Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Zvýšené riziko pneumonie u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 6.4.2013

Zvýšené riziko pneumonie u pacientů s IBD

U pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) se můžeme setkat se zvýšeným rizikem vzniku infekčních komplikací. Američtí gastroenterologové se danou problematikou blíže zabývali ve své nedávno publikované práci, přičemž se zaměřili konkrétně na infekce respirační. Tato americká studie se pokusila určit riziko vzniku pneumonie u pacientů s IBD a stejně tak zjistit, nakolik může specifická medikace toto riziko ovlivnit.

Autoři provedli retrospektivní kohortovou studii a studii případů a kontrol za použití dat z databáze IMS Health Inc, LifeLink Health Plan Claims Database. V kohortové studii byli každému z IBD pacientů přiřazeni čtyři pacienti bez tohoto onemocnění. Riziko vzniku pneumonie bylo hodnoceno poměrem výskytu (IRR) a za pomoci Coxova modelu proporcionálního rizika. Ve studii případů a kontrol pak byli ke každému ze 4 856 IBD pacientů s pneumonií přiřazeni čtyři pacienti bez pneumonie. K určení spojitosti mezi medikací a vznikem pneumonie byla použita metoda logistické regrese.

Sledovanou kohortu tvořilo 50 932 pacientů s Crohnovou nemocí (CD), 56 403 pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) a 1 269 jedinců s neurčenou IBD. Těmto pacientům pak bylo přiřazeno celkem 434 416 pacientů bez IBD. Medián následného sledování v rámci studie byl 24 měsíců. U jedinců s IBD bylo při srovnání s jedinci bez tohoto onemocnění pozorováno zvýšené riziko vzniku pneumonie (IRR 1,82, 95% CI 1,75–1,88). Dle Coxovy analýzy zůstalo toto riziko zvýšené u pacientů s IBD oproti jedincům bez tohoto onemocnění, a to jak u CD (HR 1,71, 95% CI 1,62–1,80), tak u UC (HR 1,41, 95% CI 1,34–1,48). Dle analýzy případů a kontrol pak bylo se vznikem pneumonie nezávisle spojeno užívání biologické terapie (OR 1,32, 95% CI 1,11–1,57), kortikosteroidů (OR 1,91, 95% CI 1,72–2,12), thiopurinů (OR 1,13, 95% CI 1,00–1,27), inhibitorů protonové pumpy (OR 1,15, 95% CI 1,04–1,26) a narkotik (2,28, 95% CI 2,09–2,48).

Z uvedených zjištění tedy vyplynulo, že pacienti s IBD mají zvýšené riziko vzniku pneumonie. Se vznikem pneumonie jsou pak v této populaci spojeny zejména léky jako kortikosteroidy nebo narkotika. Důraz na primární prevenci vzniku pneumonie prostřednictvím vakcinace a eliminace rizikových faktorů je tedy nepochybně oprávněný.

(mik)

Zdroj: Long M. D., Martin C., Sandler R. S., Kappelman M. D. Increased risk of pneumonia among patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2013 Feb; 108 (2): 240–8; doi: 10.1038/ajg.2012.406.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

U pacientů s manifestací IBD ve vyšším věku bývá klinický průběh nemoci mírný

V prestižním medicínském periodiku Gut byly teprve nedávno publikovány výsledky velké francouzské populační kohortové studie. Účastnilo se jí celkem 841 pacientů s IBD, kteří byli v době stanovení diagnózy (1988–2006) starší 60 let.

Vliv proximální lokalizace Crohnovy nemoci na její další chování a potřebu chirurgického výkonu

Dle Montrealské klasifikace lokalizace Crohnovy nemoci (CD) zahrnuje proximální nemoc jak postižení esofagogastroduodena (EGD), tak i postižení jejuna.

S infekcemi související hospitalizace jsou spojeny se zvýšenou morbiditou pacientů s IBD

Závažné infekce patří k nezanedbatelným vedlejším účinkům imunosupresiv užívaných v léčbě Crohnovy nemoci (CD) a ulcerózní kolitidy (UC).Všechny novinky