Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Výskyt dysplazie a adenokarcinomu u pacientů s IBD a strikturami

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 8.12.2015

Výskyt dysplazie a adenokarcinomu u pacientů s IBD a strikturami

Přítomnost striktur tlustého střeva či epiteliální dysplazie jsou známé rizikové faktory pro nádor kolorekta u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD). Výsledky nedávno publikované práce hodnotily spojitost mezi strikturami tlustého střeva a rizikem výskytu epiteliální dysplazie, popřípadě adenokarcinomu, v oblasti tlustého střeva.

Ve studii případů a kontrol, která hodnotila koloskopické nálezy 53 568 pacientů s IBD, byla srovnávána prevalence striktur mezi těmi nemocnými, u kterých byla zachycena dysplazie sliznice či adenokarcinom. Analýza byla provedena pomocí multivariantní logistické regrese.

Prevalence striktur byla 1,06a% u nemocných s ulcerózní kolitidou (UC) a 8,71a% u nemocných s Crohnovou chorobou (CD). Prevalence slizniční dysplazie byla 3,22y% pro skupinu UC a 2,08y% pro skupinu CD. Prevalence dysplazie byla obdobná mezi pacienty s IBD se strikturami a bez nich: 2,82 % oproti 2,41 %. Prevalence adenokarcinomu byla vyšší u nemocných se strikturami oproti těm, u kterých striktury nalezeny nebyly: 0,78 % oproti 0,11 % (odds ratio = 6,87; 95% CI 3,30–12,89).

Multivariantní analýza ukázala, že s dysplazií byly nezávisle spojeny vyšší věk, mužské pohlaví a UC, nikoliv však přítomnost striktur. Vyšší věk, dysplazie a přítomnost striktur byly signifikantně a nezávisle spojeny s výskytem kolorektálního tumoru.

Prevalence epitelové dysplazie tedy u pacientů s IBD a strikturami tlustého střeva není zvýšená.

(eza)

Zdroj: Sonenberg A., Genta R. M. Epithelial dysplasia and cancer in IBD strictures. J Crohns Colitis – publikováno online 16. června 2015; doi: 10.1093/echo-jcc/jjv108

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dostupnost 5-aminosalicylové kyseliny uvolňované z perorálních lékových forem

Různé registrované perorální léčivé přípravky s obsahem kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA) neboli mesalazinu, podávané v léčbě ulcerózní kolitidy, se mohou mezi sebou lišit v uvolňování 5-ASA v tlustém střevě. Tato recentní americká studie zkoumá uvolňování 5-ASA vlivem pH prostředí.

Vliv imunosupresivní terapie na tvorbu protilátek proti hepatitidě B u nespecifických střevních onemocnění

Očkování proti hepatitidě B (HBV) není mezi pacienty s nespecifickými střevními záněty (IBD) příliš rozšířené. Konsenzuální doporučení European Crohn’s and Colitis Organisation ovšem doporučuje u všech pacientů s IBD vyšetření protilátek proti HBV při stanovení diagnózy a očkování všech negativních pacientů.

Hladiny fekálního kalprotektinu jako biomarker léčby rektálním mesalazinem u aktivní ulcerózní kolitidy

Je již známé, že existuje velmi úzká spojitost mezi závažností endoskopicky potvrzeného zánětu a hladinami fekálního kalprotektinu. Japonská studie jako první takto neinvazivně monitoruje účinnost terapie mesalazinovými čípky u pacientů s proktitidou v rámci ulcerózní kolitidy.Všechny novinky