Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Vliv imunosuprese na odpověď na pneumokokovou vakcinaci u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 20.9.2011

Vliv imunosuprese na odpověď na pneumokokovou vakcinaci u pacientů s IBD

Vzhledem k tomu, že imunomodulátory a protilátky proti tumor necrosis factor alfa (TNF) jsou stále více používány v terapii zánětlivých střevních onemocnění (IBD), je u těchto pacientů doporučováno očkování proti pneumokoku s cílem předejít oportunní pneumonii. Je známo, že imunosupresivní terapie může zhoršit imunitní odpověď na očkování. Italští lékaři proto hodnotili odpověď na pneumokokovou vakcinaci u čtyř různě léčených skupin pacientů (mesalazin, azathioprin, infliximab, infliximab a azathioprin).

Všem 96 pacientům s IBD (54 s Crohnovou chorobou, 42 s ulcerózní kolitidou) byla aplikována 23valentní polysacharidová mesalazin, azathioprin, infliximab, infliximab a azathioprin (PSV-23). Hladiny protilátek proti pneumokoku byly měřeny před vakcinací a nejméně 3 týdny po vakcinaci. Autoři zjišťovali jak odpověď na vakcinaci, tak i rizikové faktory zhoršené imunitní odpovědi na vakcinaci. Pacienti užívající mesalazin tvořili kontrolní skupinu.

Pacienti, kteří podstoupili terapii infliximabem nebo kombinovanou imunosupresivní léčbu, měli významně horší odpověď na vakcinaci (57,6 % a 62,5 %) ve srovnání se skupinou léčenou mesalazinem (88,6 %, p <0,05). Terapie samotným azathioprinem odpověď na vakcinaci neovlivnila (78,9 %, p = 0,43 ve srovnání se skupinou užívající mesalazin). Průměrné titry protilátek po vakcinaci byly významně nižší u pacientů léčených infliximabem nebo kombinovanou imunosupresí, než tomu bylo u kontrolní skupiny (p <0,05). Terapie infliximabem nebo kombinovaná imunosuprese významně snižovaly pravděpodobnost odpovědi na vakcinaci (OR = 0,17, 95% CI 0,04-0,64, p = 0,009 a OR = 0,21, 95% CI 0,05-0,91, p = 0,038). Pneumokoková vakcína byla obecně dobře tolerovaná a bezpečná.

Tato studie potvrdila, že anti-TNF terapie samotná nebo v kombinaci s azathioprinem zhoršuje odpověď na pneumokokovou vakcinaci u pacientů s IBD. Všichni pacienti s IBD by proto měli být očkováni ještě před zahájením anti-TNF terapie.

(mik)

Zdroj: Fiorino G, et al. Effects of immunosuppression on immune response to pneumococcal vaccine in inflammatory bowel disease: A prospective study. Inflamm Bowel Dis. E-Pub: 2011 Jun 14. doi: 10.1002/ibd.21800

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Problematika vakcinace u dětí a adolescentů s IBD

Děti a adolescenti se zánětlivou střevní chorobou (IBD) mají zvýšené riziko onemocnění, kterým lze předcházet vakcinací (VPD). Jsou to zejména invazivní pneumokoková onemocnění a onemocnění způsobená virem chřipky.

Riziko tromboembolismu u pacientů s IBD

Doporučení týkající se profylaxe venózního tromboembolismu (VTE) u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) mohou být upravována podle rizikových faktorů specifických pro daného pacienta.

Venózní tromboembolizmus u pacientů s IBD

V dubnovém čísle časopisu American Journal of Gastroenterology byl publikován zajímavý přehledný článek věnovaný problematice zánětlivých střevních onemocnění (IBD) jako rizikového faktoru vzniku trombembolických příhod.Všechny novinky