Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antirevmatika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Možnosti topického podání diklofenaku při neuropatické bolesti

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antirevmatika

Vydáno: 31.7.2017

Možnosti topického podání diklofenaku při neuropatické bolesti

V Massachusetts General Hospital byla provedena randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená zkřížená studie s cílem zhodnotit účinnost topického podání 1,5% diklofenaku při neuropatické bolesti. Sledovaní jedinci trpěli postherpetickou neuralgií a komplexním regionálním bolestivým syndromem (KRBS).

Hypotéza

Autoři studie předpokládali, že po topickém podání 1,5% diklofenaku se sníží skóre bolesti měřené pomocí VAS (vizuální analogové škály), které bylo primárním sledovaným cílem, a že dojde ke zlepšení v kvantitativním senzorickém testování (QST). Podkladem této hypotézy je schopnost nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) modulovat mechanismus neuropatické bolesti a přinášet tak úlevu od bolesti. Topické podání diklofenaku má navíc málo lékových interakcí, což je pro pacienty s neuropatickou bolestí významným faktorem kvůli častému užívání dalších léků.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 28 pacientů, jejichž průměrný věk činil 48,8 roku. Podmínkou bylo trvání neuropatické bolesti alespoň po dobu 3 měsíců. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – každá z nich užívala po dobu 2 týdnů 1,5% diklofenak a placebo, přičemž mezi těmito dvěma fázemi byl stanoven týdenní interval (washout), ve kterém neprobíhala žádná topická léčba.

Výsledky

Po 2 týdnech topické aplikace 1,5% diklofenaku vykazovala skupina užívající toto léčivo celkově nižší skóre bolesti dle VAS než skupina užívající placebo (4,9 oproti 5,6). U subjektů ve skupině s diklofenakem byl také zaznamenán pokles pálivé bolesti (2,9 oproti 4,3 ve skupině s placebem). Tento výsledek je připisován působení diklofenaku na periferní nociceptory. Přestože u konstantní a vystřelující bolesti či hypersenzitivity v oblasti postižené bolestí nebyly mezi jednotlivými skupinami pozorovány statisticky významné rozdíly, skóre VAS pro konstantní bolest bylo při topickém podání diklofenaku nižší než při užití placeba.

Pro kvantitativní senzorické testování (QST) hodnotící psychofyzickou reakci na různé podněty bylo v této studii využito tepelné stimulace. Přestože změny v tomto hodnocení nebyly statisticky významné, 2týdenní topické podání diklofenaku dočasně snížilo percepci bolesti, což u placeba zaznamenáno nebylo.

Závěr

Topické podání 1,5% diklofenaku neprovázely žádné komplikace ani nežádoucí účinky. Autoři studie hodnotí 1,5% diklofenak jako účinný způsob léčby neuropatické bolesti, který lze použít při postherpetické neuralgii a u komplexního regionálního bolestivého syndromu.

(pak)

Zdroj: Ahmed S. U., Zhang Y., Chen L. et al. Effect of 1.5% topical diclofenac on clinical neuropathic pain. Anesthesiology 2015; 123 (1): 191–198, doi: 10.1097/ALN.0000000000000693.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výhody nesteroidních antirevmatik podávaných lokálně a jejich charakteristické vlastnosti

Léčba lokálně podávanými nesteroidními antirevmatiky má dlouhou tradici. Její výhodou je vyšší koncentrace v cílové tkáni a minimální systémové nežádoucí účinky (zejména GIT a kardiovaskulární). U některých účinných látek však hrozí riziko fotosenzibilizace a je lepší jejich výdej omezit na lékařský předpis.

Lokální léčba diklofenakem snižuje nitrooční koncentraci interleukinu 12 a výskyt makulárního edému po operaci katarakty u pacientů s diabetickou retinopatií

Diabetická retinopatie patří mezi hlavní komplikace diabetu. Podle odhadů je jednou z nejčastějších příčin ztráty zraku u dospělých ve věku 20−74 let. Diabetes také přispívá ke vzniku katarakty. Pacienti pak musejí podstoupit operaci obou očí technikou fakoemulzifikace.

Využití diklofenaku ve formě gelu v terapii seboroické keratózy

Seboroická keratóza je řazena mezi benigní nádory epidermis. Projevuje se tvorbou vyvýšených hnědavých lézí na kůži. Léčba zahrnuje mechanické odstranění léze (například pomocí kyretáže či kryoterapie) a lokální aplikaci léčiv. Následující článek prezentuje kazuistiku pacienta, který se po odmítnutí chirurgické terapie rozhodl pro topickou léčbu diklofenakem ve formě gelu.Všechny novinky