezpečný a levný lék, autoři upozorňují na fakt, že přibývá důkazů o vlivu užívání vysokých dávek paracetamolu na zvýšení rizika nežádoucích účinků v horní části gastrointestinálního traktu, poškození jater a v případě dlouhodobého užívání také poškození ledvin.

Pokud jsou pacienti i nadále symptomatičtí, je doporučeno přidat do léčby lokálně aplikované nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs). Dobrý účinek NSAIDs při léčbě bolesti u osteoartrózy kolenního kloubu byl ověřen randomizovanými klinickými studiemi a metaanalýzami. Je prokázáno, že NSAIDs jsou v reálné praxi v léčbě bolesti stejně účinné jako systémově podávané NSAIDs, jejich podávání však není spojeno s nežádoucími gastrointestinálními účinky. Podávání lokálních NSAIDs zároveň o 40 % snižuje nutnost současného systémového podávání NSAIDs. Studie také ukázaly, že 75 % pacientů preferuje lokální podávání NSAIDs před perorálním. V účinku jednotlivých přípravků však existují rozdíly. Záleží především na schopnosti látky prostupovat kůží a na její akumulaci v cílové tkáni. Dobrý účinek byl prokázán u diklofenaku, který měl také schopnost akumulovat se v synoviální tkáni, naopak ketoprofen nebyl v novějších studiích účinnější než placebo.

Krok 2

Pokud má pacient stále příznaky, následuje perorální podávání NSAIDs, a to intermitentní nebo dlouhodobé (v delších cyklech). Volba látky závisí na individuální charakteristice pacienta, především na riziku vzniku gastrointestinálních komplikací a na kardiovaskulárním či renálním riziku. Je doporučeno současně podávat gastroprotektiva. Pokud jsou nadále přítomné symptomy, podává se intraartikulárně kyselina hyaluronová a/nebo kortikosteroidy.

Krok 3

Poslední možností farmakoterapeutického zvládnutí bolesti u pacientů se závažnými symptomy je dle algoritmu ESCEO krátkodobé podávání slabých opioidů v lékové formě s prodlouženým uvolňováním (například tramadolu), které mají relativně dobrý bezpečnostní profil. Je také možné použít antidepresiva včetně duloxetinu, jež jsou u chronických bolestivých symptomů účinná, jejich podávání je však spojeno s řadou vedlejších účinků. Z důvodu překrývajícího se mechanismu účinku v CNS se duloxetin a tramadol nemají navzájem kombinovat.

Závěr

Lokálně podávané NSAIDs jsou stejně účinné jako perorální, mají však méně systémových nežádoucích účinků. V léčbě osteoartrózy kolenního kloubu proto ESCEO doporučuje dát před perorálními přípravky přednost lokálně podávaným NSAIDs, a to především u pacientů starších 75 let a u pacientů s komorbiditami a zvýšeným rizikem gastrointestinálních, kardiovaskulárních nebo renálních vedlejších účinků.

(blu)

Zdroj: Bruyère O., Cooper C., Pelletier J. P. et al. A consensus statement on the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) algorithm for the management of knee osteoarthritis − from evidence-based medicine to the real-life setting. Semin Arthritis Rheum 2016 Feb; 45 (4 Suppl.): S3−S11, doi: 10.1016/j.semarthrit.2015.11.010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost topicky aplikovaných nesteroidních protizánětlivých látek v léčbě osteoartrózy

Topicky aplikované nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs) jsou dle klinických studií provedených v podmínkách reálné praxe účinné, a přitom mají v porovnání se systémovou aplikací příznivější bezpečnostní profil.

Topická aplikace NSAIDs je výhodná pro řadu pacientů

Léčba bolesti je jednou ze základních složek péče o pacienty s akutními i chronickými patologickými stavy. U onemocnění pohybového aparátu můžeme s výhodou použít topicky aplikované nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs), a to i tehdy, když jejich systémová aplikace není pro pacienta vhodná.

Voltaren forte − protizánětlivý a analgetický gel dostupný i bez lékařského předpisu

Voltaren forte je gel obsahující diklofenak ve 2,32% koncentraci určený ke kožnímu podání. Je dostupný i bez lékařského předpisu a představuje nejsilnější topický přípravek s obsahem diklofenaku dostupný na českém trhu. Pomocná látka oleylalkohol navíc zvyšuje prostupnost kůže pro účinnou látku a tím umožňuje lepší absorpci do hlubších zanícených tkání.Všechny novinky