Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antirevmatika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Lokální léčba diklofenakem snižuje nitrooční koncentraci interleukinu 12 a výskyt makulárního edému po operaci katarakty u pacientů s diabetickou retinopatií

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antirevmatika

Vydáno: 23.5.2017

Lokální léčba diklofenakem snižuje nitrooční koncentraci interleukinu 12 a výskyt makulárního edému po operaci katarakty u pacientů s diabetickou retinopatií

Diabetická retinopatie patří mezi hlavní komplikace diabetu. Podle odhadů je jednou z nejčastějších příčin ztráty zraku u dospělých ve věku 20−74 let. Diabetes také přispívá ke vzniku katarakty. Pacienti pak musejí podstoupit operaci obou očí technikou fakoemulzifikace.

Nitrooční záněty u diabetiků

Některé studie naznačily, že operace katarakty zhoršuje diabetickou retinopatii a vede ke vzniku cystoidního makulárního edému (CME). Další výzkumy zjistily u diabetiků signifikantně zvýšenou nitrooční koncentraci prozánětlivých interleukinů (IL-6, IL-8 a IL-12) ve srovnání s pacienty bez diabetu. Tato skutečnost naznačuje, že někteří nemocní s diabetickou retinopatií trpí subklinickým nitroočním zánětem. Přes pokroky v operaci katarakty může CME výsledek operace podstatně zhoršit.

Možnosti léčby

K dispozici jsou v této indikaci dvě skupiny léčiv: kortikosteroidy a nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs). Kortikosteroidy potlačují pooperační zánět, ale nesnižují výskyt CME, navíc potenciálně zvyšují nitrooční tlak. Několik studií ukázalo pozitivní účinek NSAIDs na léčbu CME. Diklofenak ze skupiny NSAIDs inhibuje enzym cyklooxygenázu, která se účastní biosyntézy prostaglandinů. Používá se k léčbě pooperačního zánětu u pacientů po operaci katarakty a ke snížení bolesti a fotofobie u nemocných, kteří podstupují refrakční zákrok na rohovce.

Cíle studie

Chorvatští autoři uskutečnili od ledna 2013 do prosince 2014 prospektivní dvojitě zaslepenou randomizovanou kontrolovanou klinickou studii. Jejím cílem bylo zjistit, zda předoperační léčba pomocí NSAIDs snižuje koncentraci nitroočního interleukinu 12 a výskyt CME u pacientů s neproliferativní diabetickou retinopatií po operaci katarakty.

Průběh studie

Studie zahrnovala 55 pacientů s diabetem 2. typu (28 mužů, 27 žen), kteří byli randomizováni do dvou skupin. První skupina dostávala 7 dní před operací a 30 dní po ní 4× denně diklofenak ve formě topického 0,1% roztoku. Druhá kontrolní skupina přijímala 7 dní před operací placebo. Po operaci pokračovala standardní léčbou 0,1% roztokem dexamethasonu 4× denně po dobu 30 dnů. Oběma skupinám byly aplikovány během 30 dnů 4× denně tobramycinové oční kapky v rámci pooperační antibiotické profylaxe. 7 dní před operací, v den operace a 1, 7, 30 a 90 dní po operaci bylo provedeno oftalmologické vyšetření pomocí optické koherentní tomografie (OCT).

Výsledky

Signifikantní vztah mezi změnou průměrné tloušťky centrální jamky (CFT) a koncentrací IL-12 v komorové vodě v den operace nebyl zjištěn u žádné skupiny. Pacienti v diklofenakové skupině měli výrazně nižší nárůst CFT ve srovnání s pacienty v kontrolní skupině (p < 0,001) a nižší koncentraci IL-12 v komorové vodě (p = 0,007).

Závěr

Z výsledků vyplývá, že kombinace předoperační a pooperační léčby topickými NSAIDs může snížit výskyt CME u pacientů s diabetickou retinopatií a zlepšit výsledek operace katarakty.

(lkt)

Zdroj: Medić A., Jukić T. Matas A. et al. Effect of preoperative topical diclofenac on intraocular interleukin-12 concentration and macular edema after cataract surgery in patients with diabetic retinopathy: a randomized controlled trial. Croat Med J 2017 Feb 28; 58 (1): 49−55, doi: 10.3325/cmj.2017.58.49.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv aplikačního režimu na rychlost pronikání diklofenaku kožní bariérou

Transdermální aplikace nesteroidních antiflogistik představuje u onemocnění pohybového aparátu často používanou lokální léčbu. Transdermální technologie se stále zdokonaluje. Prioritní snahou je zvýšit prostupnost kožní bariéry, aby se dosáhlo klinicky účinné koncentrace léčiva v cílových tkáních.

Lokální aplikace diklofenaku a ovlivnění protidestičkového účinku kyseliny acetylsalicylové

Nesteroidní protizánětlivé léčivé látky (NSAIDs − nonsteroidal anti-inflammatory drugs) mohou interagovat s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) na úrovni snížení jejího protidestičkového účinku a tím u rizikových pacientů zvyšovat riziko rekurentní trombotické příhody. Je tento efekt stejný u topické a perorální formy diklofenaku?

Lokální aplikace diklofenaku a jeho účinnost při osteoartróze kolene

Topická aplikace nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs) je alternativou k perorálnímu podání těchto léčiv. Na účinnost a bezpečnost lokálního podání diklofenaku u pacientů s osteoartrózou (OA) se zaměřila studie provedená na 60 revmatologických a ortopedických pracovištích v USA.Všechny novinky