Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Zvýšení dávky mesalazinu při relapsu ulcerózní kolitidy na nízkodávkové udržovací terapii

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 17.10.2017

Zvýšení dávky mesalazinu při relapsu ulcerózní kolitidy na nízkodávkové udržovací terapii

Pokud vznikne relaps ulcerózní kolitidy i přes udržovací terapii, neznamená to léčebné selhání mesalazinu. Zvýšení jeho dávky až na dvojnásobek může být postačujícím krokem.

Dávkování mesalazinu

Mesalazin se běžně používá pro udržení ulcerózní kolitidy v remisi. Pokud je to možné, jsou při udržovací léčbě používány spíše nižší dávky mesalazinu, to znamená okolo 2 g účinné látky denně. Tato terapie obvykle plní svůj cíl velmi dobře, ale i u pacienta na udržovací léčbě se může objevit relaps. Zvýšení dávky mesalazinu je v takové chvíli bezpečným a efektivním krokem, jak ukazuje i zde prezentovaná japonská studie.

Sledovaný soubor pacientů a průběh studie

Soubor probandů tvořilo 90 pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří jako udržovací léčbu užívali perorálně mesalazin v dávkách 1,5–2,25 g/den. Nemocní prodělali relaps, který je posunul do stadia lehce až středně aktivní ulcerózní kolitidy. Následujících 8 týdnů po zjištění relapsu byli léčeni dávkou 4 g mesalazinu denně. Na začátku i na konci tohoto období byli pacienti endoskopicky vyšetřeni. Hodnoceno bylo jak endoskopické, tak klinické zlepšení.

Výsledky

Léčba byla všemi pacienty dobře tolerována, u žádného z nich se během 8 týdnů vysokodávkové léčby nevyvinuly závažné nežádoucí účinky. U 59 nemocných (66 %) došlo ke klinickému zlepšení ve frekvenci stolic a/nebo krvácení z konečníku. U 40 z nich (44 %) bylo dosaženo klinické remise (normální frekvence stolic a žádné krvácení z konečníku). 43 pacientů (48 %) vykazovalo endoskopické zlepšení, 25 z nich (28 %) endoskopickou remisi.

Závěr

Zvýšení dávky mesalazinu na 4 g/den se zdá být bezpečné a efektivní u pacientů, u kterých došlo k relapsu ulcerózní kolitidy při nízkodávkové udržovací terapii dávkami 1,5–2,25 g mesalazinu/den.

(luko)

Zdroj: Yamamoto T., Umegae S., Matsumoto K. High-dose mesalazine treatment for ulcerative colitis patients who relapse under low-dose maintenance therapy. Dig Liver Dis 2011; 43 (5): 386−390, doi: 10.1016/j.dld.2010.11.016.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Protektivní účinek derivátů kyseliny 5-aminosalicylové na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu u zánětlivých střevních onemocnění

Přes rozsáhlý výzkum chemoprotektivních účinků kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA) u pacientů se zánětlivými střevními onemocněními (IBD) jsou výsledky stále nejednoznačné. Autoři nedávno publikované studie si dali za cíl systematicky zhodnotit dostupnou literaturu a shrnout důkazy o účinku 5-ASA na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC) a dysplazie (Dys) u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) nebo Crohnovou chorobou (CD).

Mesalazin snižuje u pacientů s idiopatickými střevními záněty riziko vzniku kolorektálního karcinomu

Rozsáhlá nově provedená metaanalýza klinických studií se zabývala možnými preventivními účinky 5-aminosalicylátů na rozvoj kolorektálních neoplazií u pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD).

Podávání aminosalicylátů u nemocných s Crohnovou chorobou podle pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP

Postavení aminosalicylátů v léčbě Crohnovy choroby (CN) je nejasné, mezinárodní doporučení jsou k jejich použití v indukční i udržovací léčbě CN víceméně odmítavá. Nicméně data z klinické praxe i některých retrospektivních kohortových studií poukazují na relativně dobrou účinnost této léčby u skupiny nemocných s „indolentním“ průběhem nemoci. Nežádoucí účinky jsou navíc minimální a náklady akceptovatelné.Všechny novinky