Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Využití nové metody pro detekci kolorektálního karcinomu

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 12.6.2009

Využití nové metody pro detekci kolorektálního karcinomu

V dubnovém čísle odborného časopisu Gastroenterology vyšel článek amerického autora Rexe popisující studii, která hodnotila schopnost metody zvané narrow-band imaging (NBi) použitelné při kolonoskopii identifikovat biologickou povahu polypů tlustého střeva a určit, které není nutné resekovat. Tato metoda se ukázala jako dostatečně přesná.

Principem NBi zobrazení je využití přirozených vlastností krátkých vlnových délek z oblasti viditelného spektra světla. Speciálním zabudovaným filtrem se z bílého světla získávají vlnové délky 415 a 540 nm, které mají schopnost průniku do různých vrstev sliznice. Různé vlnové délky se pak odrážejí nebo absorbují podle charakteristik tkání, čímž je umožněna vizualizace jemných rozdílů ve struktuře tkáně a zejména vizualizace charakteru a distribuce kapilární sítě ve sliznici.

Kolorektální karcinom patří mezi přední příčiny morbidity a mortality. Kolonoskopie je zlatým standardem v jeho včasné detekci. Odstranění nebo vyšetření všech polypů z tlustého střeva však představuje velkou zátěž jak pro pacienta, tak pro společnost. Z pohledu pacienta je biopsie nebo polypektomie spojená se zvýšením rizika prováděného výkonu. Riziko krvácení během kolonoskopie narůstá při polypektomii desetkrát. Možnost určit povahu kolorektálního polypu během endoskopie redukuje rizika polypektomie a zároveň snižuje náklady na histologické vyšetření.

Rex ve studii vyhodnotil účinnost speciálního videoendoskopu s NBi. V této studii byla využita databáze 320 endoskopických charakteristik spojených s adenomatózní a hyperplastickou histologií. Tyto rysy byly testovány v prospektivní studii, kde bylo hodnoceno 451 kolorektálních polypů. Polypy byly vyšetřeny endoskopicky a byly oklasifikovány. Primárním cílem studie bylo určit prediktivní hodnotu endoskopické interpretace histologické povahy polypů velikosti 5 mm a menších. V této studii bylo vyšetřeno 88 % polypů menších 5 mm. Bylo dosaženo 92% senzitivity a 87% specificity.

Kolonoskopie s NBi je metodou, která zřejmě bude v budoucnu velmi rozšířená, tedy pokud i další a větší studie potvrdí velmi příznivé hodnoty specificity a senzitivity při klasifikaci polypoidních útvarů v tlustém střevě.

Zdroj:

 1. Rex DK. Narrow-band imaging without optical magnification for histologic analysis of colorectal polyps.
  Gastroenterology 2009(Apr);136(4):1174–1181. Epub 2008 Dec 10.
 2. Pohl H, Robertson DJ. Confidence with narrow band imaging: will it change our practice of polyp resection?
  Gastroenterology 2009;136(4):1149–1151. Epub 2009 Feb 24.
 3. (mid)

   

  Hodnocení článku

  Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
   
   

  Sdílení a tisk

  Doporučit článek e-mailem

  Vytisknout
   
   

  Čtěte dále

  Nový koncept kontinentní ileostomie: T-pouch

  První kontinentní ileostomie byla popsána Kockem již v r.1969. Jednalo se o vysokoobjemový, nízkotlaký rezervoár s vchlípeným segmentem střeva, který plnil funkci chlopně. Tato metoda umožňovala pacientům vyprázdnění rezervoáru jednoduchým zavedením katétru. Přestože Kockova kontinentní ileostomie je všeobecně akceptována, 15–40 % jedinců vyžaduje chirurgickou revizi.

  Podávání mesalazinu jednou nebo dvakrát denně pro udržení remise ulcerózní kolitidy: demografická a základní data dvanáctiměsíční jednoduše zaslepené randomizované kontrolní studie

  Současná terapie ulcerózní kolitidy využívající 5-ASA většinou vyžaduje podávání léku několikrát v průběhu dne, což může vést ke snížené adherenci k léčbě...

  Komplikace stomií a jejich četnost

  Komplikace stomií představují pro pacienty výrazné zhoršení kvality jejich života. Organizace WOC provedla monitoring výskytu těchto komplikací. Zmíněný výzkum se týkal sběru dat z 21 studií publikovaných v Anglii od ledna roku 1990 do srpna 2007. Studie zahrnovaly statistické údaje o počtu pacientů s různými komplikacemi po kolostomii, ileostomii či urostomii.  Všechny novinky