Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antirevmatika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Lokální aplikace diklofenaku a jeho účinnost při osteoartróze kolene

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antirevmatika

Vydáno: 6.3.2017

Lokální aplikace diklofenaku a jeho účinnost při osteoartróze kolene

Topická aplikace nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs) je alternativou k perorálnímu podání těchto léčiv. Na účinnost a bezpečnost lokálního podání diklofenaku u pacientů s osteoartrózou (OA) se zaměřila studie provedená na 60 revmatologických a ortopedických pracovištích v USA.

Cíl studie

Randomizovaná dvojitě zaslepená multicentrická studie zkoumala účinnost a bezpečnost topické aplikace 1% diklofenaku sodného při osteoartróze kolenního kloubu. Autoři studie poukázali na dřívější zjištění, že topická aplikace NSAIDs vykazuje stejné účinky jako perorálně podané NSAIDs, ovšem s výrazně nižší systémovou zátěží pro pacienty. Upozornili také na metaanalýzy, které prokázaly u topické aplikace kapsaicinu a salicylátů pouze omezený efekt na bolest při OA kolene.

Metodika studie

Do studie bylo zapojeno 420 pacientů (můžu i žen ≥ 35 let) s osteoartrózou kolene v 1.−3. stadiu hodnoceném dle Kellgrena a Lawrence, která trvala déle než 6 měsíců. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – první z nich si po dobu 12 týdnů 4× denně aplikovala na kloub 4 g gelu s obsahem diklofenaku (208 pacientů), druhá skupina používala stejné množství gelu bez obsahu diklofenaku (212 pacientů).

K hodnocení účinnosti po 1., 4., 8. a 12. týdnu trvání studie bylo použito skóre WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis Index), jež se zaměřuje na bolest, ztuhlost kloubů a omezení běžných denních aktivit. Dále se hodnotila bolest při pohybu po 4 týdnech aplikace gelu. Celkové zhodnocení přínosu léčby proběhlo po 12 týdnech.

Výsledky – účinnost

Při závěrečném hodnocení bolesti a funkce kloubů po 12týdenním období vykazovala skupina používající gel s diklofenakem zmírnění bolesti hodnocené dle indexu WOMAC o 52,6 %, druhá skupina o 43,1 % (p = 0,008). Zlepšení funkce kloubů uvedlo 49,7 % pacientů ze skupiny s topicky podávaným diklofenakem, zatímco u placebové skupiny šlo o 39,4 % (p = 0,004). Bolest při pohybu významně ustoupila po 4 týdnech aplikace diklofenaku. S diklofenakem bylo spokojeno 56 % pacientů.

Výsledky – bezpečnost

Bezpečnost byla hodnocena na základě klinického hodnocení laboratorních dat, měření životních funkcí, fyzikálního vyšetření a výskytu nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky související s léčbou byly pozorovány u 7,7 % pacientů, kteří si aplikovali diklofenak. V placebové skupině to bylo 4,2 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla dermatitida v místě aplikace diklofenaku. Dermatitida je běžně pozorována i při topickém podání jiných NSAIDs. Nežádoucí účinky gastrointestinálního charakteru se objevily u 5,3 % pacientů ze skupiny léčené diklofenakem a u 4,2 % pacientů z placebové skupiny.

Závěr

Topická aplikace gelu s diklofenakem prokázala účinnost v případech, kdy osteoartrózu provází bolesti a funkční omezení. Léčba byla dobře tolerována bez ohledu na stupeň postižení či věk pacientů. Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími zjištěními, která se týkají účinnosti a bezpečnosti topické aplikace diklofenaku. Přínosem topické léčby je především minimální systémová zátěž související s podáváním NSAIDs.

(pak)

Zdroj: Baraf H. S., Gold M. S., Clark M. B., Altman R. D. Safety and efficacy of topical diclofenac sodium 1% gel in knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Phys Sportsmed 2010; 38 (2): 19−28. doi: 10.3810/psm.2010.06.1779

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost topických nesteroidních antirevmatik − přehled kontrolovaných studií

Analýza publikovaných studií provedená autory z Oxfordské univerzity hodnotí účinnost a bezpečnost lokálních nesteroidních antirevmatik (NSAIDs) v léčbě chronické muskuloskeletální bolesti. Přináší také výsledky porovnání lokálních a perorálních systémových NSAIDs. Původní práce z roku 2012 byla aktualizována na základě nově publikovaných studií v roce 2016.

Diklofenakem a pantoprazolem indukovaná rhabdomyolýza: potenciální léková interakce

Léčiva představují jednu z etiologických příčin akutní rhabdomyolýzy (AR). Nejčastěji je léčivy indukovaná AR spojená s inhibitory HMG-CoA-reduktázy, může však mít původ také v užívání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv a inhibitorů protonové pumpy.

Diklofenak snížil výskyt pankreatitidy po ERCP

Akutní pankreatitida je nejčastější nežádoucí příhodou, která komplikuje endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii (ERCP). Autoři článku publikovaného v červnu 2016 zkoumali účinnost profylaktického podání diklofenaku (intramuskulárně nebo rektálně) z hlediska omezení výskytu pankreatitidy po ERCP.Všechny novinky