Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Venózní tromboembolizmus u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 20.8.2011

Venózní tromboembolizmus u pacientů s IBD

V dubnovém čísle časopisu American Journal of Gastroenterology byl publikován zajímavý přehledný článek věnovaný problematice zánětlivých střevních onemocnění (IBD) jako rizikového faktoru vzniku trombembolických příhod. Stejně tak bylo cílem upozornit na další potenciální rizikové faktory a preventivní i léčebné postupy těchto stavů u pacientů s IBD.

Za zmiňovaným účelem byly v databázích Medline a Embase systematicky dohledány všechny původní články pojednávající o venózních trombembolických příhodách u pacientů s IBD.

Mnoho velkých studií prokázalo, že pacienti s IBD mají ve srovnání s non-IBD pacienty 1,5- až 3,5krát vyšší riziko vzniku venózní trombembolické příhody. Velká populační studie prokázala, že aktivita zánětlivého střevního onemocnění je spojena s rozvojem vzniku trombembolizmu. I když největší relativní nárůst rizika v souvislosti s aktivitou nemoci byl pozorován u ambulantních pacientů s IBD, hospitalizovaní pacienti s IBD měli již v počátku značně vyšší riziko trombembolizmu než ambulantní pacienti. Jedna populační studie prokázala, že v případě hospitalizací spojených s trombembolizmem byla přítomnost IBD spojena s 2,5krát vyšším rizikem mortality. Žádná studie specificky nehodnotila potenciální benefit profylaxe trombembolické nemoci u hospitalizovaných či ambulantně sledovaných pacientů s IBD. Dosavadní studie neprokázaly zvýšené riziko krvácení v případě podávání středních dávek antikoagulační medikace u pacientů s aktivní formou IBD.

Autoři závěrem shrnují, že pacienti s IBD jsou ve srovnání s non-IBD pacienty ve zvýšeném riziku vzniku venózních trombembolických příhod a může být u nich pozorováno i vyšší riziko mortality spojené s trombembolizmem. Aktivita IBD je pak nezávislým rizikovým faktorem rozvoje trombembolické příhody. K lepšímu posouzení rizikových faktorů, dopadů na zdraví a možných preventivních strategií však budou zapotřebí velké prospektivní studie.

(mik)

Zdroj: Murthy S. K., Nguyen G. C.: Venous thromboembolism in inflammatory bowel disease: an epidemiological review. Am J Gastroenterol. 2011 Apr; 106 (4): 713–8; doi:10.1038/ajg.2011.53

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dysplazie jsou u pacientů s UC častější v distálních než proximálních oddílech kolon

U pacientů s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou (UC) doporučují současná guidelines zaměřená na sledování a časný záchyt dysplazií provedení kolonoskopie s odběrem mnohočetných biopsií ze všech čtyř kvadrantů v rozsahu každých 10 cm kolon.

Pediatrická modifikace Montrealské klasifikace IBD: Pařížská klasifikace

Crohnova nemoc (CD) a ulcerózní kolitida (UC) představují komplexní onemocnění s některými společnými a mnoha unikátními predisponujícími geny.

Prevalence a léčba anémie u dětí, adolescentů a dospělých s IBD

Děti a adolescenti se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) trpí častěji Crohnovou nemocí (CD) než ulcerózní kolitidou (UC) a jejich nemoc bývá často více extenzivní a závažná, než je tomu u dospělých.Všechny novinky