Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Účinnost imunosupresiv v terapii IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 10.6.2011

Účinnost imunosupresiv v terapii IBD

Data týkající se účinnosti analogů thiopurinů [azathioprinu, (AZA) a 6-mercaptopurinu (6-MP)], metotrexátu (MTX) a cyklosporinu v terapii zánětlivých střevních onemocnění (IBD) jsou kontroverzní. V dubnovém čísle časopisu American Journal of Gastroenterology byl publikován systematický přehled literatury dokladující účinnost imunosupresivní terapie při rychlém navození remise a v prevenci relapsu u ulcerózní kolitidy (UC) i Crohnovy nemoci (CD).

Analyzovány byly studie provedené u dospělých pacientů s IBD, kteří užívali imunosupresivní léčbu (ve srovnání s placebem) po dobu alespoň 14 dnů až 17 týdnů v případě aktivní nemoci nebo po dobu nejméně 6 měsíců bezpříznakového období. Primárním výstupem studie pak bylo dosažení remise nebo relaps onemocnění.

Údaje týkající se účinnosti MTX a cyklosporinu v terapii IBD jsou značně omezené, nicméně jsou k dispozici data, která podporují užívání intramuskulárně podávaného MTX u CD, avšak ne u UC. Celkem bylo nalezeno pět studií zabývajících se účinností AZA/6-MP u 380 pacientů s aktivní CD, přičemž ale nebyl prokázán významný vliv terapie při rychlém navození remise (RR 0,87). Co se týče bezpříznakového období, přestože dvě studie zahrnující 198 pacientů neprokázaly významný benefit aktivní léčby v prevenci relapsu ve srovnání s placebem (RR 0,64), tři další studie zabývající se vysazením terapie AZA u 163 pacientů prokázaly, že ve srovnání s placebem předchází udržovací terapie AZA relapsu nemoci (RR 0,39).

Také byly k dispozici dvě randomizované placebem kontrolované studie s AZA u 130 pacientů s aktivní UC, které dokladovaly prospěšnost léčby, ta ale nedosáhla statistické významnosti (RR 0,85). U pacientů s UC v bezpříznakovém období prokázaly tři studie zahrnující 127 pacientů statisticky významný benefit AZA v prevenci relapsu (RR 0,6).

Většina důkazů týkajících se terapie AZA/6-MP nepotvrdila signifikantní benefit při rychlém navození remise u aktivní CD a UC. Analogy thiopurinů však mají nepochybně význam v prevenci relapsu u pacientů v remisi. Nicméně dat zabývajících se efektem imunosupresivní terapie u IBD je pořád málo a jsou zapotřebí další studie.

(mik)

Zdroj: Khan K. J. et al.: Efficacy of Immunosuppressive Therapy for Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol. 2011 Apr; 106 (4): 630–42; doi: 10.1038/ajg.2011.64

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Originální mesalazin v nové lékové formě – PENTASA SACHETS 2 g

Novým pokrokem v léčbě idiopatických střevních zánětů jsou nové sáčky s obsahem 2 g mesalazinu Pentasa Sachets 2 g. Jde o jediný přípravek na trhu s tímto obsahem účinné látky, která umožňuje pacientům s ulcerózní kolitidou podávání jedné dávky jednou denně pro udržení remise. Produkt je dostupný od 1. 6. 2011.

Porucha signalizační dráhy pro interleukin 10 vymezuje podskupinu pacientů s IBD

Časně manifestovaná zánětlivá střevní onemocnění, k rozvoji kterých dojde v průběhu prvního roku života, jsou s největší pravděpodobností odrazem vrozeného defektu klíčových mechanizmů regulace střevní homeostázy.

Vliv terapie azathioprinem na průběh těhotenství u pacientek s IBD

Bezpečností terapie thiopuriny v těhotenství u pacientek se zánětlivým střevním onemocněním (inflammatory bowel disease, IBD) se dosud zabývalo pouze několik málo studií.Všechny novinky