Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Výhody kombinovaného perorálního a rektálního podání mesalazinu II.

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 31.5.2010

Výhody kombinovaného perorálního a rektálního podání mesalazinu II.

Kombinované perorální a rektální podávání mesalazinu (Pentasa) je možné u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou – výhody kombinace dokládají výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie.

Účinnost léčby

Procento pacientů v remisi a těch, u nichž došlo ke zlepšení zdravotního stavu, bylo jak ve čtvrtém, tak i v osmém týdnu vyšší ve skupině, které byla podávána rektální suspenze obsahující mesalazin (ve srovnání s kontrolní skupinou, která dostávala mesalazin pouze perorálně a rektálně jí bylo podáváno placebo).

Ve čtvrtém týdnu bylo dosaženo remise u 44 % pacientů (95% interval spolehlivosti – confidence interval – 31–58 %) ze skupiny, které byl podáván rektálně mesalazin, a u 34 % pacientů ze skupiny, které bylo rektálně podáváno placebo. V osmém týdnu pak došlo k remisi u 64 % pacientů ve skupině, které byl kombinovaně podáván mesalazin, a u 43 % pacientů v kontrolní skupině. Zlepšení zdravotního stavu bylo po čtyřech týdnech dosaženo u 89 % (95% CI 78–96 %) pacientů ve skupině s rektálně podávaným mesalazinem a u 62 % (95% CI 46–75 %) pacientů v kontrolní skupině. Po osmi týdnech pak bylo zlepšení zaznamenáno u 86 % pacientů ve skupině, které byl kombinovaně podáván mesalazin, a u 68 % v kontrolní skupině, které byl mesalazin podáván pouze perorálně.

Léčba byla pacienty přijímána velmi dobře – celkem 51 z 61 (84 %) jedinců ve skupině, které byla podávána rektální suspenze s mesalazinem, a 45 z 53 (85 %) pacientů, kterým bylo rektálně podáváno placebo, bylo ochotno podstoupit kombinovanou terapii mesalazinem v budoucnosti.

Závěrem lze tedy říci, že kombinované podávání mesalazinu je u pacientů s mírnou až středně těžkou ulcerózní kolitidou výhodnější než pouze perorální podávání mesalazinu. Jde o bezpečnou a dobře tolerovanou léčbu, která může být považována za metodu první volby.

(hak)

Zdroj:

  1. P. Marteau, C. S. Probert, S. Lindgren, M. Gassul, T. G. Tan, A. Dignass, R. Befrits, G. Midhagen, J. Rademaker, M. Foldager: Combined oral and enema treatment with Pentasa (mesalazine) is superior to oral therapy alone in patients with extensive mild/moderate active ulcerative colitis: a randomised, double blind, placebo controlled study, Gut 2005; 54: 960–965.
    doi: 10.1136/gut.2004.060103

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vitamín B6 jako prevence kolorektálního karcinomu

Doktorka Susanna C. Larsson se svými kolegy z Karolinska Institute ve Stockholmu, ve Švédsku zjistila, že vitamín B6 chrání proti nádoru tlustého střeva, a to speciálně u žen, které konzumují alkohol. Výsledky své studie vědci uveřejnili v červnovém čísle 2005 časopisu Gastroenterology.

Kolorektální karcinom v rodinné anamnéze může znamenat lepší prognózu

Výskyt kolorektálního karcinomu v rodinné anamnéze zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění. Podle článku publikovaného v časopise JAMA však mají pacienti se zatíženou rodinnou anamnézou paradoxně lepší prognózu, pokud se u nich kolorektální karcinom skutečně rozvine.

Uplatnění CT kolonografie v diagnostice nádorů tlustého střeva

Metoda zvaná CT kolonografie je neinvazivní možností screeningu kolorektálního karcinomu, přestože přesnost v detekci lézí nebyla dosud jasně definována u asymptomatických dospělých v rizikové skupině.Všechny novinky