Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antihistaminika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Efekt aplikace dimetindenu na projevy urtikarie

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antihistaminika

Vydáno: 27.3.2017

Efekt aplikace dimetindenu na projevy urtikarie

V klinické studii byl zkoumán efekt topické aplikace dimetinden-maleinátu na redukci velikosti pomfu a erytému po intradermální aplikaci různých látek vyvolávajících kožní reakci. Dimetinden byl vyhodnocen jako středně silně účinné H1-antihistaminikum.

Dimetinden maleinát je dostupný jak v lékové formě k perorálnímu užití, tak ve formě gelu k topické aplikaci. Britští autoři zkoumali efekt aplikace 0,1% gelu na zmírnění projevů urtikarie — velikosti pomfu a erytému. 

Metodika a průběh studie

Dvojitě zaslepené studie se zúčastnilo 16 osob: 10 zdravých dobrovolníků a 6 pacientů (3 s psoriázou, 1 s atopickým ekzémem, 1 s bércovým vředem, 1 po dermatologickém chirurgickém zákroku). Nejprve byl každému subjektu nanesen na jedno předloktí gel s obsahem 0,1 % dimentinden-maleinátu a na druhé předloktí gel bez účinné látky. Poté byla obě předloktí na 3 hodiny překryta.

Po sejmutí krytí byly subjektům na obou předloktích intradermálně aplikovány látky vyvolávající kožní reakci. U 5 osob bylo aplikováno 0,5 μg, 2 μg a 8 μg histamin-fosfátu, 6 subjektů dostalo injekci s obsahem 100 μg polymeru 48/80 a zbývajících 6 subjektů dostalo 1 jednotku antigenu prachového roztoče (Dermatophagoides pteromyssinus). Jeden subjekt se účastnil jak histaminového testu, tak i testu na prachové roztoče.

Po 10 minutách byly obrysy pomfů obtaženy kuličkovým perem a přeneseny na papír. Následně byla digitálně změřena velikost jejich plochy. Plocha pomfů byla vypočtena po odečtení velikosti reakce na injekci vehikula, ve kterém byly látky rozpuštěny (fyziologický roztok). Erytém nebyl měřen, pouze vizuálně srovnáván.

Výsledky

U histaminového testu byla velikost pomfu statisticky významně menší na předloktí po aplikaci dimetindenu u dávky 2 a 8 μg (p = 0,02; resp. p = 0,03). U dávky 0,5 μg nebylo zmenšení statisticky významné. Při procentuálním vyjádření došlo k průměrnému zmenšení pomfu o 44 % u všech dávkování.

Také pro polymer 48/80 byl rozdíl velikosti pomfů statisticky významný. Na předloktí s aplikovaným dimetindenem byla průměrná plocha pomfu 0,93 cm2, na předloktí s placebem činila 1,58 cm2 (p = 0,03). Procentuální míra zmenšení dosáhla 43 %.

Při použití antigenu prachového roztoče byla průměrná plocha pomfu po aplikaci dimetindenu 0,82 cm2 a po aplikaci placeba 1,25 cm2. Procentuální rozdíl velikosti činil 31 %, avšak rozdíl nebyl statisticky významný.

Vizuální srovnání erytému ukázalo jeho redukci na předloktí ošetřeném dimetindenem v případě aplikace 2 μg a 8 μg histamin-fosfátu u všech 5 subjektů a u 4 z 5 subjektů, jimž byla aplikována dávka 0,5 μg histamin-fosfátu. K redukci došlo i u 5 ze 6 osob po aplikaci polymeru 48/80 i antigenu prachového roztoče.

Závěr

Dimentinden-maleinát redukuje projevy urtikarie (velikost pomfu a erytém) u intradermálně podaného histaminu, polymeru 48/80 i antigenu prachového roztoče. Topická aplikace však na rozdíl od perorální není spojena se sedativním účinkem. Efekt redukce projevů urtikarie je srovnatelný i s jinými H1-antihistaminiky se sedativním účinkem.

(norg)

Zdroj: Humphreys F., Shuster S. The effect of topical dimethindene maleate on weal reactions. Br J Clin Pharmacol 1987; 23 (2): 234−236.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lokálně aplikovaná antihistaminika mohou mít významný protizánětlivý efekt

Systémové podávání antagonistů histaminových receptorů H1 a H2 (H1r a H2r) se používá pro protisvědivé a centrálně sedativní účinky, ale má jen malý protizánětlivý efekt. Řada onemocnění kůže je spojena s poruchou její bariérové funkce. Je známo, že keratinocyty exprimují receptory H1 i H2. Otázkou, zda by účinnost antagonistů H1r a H2r byla vyšší v případě lokální aplikace u zánětlivých dermatóz, se zabývali autoři mezinárodní studie zveřejněné v Journal of Investigative Dermatology.

Systémově podávaná antihistaminika mají u dětí více nežádoucích účinků, než se předpokládalo

Antihistaminika se používají pro léčbu alergické rinitidy, konjunktivitidy, chronické spontánní urtikarie a atopického ekzému. Na základě dříve provedených studií se předpokládalo, že H1 antihistaminika druhé generace mají u dětí jen málo nežádoucích účinků. Vyhodnocením dat z databáze nizozemského farmakovigilančního centra Lareb však bylo zjištěno, že byly hlášeny nežádoucí účinky, které v dříve provedených studiích zabývajících se bezpečností těchto látek dosud nebyly popsány.

Správné indikace H1 antihistaminik 1. generace

Jak se můžeme přesvědčit v mnoha lékových skupinách, nástup nové generace léčiv automaticky neznamená konec té předchozí. Její nedostatky dokonce mohou v určitých případech skýtat terapeutické výhody, jak ukazuje příklad antihistaminik 1. generace.Všechny novinky