Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Suplementace vápníkem a vitD: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Suplementace vápníku a vitaminu D v prevenci zlomenin − aktualizovaná metaanalýza

Specializace: ortopedie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Suplementace Ca + vit.D

Vydáno: 5.11.2017

Suplementace vápníku a vitaminu D v prevenci zlomenin − aktualizovaná metaanalýza

Prezentovaná práce shromáždila randomizované kontrolované studie na téma suplementace vápníkem a vitaminem D v prevenci zlomenin. Následná metaanalýza potvrdila signifikantní snížení výskytu fraktur u takto suplementovaných pacientů.

Cíl práce

Ačkoliv suplementace vápníkem a vitaminem D je všeobecně doporučována jako prevence osteoporózy a následných fraktur, ohledně užívání těchto doplňků a skutečného rizika zlomenin existuje stále kontroverze. Cílem studie tedy bylo vyhodnocení tohoto rizika u dospělých.

Metodika analýzy

Byla provedena literární rešerše databáze PubMed pro období od 1. července 2011 do 31. července 2015. Vybrány byly randomizované kontrolované studie popisující efekt užívání vápníku a vitaminu D na incidenci zlomenin. Z těchto studií autoři zpracovali kvalitativní a kvantitativní data – pomocí statistického random-effect modelu vytvořili metaanalýzu, která poskytla odhad celkového relativního rizika (SRRE – summary relative risk estimate) výskytu fraktur obecně a fraktur kyčelního kloubu.

Výsledná zjištění

Z dostupných článků jich 8 splnilo kritéria pro zařazení do primární analýzy. Celkově tak do ní bylo zahrnuto 30 970 účastníků, respektive 192 fraktur kyčelního kloubu a 2 231 fraktur celkově.

Výsledky ukázaly, že suplementace vápníkem a vitaminem D vedla k signifikantnímu, 14% snížení rizika fraktur (SRRE 0,86; 95% CI 0,75–0,98). Pro riziko zlomeniny kyčelního kloubu bylo spočítáno 39% snížení (SRRE 0,61; 95% CI 0,46–0,82). Četné analýzy citlivosti a podskupin poskytly podobné souhrnné informace.

Závěry

Metaanalýza podporuje užívání doplňků obsahujících vápník v kombinaci s vitaminem D jako způsob snížení rizika osteoporotických zlomenin u pacientů středního a vyššího věku, ať už žijících v pečovatelských domech, nebo ve vlastní domácnosti.

V České republice je kombinace vápníku s vitaminem D dostupná v různých lékových formách: jako klasické tablety, žvýkací tablety s příchutí citronu či jahody a granule pro přípravu perorálního roztoku.

(mir)

Zdroje:
1. Weaver C. M., Alexander D. D., Boushey C. J. et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. Osteoporos Int 2016 Jan; 27 (1): 367−376, doi: 10.1007/s00198-015-3386-5.
2. Weaver C. M., Dawson-Hughes B., Lappe J. M., Wallace T. C. Erratum and additional analyses re: Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. Osteoporos Int 2016 Aug; 27 (8): 2643−2646, doi: 10.1007/s00198-016-3699-z.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vitamin K a osteoporóza − velmi těsné spojení

Vitamin K je název nikoliv jedné látky, ale celé skupiny lipofilních látek, které jsou považovány za kofaktory syntézy některých lidských proteinů. Nás dnes bude zajímat především vitamin K2.

Adherence k terapii osteoporózy v České republice − výsledky dotazníkového průzkumu

Osteoporóza je systémové onemocnění charakterizované snížením kostní hustoty a kvality kostní tkáně s následným zvýšením křehkosti a náchylnosti kostí ke vzniku zlomenin. Průzkum českých vědců se soustředil na adherenci k terapii osteoporózy z pohledu praktických lékařů a jejich pacientů.

Farmakoterapie osteoporózy v osmi bodech

Osteoporóza je dnes tak častá, že by nás to mohlo svádět k podceňování jejího významu. Riziko fraktur páteře a proximálního femuru bychom však měli mít stále na zřeteli, stejně jako to, že existuje řada možností léčby.Všechny novinky